LAB

Voor (jonge) makers en culturele professionals

Nieuwsbrief voor (jonge) makers en culturele professionals

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van deBuren specifiek gericht op (jonge) makers en culturele professionals.

Alles bekijken
de pagina's binnen LAB worden in de loop van 2023 verder uitgewerkt!

Binnen LAB stellen we ons kwetsbaar op en maken we ruimte voor reflectie, introspectie, kritiek en experiment. We werpen zowel de blik naar buiten als terug naar binnen en nodigen verschillende culturele spelers uit om samen met ons op zoek te gaan naar constructieve alternatieven om bij te dragen aan een nieuw cultureel landschap.

De turbulentie van een veranderend cultureel landschap is meer voelbaar dan ooit tevoren. We staan momenteel voor een veelheid van sociale, planetaire en ethische vraagstukken. We zijn ons meer bewust van de machtsstructuren die onze huidige samenleving vormen en durven deze dan ook actiever te bevragen. Digitalisering heeft ruimte gecreëerd voor stemmen uit de marge en diverse emancipatiebewegingen, maar de grenzeloze toename aan stemmen en informatie zorgt ook voor een wildgroei aan ruis.

deBuren erkent het complexe samenspel van de nieuwe bewegingen rondom inclusie, eigenaarschap en verantwoordelijkheden en het brede scala aan verwachtingen die daarmee gemoeid zijn om je als cultureel instituut tot te verhouden. Tegelijkertijd legt deze verschuiving een nieuw terrein bloot dat ruimte geeft om nieuwe paden te verkennen. Met wijdverspreide tentakels in zowel het Nederlandse als Vlaamse culturele veld, bewegend tussen cultuur en debat en centraal gelegen in hartje Brussel, hopen we met LAB bij te dragen aan dit collectieve / participatieve onderzoek.

DIDI-LAB

DIDI-LAB is een participatief onderzoek naar Diversiteit, Inclusie, Dekolonisering en Intersectionaliteit in de culturele sector.

deBuren neemt een experimentrol op en stelt zich kwetsbaar op door zich te laten begeleiden door experten en ervaringsdeskundigen. Samen ontleden we ons referentiekader, onze werking en haar kernpijlers (personeel, publiek, partners, programma en beleid) en gaan op zoek naar constructieve alternatieven die we implementeren in onze werking en delen met de sector.

Inclusie bij deBuren

We gingen van start met een interne introductiesessie door twee medewerkers van sCan & Do. Daarna volgde een interne sessie rond partnerschappen, een externe sessie rond alternatieve aanwervingsstrategieën en een tweedaagse multidisciplinaire conferentie in partnerschap met M HKA en VAN ABBE rond 'monoculture'. We lieten onze organisatie onder de loep nemen door onze Scherpsteller Warda El-Kaddouri. Het proces en de adviezen die daaruit voortvloeiden kan je terugvinden in het rapport DIDI-LAB 2020. Wij gaan alvast aan de slag met die adviezen en wie weet herken jij zaken die ook van toepassing zijn op jezelf/je organisatie. Naast het dossier kan je hier binnenkort ook de sessie rond alternatieve aanwervingsstrategieën herbeluisteren en de video’s van de conferentie herbekijken.