Schrijfresidentie Parijs

Oproep Schrijfresidentie Parijs 2023

Datum 15 december 2022

Elke zomer gaat deBuren met jonge makers naar Parijs. Ze krijgen er de kans om twee weken lang aan nieuw materiaal te werken en in gesprek te gaan met elkaar en met gerenommeerde auteurs en sleutelfiguren uit het literaire veld. Voor, tijdens en na de residentie stellen de makers enkele keren met een redacteur hun werk op scherp. 

Ga jij mee in de zomer van 2023? Hieronder lees je hoe je je kandidaat stelt voor de twaalfde editie.

DE OPDRACHT: Bewijs dat je geen robot bent.

In 1993 werd het internet voor het eerst toegankelijk voor particulieren: in Nederland werd XS4ALL opgericht, in België kaapte de KU Leuven de primeur van de eerste internetverbinding. Dat betekent dat jij, als kandidaat-schrijfresident, behoort tot de allereerste generatie die altijd internet heeft gekend. Wat in 1993 nog een zeldzaam goed was, is nu alomtegenwoordig, zeker sinds de opkomst van mobiel internet en de smartphone. Laat je inspireren door de verstrengeling tussen de online en offline wereld en ga in jouw artistieke taal aan de slag met het onderwerp, in een verhaal, (slam)gedicht, beeldverhaal, audiostuk, theatertekst, essay, journalistiek stuk of andere talige vorm waarin jij je uitdrukt.  

 
Want dat je geen wereld zonder internet meemaakte, wil niet zeggen dat je dat niet in vraag stelt. Ben jij jouw data? Wat betekent het om altijd verbonden te kunnen zijn met iedereen en welke betekenissen hebben die banden? Welke digitale voetafdruk laat jij achter? Wie heeft er eigenlijk echt toegang tot het internet en wie maakt de regels? Hoe beïnvloeden sociale media ons politiek en maatschappelijk bewustzijn, ons engagement en onze taal? Wat met ons eigen vernuft als artificiële intelligentie het even goed (of beter) kan? En dan is er de fysieke realiteit van internet: ergens staan enorme servers te draaien, ergens worden grondstoffen gedolven om die digitale wereld mogelijk te maken. Hoe kijk jij daarnaar? 

 
Tegelijk biedt het internet kansen om gelijkgestemden te ontmoeten, een andere kant van jezelf te ontdekken of je zelf heruit te vinden. Sommige tekstvormen bestaan bij uitstek of alleen maar dankzij het internet, denk aan instagrampoëzie, fan fiction, memes of een interactieve website als nobodyhere.com. En is er niet iets enorm romantisch aan het gegeven dat dit medium waar tekst en beeld regeren, volledig opgebouwd is uit nullen en enen?

 • WIE? De kandidaat schrijft in het Nederlands en is op 30 juni 2023 minstens 18 jaar en niet ouder dan 30 jaar.

 • WAT? Je werkt aan nieuw materiaal: één vrije bijdrage en één opdrachttekst. 

 • WAAR? Stichting Biermans-Lapôtre, Parijs. 

 • WANNEER? 17 tot en met 31 juli.

Je kandidaat stellen voor de Parijsresidentie is kosteloos. Als je geselecteerd wordt, vergoedt deBuren logies en de reiskosten van en naar Parijs, je ontvangt een tegemoetkoming voor (spijs-)kosten en een honorarium voor het schrijven van de opdrachttekst.  

Maandag 20 februari 2023 om 10:00 's ochtends (Brusselse tijd)  

We wijzen elk jaar kandidaten af die enkele minuten te laat zijn. We raden inleveren vlak voor de deadline dus af. 

 • - Duik bijvoorbeeld eens in het werk van dichter Maxime Garcia Diaz, wier werk zich zowel thematisch als vormelijk verhoudt tot de online wereld.Je kunt floor wolkenfeldt zien als de cloud (‘not made of mud’), waar ook de dichter mee opgroeide – en met haar een hele generatie – in een tijd waarin ‘informatie haar lichaam verloor’ en de wereld niet meer alleen is waar we in rondlopen. Maar net zoveel virtueel, vol games, posts en comments, video’s en eindeloze andere stromen informatie. Meerstemmig en meertalig. (Artikel Trouw)

 

 

 • - Over hoe het digitale leven haar plek opeist in de fysieke dagelijkse werkelijkheid deelt oud-resident Jan Postma zijn ideeën in essays alsKun je een grotere afgrond in jezelf tegenkomen dan naar je kind kijken en naar een scherm verlangen? Ik weiger mezelf schuldig te voelen: dat verlangen is daar geplant en die daad is onvergeeflijk. Je kunt, denk ik, heel veel menselijkheid verliezen voordat je op een dag niet langer als mens herkenbaar bent.’  

 

 • - Flarfgedichten bestaan helemaal uit resultaten van zoekopdrachten en ook een film als I Love Alaska toont dat een selectie en presentatie van bestaande online tekst een boeiend nieuw geheel kan opleveren.

 • - De programmamakers van Mooie Woorden ging in hun Self-care trilogie in op de online hype die er heerst rond mental health en raken zo aan de verstrengeling van sociale media en mentaal welzijn.

 • - Theatergroep Skagen maakte het publiek via appberichten en een online platform deelgenoot van een theaterstuk.

 • - Op de online/offline-verstrengeling van het publieke debat gaat deBuren volgend jaar dieper in met een debatreeks

  

Uiteraard zijn er nog veel meer voorbeelden. Laat deze denkpistes, invalshoeken en inspiratiebronnen je vooral aanzetten om zowel inhoudelijke als vormelijke denksporen verder uit te diepen. Voel je vrij om verder te denken, en ga vanuit jouw interesse en expertise aan de slag in het genre dat bij jou past.  

Maak van je inzending een verrassende lees- of luisterervaring voor de jury en overtuig ons ervan dat je met weinig woorden een eigen draai aan een opdracht kunt geven. 

Meer weten over de Schrijfresidentie?

Informatie over het project, alle schrijfresidenten en hun werk vind je hier.

Alles bekijken
PRAKTISCHE VEREISTEN

Stuur uiterlijk op maandag 20 februari 2023 om 10:00 's ochtends een e-mail met de titel 'Met deBuren op schrijfresidentie' naar info@deburen.eu met twee bijlagen: 

Bijlage 1: Je motivatie + de opdracht
 • Bijlage 1 bestaat uit 2 pagina’s op A4 formaat. 

 • Pagina 1: je motivatie; pagina 2: de opdracht. 

 • Geef de bijlage de naam: '[je naam]_[je voornaam]_bijlage1' (voorbeeld: Hommersom_Marianne_bijlage1) 

 • Lever aan in Word of  pdf-formaat.  

1A: Je motivatie 

 • Wie ben je? Stel jezelf kort voor. Beperk je tot je vijf grootste verworvenheden. 

 • Waarom wil je graag meegaan naar Parijs? 

 • Hoe wil jij tijdens deze schrijfresidentie stappen zetten als maker? 

 • Vermeld je volledige naam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. 

 • Geef aan waar je de oproep vond. 

 • Je motivatie beslaat maximaal 1 A4, lettergrootte minimaal 11. 

1B: Opdracht: Online/offline 

Technische vereisten: 

 • Een tekst (proza, non-fictie) telt maximaal 300 woorden en lever je aan in Word of pdf-formaat 

 • Poëzie of strip beslaat maximaal 1 A4 (lettergrootte minimaal 11) en lever je aan in pdf-formaat in bijlage 

 • Beeldbijdragen zonder tekst komen niet in aanmerking 

 • Audio duurt maximaal 2 minuten en lever je aan in mp3-formaat via WeTransfer. Vermeld de titel en bestandsnaam op pagina 2 van Bijlage 1.  

 • Video duurt maximaal 2 minuten en lever je aan in mp4-formaat via WeTransfer. Vermeld de titel en bestandsnaam op pagina 2 van Bijlage 1. 

 • Geef je audiobestand de bestandsnaam: naam_voornaam_bijlage1_audio.mp3 of naam_voornaam_bijlage1_video.mp4 

Bijlage 2: Eén bewijs van schrijfvaardigheid
 • Een goed verhaal, artikel, reportage, theatertekst, essay, een reeks gedichten, een podcast, scenario, strip, rap, slam of video waarmee je ons overtuigt van jouw schrijftalent. Hiervoor geldt geen beperking in lengte of vorm. 

 • Geef de bijlage de naam: '[je naam]_[je voornaam]_bijlage2' (voorbeeld: Hommersom_Marianne_bijlage2

 • Lever tekst- of beeldbijdragen aan op Word- of pdf-formaat. 

 • Lever audio- of videobijdragen aan via Wetransfer, bij voorkeur op mp3 of mp4 formaat. Gelieve geen WAV-formaat te sturen en het bestand te comprimeren tot maximaal 250Mb. Geef je bijdrage de bestandsnaam: ‘naam_voornaam_bijlage2_audio’ of  ‘naam_voornaam_bijlage2_video’ 

 • Opgelet: als je audio- of videobijdrage stuurt, voeg dan een EXTRA pagina toe aan bijlage 1 en vermeld daarop: Bewijs van schrijfvaardigheid, de titel en bestandsnaam. 

 • - Bij de selectie letten we op verschillende evenwichten en streven we naar een adequate weerspiegeling van onze samenleving. 

 • - We nodigen schrijftalent van elke achtergrond uit om zich kandidaat te stellen. 

 • - Ook wie nog nooit een tekst publiceerde komt in aanmerking. 

 • - Inzendingen die niet aan de voorwaarden voldoen, worden niet in aanmerking genomen. 

 • - We versturen altijd een bevestiging wanneer we je mail goed ontvingen. Kreeg je na drie werkdagen nog geen reactie dan ging er iets mis en raden we je aan om je mail opnieuw te sturen. Lukt het dan nog niet, bel dan even naar het algemene nummer van deBuren (+32 (0)2 212 19 30). 

 • - deBuren werkt met eigen en externe juryleden. 

 • - Correspondentie over de uitslag is op geen moment mogelijk. 

 • - Uiterlijk midden april maken we bekend of je met ons meegaat naar Parijs.

Let op: deBuren is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop jij je bestanden aanlevert. Iedereen die tussen 9 januari vanaf 09:00 en 17 februari om 09:00 inlevert bij info@deburen.eu, krijgt binnen 72 uur een bericht waarin staat of de bestanden compleet en in goede orde ontvangen zijn. Als dat niet het geval is, heb je uiterlijk tot de deadline van 20 februari om 10:00 de kans om je bestanden alsnog correct aan te leveren. 

Vragen? Neem contact op met coördinator talentontwikkeling Marianne Hommersom: marianne@deburen.eu

Tips voor wie met deBuren naar Parijs wil om te schrijven

Klamme handen? De schrijfresidenten van 2017 geven enkele tips!

Alles bekijken