Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat

Over deBuren

Hieronder vind je algemene informatie over de werking van deBuren, praktische info zoals onze ticketprijzen, bereikbaarheid en vacatures. Ook ons archief en de jaarverslagen kan je hier vinden.

In 2004 richtten de Vlaamse en Nederlandse regeringen samen het Vlaams-Nederlands Huis deBuren op als culturele organisatie en als een ruimte voor debat en reflectie. deBuren biedt vanuit hartje Brussel een forum voor cultuur, samenleving en politiek van de Lage Landen.

'deBuren bevordert de culturele en maatschappelijke samenwerking en uitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland door te presenteren, te produceren, te inspireren en te verbinden.We zijn Vlaams-Nederlands in alles wat we doen. We streven naar inclusie, stimuleren talentontwikkeling en werken duurzaam'

Mission statement deBuren

Ontmoetingen, debatten, lezingen en symposia over de meest uiteenlopende onderwerpen wisselen elkaar af. Bij deBuren wordt er even graag naar elkaar geluisterd als gepraat.

Het publiek krijgt tijdens debatavonden altijd het laatste woord. We organiseren een honderdvijftigtal activiteiten per jaar in twee seizoenshelften. Het programma-aanbod maken we bekend via een halfjaarlijkse brochure waarop je je gratis kan abonneren en communiceren we via een wekelijkse nieuwsbrief en themaspecifieke nieuwsbrieven. Blijf op de hoogte!

Op de programmapagina vind je altijd het meest actuele aanbod.

Naast culturele activiteiten, debatten en lezingen werkt deBuren ook aan brede, langdurige projecten. Zo is er onder andere de Schrijfresidentie, CELA, citybooks, Radioboeken en Besmette Stad.

citybooks is een voornamelijk literair residentieproject voor auteurs en fotografen. Zij maken in opdracht van deBuren unieke stadsportretten die u altijd en overal gratis kunt lezen, beluisteren, bekijken en downloaden. De citybooks worden je helemaal gratis aangeboden als tekst, e-book en podcast, en vormen op termijn een uitgebreid netwerk van Verenigde Steden van Europa. De teksten, e-books and podcasts worden aangeboden in o.a. Nederlands en Engels. Ga naar citybooks.eu en reis zonder u te verplaatsen!

Een bijzondere categorie van podcasts zijn de Radioboeken. Dat zijn luisterverhalen, door Nederlandse en Belgische auteurs speciaal geschreven op verzoek van deBuren. De auteurs lazen hun verhaal voor, in het bijzijn van een live publiek. Op radioboeken.eu zijn inmiddels meer dan 100 van die luisterverhalen te beluisteren. Helemaal gratis. Het is een prachtige collectie, een dwarsdoorsnede van de hedendaagse Vlaamse en Nederlandse literatuur. Een groot aantal verhalen is vertaald naar het Frans, Engels en Spaans. U vindt er ook een klein maar fijn aanbod Kinderradioboeken.

Het fonds Grensverleggers subsidieert de culturele en artistieke samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland.  In opdracht van en met financiële ondersteuning van de Nederlandse provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland maken we tot en met december 2023 samen jaarlijks 200.000 euro beschikbaar voor nieuwe projecten.

Het Overleg Literaire Organisatoren (OLO) verenigt de ruim 170 literaire organisaties en organisatoren in heel Vlaanderen: van grote instellingen tot individuele curatoren. Het OLO behartigt de belangen van deze spelers en brengt hen samen tijdens inspiratiedagen.

LAB wisselt best practices uit tussen professionelen uit de cultuursector en het maatschappelijke middenveld. Dat gebeurt systematisch in partnerschap met relevante partijen en experten.

Programma binnen het project Kennisknooppunt, communiceren we onder de categorie 'Cultuurbeleid' in onze kalender.

deBuren nieuwsbrieven

Altijd als eerste op de hoogte van het laatste deBuren nieuws? Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven!

We zijn Vlaams-Nederlands in alles wat we doen. We streven naar inclusie, stimuleren talentontwikkeling en werken duurzaam.

Willem Bongers-Dek - directeur deBuren

Historiek

deBuren is een logische voortzetting van de nauwe culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland in de afgelopen decennia. In 1980 besloten beide regeringen de samenwerking in verband met de taal vast te leggen in het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie. Vijftien jaar later sloten ze een ruimer cultureel verdrag waaruit de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland voortsproot. Het Vlaams-Nederlands Huis deBuren wordt gesteund door de Nederlandse en Vlaamse overheden op basis van een vijfjarige beheersovereenkomst. In Vlaanderen valt dit onder de bevoegdheid van de minister van Cultuur, aan Nederlandse zijde delen de ministers van OCW en van Buitenlandse Zaken die verantwoordelijkheid. deBuren is de overheden erkentelijk voor deze structurele ondersteuning van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking.

Vlaams-Nederlandse samenwerking

Binnen de Vlaams-Nederlandse samenwerking zetten enkele organisaties dagelijks hun schouders onder de Nederlandse taal en de gedeelde cultuur. Naast deBuren zorgt ook Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond, de Taalunie, Literatuur Vlaanderen, de lage landen en het Nederlands Letterenfonds voor het verbinden, versterken en promoten van deze gedeelde taal en cultuur. Elke organisatie heeft daarbij een eigen focus. deBuren zet als huis voor cultuur en debat in op samenwerking en talentontwikkeling. 

deBuren binnen de Vlaams-Nederlandse samenwerking

Maak kennis met het team achter deBuren!

Willem Bongers-Dek

Willem is algemeen directeur van deBuren. Daarnaast is hij voorzitter van het BoekenOverleg, bestuurder van de Vlaamse Literatuurprijs, bestuursvoorzitter van De Nwe Tijd, lid van de adviesraad van het NWO-onderzoeksproject Track Changes en van de klankbordgroep stadsontwikkeling van het STAM en de Humanities Academie van de UGent.

willem@deburen.eu +32 (0)2 212 19 39

Willem Bongers-Dek

Algemeen directeur
Aline Lapeire

Aline organiseert voor deBuren programma’s rond literatuur en taal. Zij is daarnaast mee verantwoordelijk voor talentontwikkelingsprogramma’s als de Schrijfresidentie in Parijs, Eenzame Avonturen, Vers van het mes en CELA.

aline@deburen.eu +32 (0)2 212 19 30

Aline Lapeire

Programmacoördinator
Anouk van Kampen

Anouk van Kampen is de coördinator van de jaarlijkse Week van het Nederlands in oktober, georganiseerd in samenwerking met de Taalunie. Daarnaast is ze journalist en eindredacteur.

anouk@deburen.eu

Anouk van Kampen

Coördinator Week van het Nederlands
Claire Gastmans

Claire houdt zich bezig met de perswerking, maakt en verstuurt nieuwsbrieven en zorgt voor interessante content op de website. Ze is ook communicatieverantwoordelijke voor het internationaal talentontwikkelingstraject CELA en organiseert programma's rond filosofie en religie.

claire@deburen.eu +32 (0)2 212 19 30

Claire Gastmans

Communicatieverantwoordelijke en programmacoördinator
Debbie Marbus

Debbie organiseert programma´s over maatschappelijke vraagstukken, geschiedenis, wetenschap, feminisme en erotiek. Ze is coördinator van de erotische schrijfwedstrijd Het Rode Oor, houdt zich bezig met podcasting en is lid van de commissie podcast van het VAF.

debbie@deburen.eu

Debbie Marbus

Programmacoördinator
Jenny Quermia

Jenny behartigt de personeelsbelangen en biedt ondersteuning bij de organisatie van activiteiten en projecten. Haar streven? Zoveel mogelijk mensen – groot en klein – laten genieten van en enthousiast maken voor films, literatuur en filosofie.

jenny@deburen.eu +32 (0)2 212 19 30

Jenny Quermia

Personeelscoördinator
Jozefien Daelemans

Jozefien is coördinator van Nieuw Geluid, een talentontwikkelingstraject voor sprekers, schrijvers en denkers die zich in het publieke debat willen begeven. Daarnaast staat ze het communicatieteam en de programmamakers van deBuren bij als vliegende keeper.

jozefien@deburen.eu +32 (0)2 212 19 30

Jozefien Daelemans

Coördinator talentonwikkeling (Nieuw Geluid)
Lauren Borremans

Lauren beheert de sociale mediakanalen van deBuren en zorgt voor content op de website.

lauren@deburen.eu +32 (0)2 212 19 30

Lauren Borremans

Communicatieverantwoordelijke
Luc Dewaele

Luc werkt freelance voor Grensverleggers, de subsidiebrug tussen Vlaanderen en het zuiden van Nederland. Hij evalueert, argumenteert, adviseert en helpt projecten de grens over. Als hij niet voor deBuren werkt, dan is hij met De Lichte Cavalerie aan de slag in het brede veld van kunsten, erfgoed, cultuur en toerisme. Hij woont aan zee, ook dat helpt.

luc@deburen.eu +32 (0)2 212 19 30

Luc Dewaele

Coördinator Grensverleggers
Marianne Hommersom

Marianne leidt de Schrijfresidentie van deBuren in goede banen als coördinator van en redacteur binnen dit talentontwikkelingsproject. Daarnaast kun je met vragen over citybooks, de kunstcollectie van deBuren of (bruikleen)tentoonstellingen bij haar terecht. Binnen CELA II is ze betrokken als Literary Professional.

marianne@deburen.eu +32 (0)2 212 19 30

Marianne Hommersom

Coördinator talentontwikkeling (Schrijfresidentie)
Nele Braux

Nele neemt samen met Joke Daniëls alle productionele taken voor haar rekening. Met vragen over planning, administratie en technische ondersteuning ben je bij haar aan het juiste adres. Als productieverantwoordelijke zet ze haar schouders onder het project Besmette Stad.

nele@deburen.eu +32 (0)2 212 19 30

Nele Braux

Productieverantwoordelijke
Shirin Mirachor

'Als instituut met publieke functie vind ik dat je een grote verantwoordelijkheid draagt en je de kans hebt om niet alleen te reflecteren op onze maatschappij, maar ook kan bijdragen aan het vormgeven ervan. Ik kijk ernaar uit om de inzichten rondom inclusie, duurzaamheid en talentontwikkeling binnen de Lage Landen verder te exploreren, en te bouwen aan constructieve alternatieven binnen de culturele sector.'

shirin@deburen.eu +32 (0)2 212 19 30

Shirin Mirachor

Coördinator Kennisknooppunt
Sylvia van den Hurk

Sylvia neemt tijdens het ouderschapsverlof van Willem Bongers-Dek van eind maart tot begin september 2023 de honneurs voor hem waar. Daarnaast is ze financieel en facilitair verantwoordelijke. Ze zet de lijnen uit met betrekking tot de financiële doelstellingen en is verantwoordelijk voor de budgetten. Ze draagt bij aan het institutionele en zakelijke management van deBuren en is verantwoordelijk voor het operationele beheer van het gebouw en ICT.

sylvia@deburen.eu

Sylvia van den Hurk

Financieel en facilitair verantwoordelijke
Xander Stroo

Xander maakt vooral programma’s over politiek, economie, geschiedenis en media. Hij is coördinator van de jaarlijkse Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs (VNJB).

xander@deburen.eu +32 (0)2 212 19 30

Xander Stroo

Programmacoördinator en coördinator VNJB
Lara Maenen

Lara zorgt voor content op de sociale mediakanalen van deBuren, de website en in het magazine. Daarnaast houdt ze zich bezig met de communicatie van de Week van het Nederlands

lara@deburen.eu +32 496 25 49 38

Lara Maenen

Communicatiemedewerker

Raad van bestuur en de algemene vergadering

Het Vlaams-Nederlands Huis is een vzw naar Belgisch recht en wordt geleid door een raad van bestuur en algemene vergadering.

Raad van bestuur

An De Moor Annelies Thoelen Ben de Reu Cristina Anca Fodor Elly Blanksma Jan Hautekiet Margot de Smaele Paul Meeus Philippe Muyters Sewan Mumcuyan Silvie Dees Willemijn Maas

Algemene Vergadering

An De Moor Annelies Thoelen Ben de Reu Bob Verburg Cristina Anca Fodor Dominique Savelkoul Elly Blanksma Jan Hautekiet Margot de Smaele Paul Meeus Philippe Muyters Sewan Mumcuyan Silvie Dees Willemijn Maas

Bereikbaarheid & toegankelijkheid deBuren

Vlaams-Nederlands Huis deBuren
Leopoldstraat 6
1000 Brussel

deBuren ligt vlak bij het Muntplein, op een boogscheut van:

Let op: de wegen naar en door Brussel slibben dicht. Hou rekening met lange files. De Leopoldstraat en het Muntplein zijn verkeersvrij. Je kan je auto kwijt in de parkeergarages Schildknaap, Munt en De Brouckère.

Meer informatie over de verschillende parkeergarages in Brussel.

De zaal op de gelijkvloerse verdieping is toegankelijk via een mobiel hellend vlak. We helpen je graag verder! Geef ons vooraf even een seintje via info@deburen.eu of +32 (0)2 212 19 30.

tickets deBuren

Hier vind je een overzicht terug van de verschillende ticketprijzen die we hanteren.

Alles bekijken

Hoe kom ik binnen bij deBuren?

Voor activiteiten in eigen huis openen de deuren 30 minuten voor aanvang van het programma. De ingang bevindt zich in de Leopoldstraat 6, 1000 Brussel. Aan de deur wordt je ticket gescand, houd het dus bij de hand. We kunnen de code op je smartphone of tablet scannen, dus je ticket printen hoeft in principe niet. 

Opgelet: deBuren organiseert ook programma's op andere locaties in Brussel, Vlaanderen en Nederland. Daar kunnen andere principes gelden. Check dus altijd goed de locatie en aanvangsuren van het programma op de specifieke programmapagina.

deBuren in de pers

Hier vind je alle artikelen over deBuren en projecten/programma's van deBuren.

Alles bekijken

Cookiebeleid

Hier vind je het cookiebeleid van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren.

Alles bekijken

Privacybeleid deBuren

Hier vind je de privacyverklaring van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren.

Alles bekijken

Jaarverslagen deBuren

Hier vind je alle jaarverslagen van deBuren sinds 2015

Alles bekijken