Privacybeleid

Privacyverklaring deBuren

Privacyverklaring

Vlaams Nederlands Huis deBuren is gevestigd te Leopoldstraat 6, 1000 Brussel. 

Verantwoordelijkheid gegevensverwerking

Vlaams Nederlands Huis deBuren hecht grote waarde aan jouw privacy en voldoet daarom aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG. Ook anticipeert Vlaams Nederlands Huis deBuren op de Algemene verordening gegevensbescherming, die eerder genoemde wetten per 25 mei 2018 zal vervangen. Deze privacyverklaring verwijst naar alle genoemde wetgeving tezamen als ‘Relevante Privacy Wetgeving’.

Vlaams Nederlands Huis deBuren  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en is daardoor ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Relevante Privacy Wetgeving.

Contactgegevens

Vlaams Nederlands Huis deBuren
Leopoldstraat 6
1000 Brussel
022121930

Functionaris voor Gegevensbescherming

Willem Bongers-Dek
willem@deburen.eu
Leopoldstraat 6
1000 Brussel

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vlaams Nederlands Huis deBuren verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten (bvb. aankoop van een ticket) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We verwerken deze gegevens vanwege een uitvoering van de overeenkomst en/of wettelijke plicht om onze diensten zo goed mogelijk op jouw behoeftes af te stemmen.

Vlaams Nederlands Huis deBuren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren bij een opdrachtovereenkomst de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht en de bewaartermijn van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bedrijfsgegevens
 • [1] Bedrijfsnaam - onbepaalde tijd

 • Bezoekadres - onbepaalde tijd

 • Postadres - onbepaalde tijd

 • Factuuradres - onbepaalde tijd

 • E-mailadres(sen) - onbepaalde tijd

 • Bankrekeningnummer - onbepaalde tijd

 • Tenaamstelling - onbepaalde tijd

 • BTW-nummer - onbepaalde tijd

 • KVK-nummer - onbepaalde tijd

Persoonsgegevens
 • Voornaam - onbepaalde tijd

 • Tussenvoegsel - onbepaalde tijd

 • Achternaam - onbepaalde tijd

 • Geboortedatum - onbepaalde tijd

 • Telefoonnummer(s) - onbepaalde tijd

 • E-mailadres(sen) - onbepaalde tijd, totdat de gebruiker aangeeft niet langer e-mails te willen ontvangen. We hebben met Mailchimp een afspraak dat zij er mee op toezien dat u dan van ons geen e-mails meer ontvangt.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deburen.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vlaams Nederlands Huis deBuren verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Vlaams Nederlands Huis deBuren analyseert gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 • Vlaams Nederlands Huis deBuren volgt surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

 • Vlaams Nederlands Huis deBuren verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vlaams Nederlands Huis deBuren verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen wel gebruik maken van de diensten van Verwerkers bij het verwerken van jouw gegevens, bijvoorbeeld voor de opslag van de gegevens of het hosten van de website. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Deze Verwerkers zullen jouw gegevens alleen volgens onze opdracht verwerken en nooit voor eigen doeleinden. Vlaams Nederlands Huis deBuren  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van de volgende Verwerkers:  Mailchimp, Ticketmatic, Outlook en Google Analytics.

Wij kunnen gegevens overdragen naar organisaties buiten de Europese Unie, als onze een van onze Verwerkers buiten de Europese Unie is gevestigd. De persoonsgegevens zullen alleen naar landen en organisaties worden overgedragen die een adequaat beschermingsniveau bieden dat voldoet aan de standaarden uit de Relevante Privacy Wetgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vlaams Nederlands Huis deBuren gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Vlaams Nederlands Huis deBuren gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. We vragen je bij je eerste bezoek aan onze website om toestemming om deze cookies te kunnen plaatsen.

In ons cookiestatement lees je uitgebreide informatie over de cookies die wij plaatsen en op welke manier wij ze gebruiken.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vlaams Nederlands Huis deBuren  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@deburen.eu.

Vlaams Nederlands Huis deBuren wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens), als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. Dat kan via de volgende link.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

deBuren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deburen.eu

 

Laatst gewijzigd op 12/12/2022