Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Overleg Literaire Organisatoren

© Sarah Ouaamari

Het Overleg Literaire Organisatoren (OLO) verenigt de ruim 180 literaire organisaties en organisatoren in heel Vlaanderen: van grote instellingen tot individuele curatoren. Het OLO behartigt de belangen van deze spelers en brengt hen samen tijdens inspiratiedagen.


Onze directeur Willem Bongers-Dek is − vanuit zijn functie bij deBuren − voorzitter van deze koepelorganisatie. Culturele diversiteit, talentontwikkeling en internationale samenwerking zijn speerpunten in zijn beleidsperiode. Bovendien vertegenwoordigt hij als voorzitter het literaire middenveld in het BoekenOverleg: een overlegplatform waarin alle relevante Vlaamse partijen inzake boeken, literatuur en lezen samenkomen.

 

 

Ongelijk maar eerlijk

 

Voorafgaand aan ‘het voorwoord’ van de Nederlandse Boekenweek vraagt het Overleg Literaire Organisatoren (OLO) aandacht voor eerlijke verloning in de literaire sector. Naar aanleiding van het rapport Ongelijk maar eerlijk, geschreven door dr. Kila van der Starre, roepen het Overleg Literaire Organisatoren, deBuren, de Vlaamse Auteursvereniging en Literatuur Vlaanderen auteurs en organisatoren op de komende tijd extra aandachtig naar de eigen praktijk te kijken en de resultaten hiervan met ons te delen.


 

Vind hier de notulen van alle OLO-vergaderingen

 


Verslagen van het BoekenOverleg

Foto (c) Sarah Ouaamari

Andere documenten:

BoekenOverleg presenteert Memorandum en inclusiecharter

 

Op 1 april 2019 vond in het Vlaams Parlement de zevende editie van de Staat van het Boek plaats, een tweejaarlijks sectormoment voor het boekenvak. Jos Geysels, voorzitter van het BoekenOverleg, presenteerde een Memorandum met 10 prioriteiten voor de komende vijf jaar beleid. Zo pleit de boeken- en letterensector voor een stijging van de middelen, inzet op leesbevordering en een betere ondersteuning van het geïntegreerd letterenbeleid, het literair erfgoed en de bibliotheken. OLO werkte mee aan het Memorandum en ondertekende het inclusiecharter.

 

BoekenOverleg presenteert Memorandum en inclusiecharter
 


Voor vragen over OLO kan je contact opnemen met Willem Bongers-Dek: willem@deburen.eu.

Vertel het verder: