Cultuurfonds

Grensverleggers

Bruggenbouwer tussen Zuid-Nederland en Vlaanderen

Grensverleggers sluit na 5 jaar af in schoonheid  

Grensverleggers was een door deBuren beheerd grensoverstijgend impulsfonds dat financiële steun bood aan cultureel-artistieke bovenlokale initiatieven met aandacht voor talentontwikkeling, innovatieve kracht, cultureel ondernemerschap en erfgoed.  

Sinds 2018 steunde Grensverleggers 164 projecten die vanuit Vlaanderen, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg de grens over gingen om samen te werken aan artistieke, culturele en erfgoedprojecten. Een scala aan kunstenaars, organisaties en overheden verzamelde zich rond de vraag hoe banden voor lange termijn gesmeed kunnen worden. In het voorjaar van 2024 houdt Grensverleggers na vijf jaar op te bestaan.   

deBuren gaat op zoek naar andere manieren om de culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland in de grensregio te versterken en dankt iedereen die meewerkte aan een van die 164 projecten en de betrokken overheden en regio’s die dit vijfjarenplan mee tot stand hebben gebracht. Onze bijzondere dank gaat uit naar Luc Dewaele die streng, rechtvaardig en liefdevol de projecten inhoudelijk mee beoordeelde en begeleidde. 
 Volbracht is het nog lang niet, maar zoals één van de deelnemers zei: 'het was een excellente les in samenwerking'.   

   

Voor wie meer wil weten over de huidige mogelijkheden tot steun tussen Vlaanderen en Nederland kan nu terecht bij Dutch Culture, Kunstenpunt Vlaanderen, Rijksoverheid voor ondernemend Nederland, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Overbruggen , De Nederlandse Ambassade.

resultaten

Hoe vermeld ik Grensverleggers in de communicatie van mijn gesteunde project?

De projectorganisatie vermeldt Grensverleggers in al zijn communicatie (minstens digitaal). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de actuele logo’s van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren en van de ondersteunende provincies. Deze logo’s zijn hierboven te downloaden.

De volgende formulering wordt hierbij gehanteerd: “dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door Grensverleggers, regeling ter ondersteuning van culturele samenwerkingen tussen partijen in Vlaanderen, de Provincie Noord-Brabant, de Provincie Limburg en de Provincie Zeeland.”

De organisator van een project gesteund door Grensverleggers dient binnen 8 weken na afloop van de activiteit een verantwoording van het project in bij deBuren.