Cultuurfonds

Grensverleggers

Bouw bruggen tussen Zuid-Nederland en Vlaanderen

Hoe het begon...

Grensverleggers bouwt verder op het BesteBuren-feestjaar (2015). Dat werd ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap en de Nederlandse Rijksoverheid en vierde twintig jaar Cultureel Verdrag tussen Vlaanderen en Nederland. Een matching fonds, beheerd door DutchCulture  en deBuren, keerde steunenveloppes uit aan artistieke en culturele projecten die over de grenzen heen samenwerkten.
Grensverleggers werkt vanuit dezelfde geest maar is toegespitst op de Zuid-Nederlandse grensprovincies. In tegenstelling tot het feestjaar BesteBuren zal deBuren binnen Grensverleggers een proactieve rol van curator/bemiddelaar/makelaar spelen.

Wat is Grensverleggers?

Het fonds Grensverleggers ondersteunt initiatieven die de culturele en artistieke samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland wil versterken. 
Met financiële ondersteuning van de Nederlandse provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland maken we tot en met december 2023 samen 200.000 euro beschikbaar voor nieuwe projecten.
De geselecteerde projecten worden waar mogelijk mee gecommuniceerd door deBuren en ontvangen een bedrag van 2.500 tot 20.000 euro.

Transmute

Bekijk hoe de voorstelling Transmute tot stand kwam met steun van Grensverleggers.

Alles bekijken
Hoe werkt Grensverleggers?

We ondersteunen projecten met bovenlokaal publieksbereik die leiden tot duurzame verbanden tussen cultuurmakers uit Vlaanderen en één of meerdere van de betrokken Nederlandse grensprovincies.
Het doel is om de samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland op het vlak van kunst en cultuur vanzelfsprekender, diverser en duurzamer te maken.

Wie kan zich aanmelden?

Grensverleggers is er voor organisaties of personen met rechtspersoonlijkheid gevestigd in Vlaanderen, Brussel, Nederlands Limburg, Noord-Brabant of Zeeland. Zij kunnen zich aanmelden met projecten waarvoor ze ofwel op zoek zijn naar een partner in het andere land - wij proberen dan te helpen – ofwel al een Vlaams - Zuid-Nederlands partnerschap op touw hebben. Wie een goed idee heeft kan zich bij deBuren aanmelden. Voor vragen en extra informatie kan je terecht bij Sylvia van den Hurk en Luc Dewaele via grensverleggers@deburen.eu.

Wildevrouw

Bekijk hoe de tentoonstelling van kunstenares Alexandra Crouwers tot stand kwam met steun van Grensverleggers.

Alles bekijken

Wil je meer duiding of info? Stuur dan een mailtje naar Joke Daniëls of Luc Dewaele via grensverleggers@deburen.eu.

Organisatie: deBuren, Provincie Limburg, Provincie Zeeland en Provincie Noord-Brabant

Heb je een artistiek idee dat in aanmerking kan komen voor Grensverleggers? Lees onderstaande voorwaarden en doe je projectaanvraag!

Aan welke voorwaarden moet het project voldoen? 
 • Enkel culturele/artistieke samenwerkingen tussen partijen in Vlaanderen en in één of meerdere Nederlandse grensprovincies, komen in aanmerking.

 • Projecten die al steun krijgen vanuit Vlaanderen of één van de betrokken Nederlandse grensprovincies komen enkel in aanmerking als de steun vanuit Grensverleggers aantoonbaar iets toevoegt. 

 • Het te verstrekken bedrag kan niet meer bedragen dan 50% van de totale projectkosten.

 • Enkel projecten die plaatsvinden tussen oktober 2023 en juni 2024 komen in aanmerking.

 • Aanvragen kunnen tot vier weken voor de aanvang van het project worden ingediend.

Welke criteria hanteren we?
 • Artistieke en zakelijke kwaliteiten

 • Regionale spreiding

 • Een goede spreiding tussen disciplines

 • Kennisuitwisseling, cultureel ondernemerschap en duurzaamheid (goede ideeën die sterke projecten worden; sterke projecten die duurzaam kunnen worden)

 • Aandacht voor (niet-limitatief): jong talent, erfgoed, innovatie

 • Publieks- en netwerkverruiming

 • Verbinding met sectoren buiten kunst en cultuur

 • Vergroten van de internationale aantrekkingskracht en zichtbaarheid

Vragen?

Contacteer Joke Daniëls of Luc Dewaele via grensverleggers@deburen.eu.

Hoe vermeld ik Grensverleggers in de communicatie van mijn gesteunde project?
 

De projectorganisatie vermeldt Grensverleggers in al zijn communicatie (minstens digitaal). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de actuele logo’s van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren en van de ondersteunende provincies. Deze logo’s zijn hierboven te downloaden.

De volgende formulering wordt hierbij gehanteerd: “dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door Grensverleggers, regeling ter ondersteuning van culturele samenwerkingen tussen partijen in Vlaanderen, de Provincie Noord-Brabant, de Provincie Limburg en de Provincie Zeeland.”

De organisator van een project gesteund door Grensverleggers dient binnen 8 weken na afloop van de activiteit een verantwoording van het project in bij deBuren.

resultaten