Robin Goudsmit

Robin Goudsmit (1992) is journalist. Eerder werkt(e) ze onder andere voor Trouw en weekblad De Groene Amsterdammer. Ze is vooral geïnteresseerd in hoe herinneringen aan vroeger het heden vormgeven, zowel op het niveau van het individu als dat van de maatschappij. Robin studeerde Cultural Analysis aan de Universiteit van Amsterdam en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

© Sanne De Wilde