Atelier Actua #1

Spelen sociale media een te grote rol in de politiek?

Met Paul Tang, Peter De Roover, Susan Vermeer en Jan-Frederik Abbeloos

Aftrap van de hernieuwde debatreeks Atelier Actua, waarin we onderzoeken welke invloed de virtuele wereld heeft op ons leven offline. Deze keer: sociale media hebben de politiek veranderd. Goed of slecht nieuws voor onze democratie?

Politici maken steeds meer gebruik van sociale media: zo kunnen ze snel communiceren zonder afhankelijk te zijn van ‘traditionele’ media en is directe interactie met kiezers mogelijk. Toch is er steeds meer kritiek op de nauwe relatie tussen politiek en sociale media. Relletjes die enkel op Twitter leven domineren vaak dagenlang het nieuws en polarisatie zou toenemen door filterbubbels en de verleiding ophefmakende oneliners te posten. Moeten politici hun aanwezigheid op sociale media beperken? Of zijn de voordelen groter dan de nadelen? Is het nodig de macht van de bedrijven achter sociale media aan banden te leggen en zo ja: is dat ook haalbaar?

Hierover gaan politici Paul Tang en Peter De Roover en onderzoeker Susan Vermeer in debat onder leiding van Jan-Frederik Abbeloos (De Standaard). Tijdens de avond toont journalist Süeda Isik toepasselijke politieke memes en filmpjes. [beeld © Lectrr]

Panel:
  • Paul Tang - lid van het Europees Parlement voor de Nederlandse Partij van de Arbeid (EP-fractie Socialists & Democrats).

  • Peter De Roover - fractieleider van de N-VA in de Kamer (Belgisch federaal parlement).

  • Susan Vermeer - universitair docent en onderzoeker aan de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) binnen de programmagroep Politieke Communicatie en Journalistiek.

  • Süeda Isik - meme-redacteur en onderzoeksjournalist bij NRC Handelsblad.

  • Jan-Frederik Abbeloos (chef politiek De Standaard) is moderator van dienst.

Betaal wat je kan (en voor een ander) €10

Betaal wat je kan | Suggestie basisprijs €7

Betaal wat je kan | Suggestie reductieprijs €3

Betaal wat je kan | Gratis

> TICKETS

Bij de activiteit vind je enkele 'Betaal wat je kan' opties terug waaruit je kan kiezen. We bieden suggesties aan voor een basisprijs en een reductieprijs. Maakt een lagere ticketprijs je bezoek gemakkelijker? Dan ben je vrij dat lager tarief te kiezen. Kan je je een hogere ticketprijs veroorloven? Dan zorg jij ervoor dat anderen minder kunnen betalen.

Meer over de sprekers

© Wouter Zaalberg

Paul Tang is sinds 2014 lid van het Europees Parlement namens de Nederlandse Partij van de Arbeid (PvdA), onderdeel van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Demoraten (S&D). Voor Tang lid werd van het Europees Parlement was hij lid van de Tweede Kamer. Daar was hij woordvoerder financiële en fiscale zaken namens de PvdA, tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis. Daarvoor werkte Tang voor het Ministerie van Economische Zaken en het Centraal Planbureau. Hij promoveerde in 2000 in de Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. 

'Facebook en Google floreren bij het genereren van zoveel mogelijk boosheid en onenigheid. Aandacht verkoopt. De rekening hiervoor betalen we in de vorm van toenemende polarisatie, wantrouwen en onrust. De waarheid is relatief geworden en dat zet onze democratie onder druk'

Susan Vermeer is universitair docent en onderzoeker aan de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) binnen de programmagroep Politieke Communicatie en Journalistiek. Haar huidige onderzoek draait om de impact van de digitale mediaomgeving, zoals sociale media en algoritmen, op politiek gedrag en attitudes. In 2021 verdedigde ze haar proefschrift, waarin ze nieuwsconsumptie in de digitale samenleving onderzocht. Ze onderzocht hoe inhoudskenmerken, consumentkenmerken en contextkenmerken op elkaar inwerken bij het vormen van nieuwsblootstelling en, uiteindelijk, politieke interesse en politieke participatie.

Peter De Roover is fractievoorzitter van de N-VA in De Kamer, federaal parlement van België. Van opleiding is hij econoom, hij startte zijn loopbaan als leraar. Vanaf de jaren ’80 was hij in verschillende rollen actief binnen de Vlaamse beweging. Hij was ook actief als journalist voor het maandblad (later online magazine) Doorbraak waar hij uiteindelijk chef politiek was. Sinds 2014 is hij actief in de partijpolitiek, vanaf 2016 als factievoorzitter. De Roover verzet zich tegen overheidsbemoeienis met sociale mediaplatforms om o.a. haatspraak te weren.

Süeda Isik is historicus, meme-redacteur en onderzoeksjournalist bij NRC Handelsblad. Voor NRC volgt ze de socials, op zoek naar memes die iets vertellen over de tijd waarin we leven.

Jan-Frederik Abbeloos is chef politiek bij De Standaard. Hij studeerde geschiedenis, economie en bedrijfskunde en journalistiek aan de Universiteit Gent.

Over Atelier Actua 'Online/offline'

In de debatreeks Atelier Actua gaan markante stemmen uit Vlaanderen en Nederland in discussie over prangende kwesties uit de actualiteit ...

Alles bekijken

Organisatie: deBuren.