Atelier Actua

Moet er strenger worden ingegrepen in de ontwikkeling van AI?

Kunstmatige intelligentie en democratie

De afgelopen maanden was AI - kunstmatige intelligentie - bijna voortdurend in het nieuws. We waren nog niet bijgekomen van de mogelijkheden van Chat GPT, of het nóg geavanceerdere Chat GPT 4 werd geïntroduceerd. De reacties op de snelle innovatie zijn wisselend, maar een vraag die minder vaak wordt gesteld is: wat willen we eigenlijk met AI? Hebben we als doorsnee Vlaming of Nederlander iets te zeggen over de groeiende invloed van kunstmatige intelligentie op ons leven?

AI in opkomst: optimisten vs. pessimisten
De mogelijkheden van kunstmatige intelligentie lijken eindeloos en de ontwikkelingen gaan snel. Optimisten wijzen op al het werk dat AI ons uit handen zou kunnen nemen; sommige wetenschappers denken zelfs dat we niet ver verwijderd zijn van het stadium waarin AI menselijke intelligentie evenaart. Tegelijkertijd waarschuwt het onderwijs voor de gevaren van Chat GPT, vrezen tekstschrijvers straks geen werk meer te hebben en klagen kunstenaars over imitatie van hun werk. Mensenrechtenexperts en juristen waarschuwen voor het gevaar van geautomatiseerde discriminatie en verregaande controle.

Kunstmatige intelligentie en democratie
In het debat over AI lijken kortom maar twee smaken te bestaan: optimisme versus pessimisme, de toekomst als utopie of dystopie. Zo lijkt het alsof de groeiende invloed van kunstmatige intelligentie iets is dat ons overkomt: een sneltrein die maar doordendert en die we niet meer kunnen stoppen. Is dat ook zo? Is er te weinig democratisch toezicht op de ontwikkeling van AI? Krijgen de bedrijven die inzetten op kunstmatige intelligentie te veel vrijheid? Hoe is dit momenteel in Vlaanderen en Nederland gereguleerd? Zit Europa op het goede spoor met de Artificial Intelligence Act die onlangs werd goedgekeurd door de lidstaten? Wat willen we als samenleving eigenlijk met AI, hoe brengen we het democratische debat hierover op gang en wie moet hierin het voortouw nemen?  

Hierover gaan we na een korte introductie over AI in debat.
Houd deze pagina in de gaten voor updates rond de sprekers.

Sprekers o.a.:

Hannes Cools (Dr.) is postdoctoraal onderzoeker bij zowel het Digital Democracy Center als het AI, Media, and Democracy Lab van de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde op AI en nieuws aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leuven en studeerde daarvoor Internationale Politiek aan de UGent. Hij is ook verbonden aan de Columbia Journalism School in New York City en aan het Culture, Communication and Technology (CCT) Programma van Georgetown University, Washington DC.

Mireille Hildebrandt (Prof. dr. mr.) is onderzoekshoogleraar ‘Interfacing Law and Technology’ Vrije Universiteit Brussel, en gewoon hoogleraar ‘Smart environments, data protection and the rule of Law’ Radboud Universiteit Nijmegen. Ze onderzoekt met name de interactie tussen data- en code-gestuurde oplossingen (zoals AI) en het recht en de rechtsstaat. Ze is hoofdonderzoeker van het door Europa gefinancierde project 'Counting as a Human Being in the Era of Computational Law', dat loopt van 2019–2024. 

Artificiële intelligentie en ChatGPT zijn onze levens binnengedrongen en zullen er niet meer uit verdwijnen. Toch zijn het verre van utopische toverformules of vormen ze een dystopische, terminatorachtige bedreiging. Nee, ze zijn hulpmiddelen die ook fouten maken, vooringenomenheid bevatten en onze privacy kunnen aantasten.

Hannes Cools, onderzoeker AI en democratie

Betaal wat je kan (en voor een ander) €10

Betaal wat je kan | Suggestie basisprijs €7

Betaal wat je kan | Suggestie reductieprijs €3

Betaal wat je kan | Gratis

Bij de activiteit vind je enkele 'Betaal wat je kan' opties terug waaruit je kan kiezen. We bieden suggesties aan voor een basisprijs en een reductieprijs. Maakt een lagere ticketprijs je bezoek gemakkelijker? Dan ben je vrij dat lager tarief te kiezen. Kan je je een hogere ticketprijs veroorloven? Dan zorg jij ervoor dat anderen minder kunnen betalen.

Over Atelier Actua 'Online/offline'

In de debatreeks Atelier Actua gaan markante stemmen uit Vlaanderen en Nederland in discussie over prangende kwesties uit de actualiteit ...

Alles bekijken

Organisatie: deBuren.