Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Team

Willem Bongers-Dek

Algemeen directeur

willem@deburen.eu

+32 (0)2 212 19 39

 

Willem is algemeen directeur van deBuren. Hij zetelt als voorzitter van het Overleg Literaire Organisatoren in het BoekenOverleg, dat hem mandateerde als belangenbehartiger binnen het VRT-Cultuuroverleg. Hij is bestuursvoorzitter van De Nwe Tijd, zetelt in de adviesraad van het NWO-onderzoeksproject Track Changes (2018-2022) en maakt deel uit van de klankbordgroep stadsontwikkeling van het STAM.


Jenny Quermia

Zakelijk leider

Programmacoördinator politiek & samenleving, filosofie & religie

jenny@deburen.eu

+32 (0)2 212 19 37

Nele Braux

Productieverantwoordelijke en financieel verantwoordelijke

nele@deburen.eu

+32 (0)2 212 19 31

Mohamad Adib Al Yamany

Logistiek medewerker

 

 

Joke Daniƫls

Productieverantwoordelijke en facilitair verantwoordelijke

joke@deburen.eu

+32 (0)2 212 19 30

 

Joke is productieverantwoordelijke en leidt het praktisch verloop van de activiteiten in goede banen. Daarnaast zorgt ze ervoor dat de fondsen van Grensverleggers eerlijk verdeeld worden. Een prangende vraag over een activiteit, problemen met je ticket? Ze lost het voor je op.


Mathieu Buyse

Communicatieverantwoordelijke

mathieu@deburen.eu

+32 (0)2 212 19 35

 

Mathieu maakt deel uit van het communicatieteam en werkt sinds 2012 bij deBuren. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de sociale media, de podcastkanalen, het websitebeheer, de huisstijl en alles wat print betreft (brochure, affiches en flyers, jaarverslag).

Claire Gastmans

Communicatieverantwoordelijke 

claire@deburen.eu 

+32 (0)2 212 19 41

 

Claire is lid van het communicatieteam. Ze houdt zich bezig met de perswerking, maakt en verstuurt nieuwsbrieven en zorgt voor interessante content op de website. Ze is ook communicatieverantwoordelijke voor het internationaal talentontwikkelingstraject CELA.


  

Marianne Hommersom

Coördinator talentontwikkeling
Coördinator citybooks

marianne@deburen.eu

+32 (0)2 212 19 43

 

Marianne leidt de schrijfresidentie Parijs van deBuren in goede banen als coördinator van en redacteur binnen dit talentontwikkelingsproject. Ze is verantwoordelijk voor de productionele kant van citybooks. Daarnaast beheert ze de kunstcollectie van deBuren en volgt (bruikleen)tentoonstellingen op. Binnen CELA II is ze betrokken als Literary Professional.

Nora Mahammed

Programmacoördinator

nora@deburen.eu

+32 (0)2 212 19 32

 

Nora programmeert voornamelijk rond filosofie, religie en zingeving en houdt de vinger aan de pols van hoofdstedelijke dynamieken. Ze is verantwoordelijk voor de lunchreeks vraag en antwoord, het project Kennisknooppunt (goed bestuur en DIDI-LAB) en de Scherpsteller. Nora is voorzitter van de cultuurraad van de VGC en zetelt in de Raad van Bestuur van Kunstenpunt, Pilar en Globe Aroma. Ze zetelt in de adviescommissie Letteren en Samenleving van Literatuur Vlaanderen en is jury bij À Fonds.

Aline Lapeire

Programmacoördinator

aline@deburen.eu

+32 (0)2 212 19 42

 

Aline organiseert voor deBuren programma’s rond literatuur en taal. Zij is daarnaast mee verantwoordelijk voor talentontwikkelingsprogramma’s als de Schrijfresidentie in Parijs, Eenzame Avonturen, Vers van het mes en CELA. Aline is secretaris van het OLO en lid van de commissie literaire tijdschriften bij Literatuur Vlaanderen.

Debbie Marbus

Programmacoördinator

debbie@deburen.eu

+32 (0)2 212 19 33

 

Debbie organiseert programma´s rond maatschappelijke vraagstukken en thema´s als feminisme, wetenschap, film en muziek. Vaste reeksen waar zij aan werkt zijn Who´s afraid of the F-word?, deBuren hebben Oren en Broodje Kennis. Debbie is coördinator van Het Rode Oor en is vast lid van de commissie documentaire van het VAF/Filmfonds.

Xander Stroo

Programmacoördinator media, economie, politiek & samenleving

Coördinator VNJB

xander@deburen.eu

+32 (0)2 212 19 38

 

Xander maakt vooral programma’s over politiek, economie, geschiedenis en media. Vaste reeksen waaraan hij werkt zijn Mediacafé, It’s the economy, stupid!, Speech Battle, VoxPop en Broodje Kennis. Hij is coördinator van de jaarlijkse Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs.

Ellen Van Tichelt

Coördinator Week van het Nederlands 

ellen@deburen.eu

+32 (0)2 212 19 45

Luc Dewaele

Coördinator Grensverleggers

luc@deburen.eu

 

Luc werkt freelance voor Grensverleggers, de subsidiebrug tussen Vlaanderen en het zuiden van Nederland. Hij evalueert, argumenteert, adviseert en helpt projecten de grens over. Als hij niet voor deBuren werkt, dan is hij met De Lichte Cavalerie aan de slag in het brede veld van kunsten, erfgoed, cultuur en toerisme. Hij woont aan zee, ook dat helpt.