Schrijfresidentie Parijs

Oproep Schrijfresidentie Parijs 2024

Datum 13 december 2023

Elke zomer gaat deBuren met jonge talige makers naar Parijs. Ze krijgen er de kans om twee weken lang aan nieuw materiaal te werken en in gesprek te gaan met gastsprekers uit het literaire veld en het medialandschap. Voor, tijdens en na de residentie stellen de makers enkele keren met een redacteur hun werk op scherp. Ga jij mee in de zomer van 2024?  Hieronder lees je hoe je je kandidaat stelt voor de dertiende editie.

De schrijfresidentie is een talentontwikkelingstraject voor makers bij wie het gesproken of geschreven woord centraal staat in hun werk zoals schrijvers van proza, poëzie, YA, essay en theater, spoken word-artiesten, slam poets en woordkunstenaars, stripauteurs, radiomakers en (onderzoeks)journalisten.

De oproep voor 2024 is gesloten. Ontdek eind april wie de schrijfresidenten van 2024 zijn.

Wie? Je schrijft in het Nederlands en bent op 30 juni 2024 minstens 18 jaar en niet ouder dan 30 jaar. 
Wat? Je werkt aan nieuw materiaal: één vrije bijdrage en één opdrachttekst. 
Waar? Stichting Biermans-Lapôtre, Parijs. 
Wanneer? Je bent de gehele periode beschikbaar, van 1 t/m 15 juli 2024  

Hoe? Om je kandidaat te stellen, stuur je per mail een aanmeldingsdossier bestaande uit drie onderdelen: een motivatiebrief, een aanmeldingsopdracht en een ‘bewijs van schrijfvaardigheid’ volgens de richtlijnen hieronder.

Deadline: maandag 19 februari 2024 om 10:00 's ochtends (Brusselse tijd). 

We wijzen elk jaar kandidaten af die enkele minuten te laat zijn. We raden inleveren vlak voor de deadline dus af. 

De schrijfresidentie is bedoeld voor talige makers. De oproep staat dus open voor alle makers bij wie het gesproken of geschreven woord centraal staat in hun werk zoals: schrijvers van proza, poëzie, YA, essay en theater, spoken word-artiesten, slam poets en woordkunstenaars, stripauteurs, radiomakers en (onderzoeks)journalisten. 

Je kandidaat stellen voor de schrijfresidentie is kosteloos. Als je geselecteerd wordt, vergoedt deBuren logies en de reiskosten van en naar Parijs. Daarnaast voorziet deBuren een per diem (tegemoetkoming voor (spijs-)kosten in Parijs) à € 600; een honorarium voor het schrijven van de opdrachttekst à € 300 en een terugbetaling tot € 450 van reis- en verblijfkosten tijdens het voor- en natraject.  

Om je kandidaat te stellen, stuur je ons een aanmeldingsdossier. Het dossier bestaat uit drie onderdelen: een motivatiebrief, een aanmeldingsopdracht en een ‘bewijs van schrijfvaardigheid’. De richtlijnen vind je hieronder. Neem de vrijheid om – binnen de formele richtlijnen van de oproep – een vorm, stijl, inhoud, medium te gebruiken die past bij jouw werk. 

De deadline is maandag 19 februari 2024 om 10:00 ’s ochtends (Brusselse tijd). We wijzen elk jaar kandidaten af die enkele minuten te laat zijn. We raden inleveren vlak voor de deadline dan ook af. 

De schrijfresidentie is een traject. Voorafgaand aan de twee weken in juli in Parijs neem je deel aan een kennismakingsdag (25.05) en een individueel redactiegesprek; na afloop zijn er nog twee redactiegesprekken, twee presentatiemomenten en een reüniebijeenkomst. Deze bijeenkomsten vinden plaats in Brussel, Amsterdam en/of andere Vlaamse of Nederlandse steden.  

Heb je na het lezen van de open oproep & FAQ nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de coördinator van de schrijfresidentie Marianne Hommersom. Dat kan via e-mail (marianne@deburen.eu) of telefonisch (vanaf 9 januari op dinsdagen van 14-16u of woensdagen van 9u30-11u30 op het nummer +32(0)499.233496).

De opdracht: sneller, hoger, sterker - samen?

Parijs beleeft een bijzonder jaar. Deze zomer – kort na de schrijfresidentie – landen topsporters van over de hele wereld in de Franse hoofdstad voor de Olympische Spelen. Voor de opdracht die we jou geven om je kandidaat te stellen voor de schrijfresidentie, grijpen we daarom naar het oorspronkelijke Olympische motto ‘citius, altius, fortius’ oftewel: sneller, hoger, sterker. Dat motto werd in 2021 aangevuld met het woord samen.  

We vragen jou om het Olympische motto te gebruiken als inspiratiebron voor een korte nieuwe tekst. We zetten er een vraagteken achter en dagen je uit om er in jouw artistieke taal mee aan de slag te gaan: in een verhaal, (slam)gedicht, beeldverhaal, audiostuk, theatertekst, essay, journalistiek stuk of andere talige vorm waarin jij je uitdrukt. 

Je kan het thema vanuit een sport of sporter benaderen en bijvoorbeeld je inspiratie halen uit hun doorzettingsvermogen of focussen op lichamelijkheid. Je mag ook breder kijken naar de Olympische Spelen en je laten inspireren door de maatschappelijke of filosofische thema’s waarover een evenement van deze schaal vragen oproept. Denk bijvoorbeeld aan het idee van zelfoptimalisatie dat het motto onderstreept. De immense druk om op één moment te moeten presteren leidt tot fenomenale prestaties, maar wat betekent het om altijd de beste te moeten zijn? Waaraan wordt succes afgemeten? Je kunt nadenken over winnaars en verliezers buiten de Olympische arena. De stad Parijs wil zich van haar beste kant laten zien, maakt heel wat geld vrij voor stadsontwikkeling en wist bijvoorbeeld de waterkwaliteit van de Seine enorm te verbeteren. Maar wat doet de stad met wat ze niet wil laten zien? Hoe duurzaam zijn de investeringen voor bewoners? Stroken klimaatambities überhaupt met een evenement waarvoor de hele wereld op één plek samenkomt? Nog een mogelijke invalshoek zijn de chauvinistische emoties die gepaard gaan met sportevenementen: prachtig in hun verbindende kracht, of sluiten ze juist mensen uit? 

Uiteraard zijn er nog veel meer invalshoeken. Boeken, films, kunstwerken, series die over deze thematiek gaan kunnen je eventueel ook nog inspiratie bieden. Laat deze denkpistes en inspiratiebronnen je vooral aanzetten om zowel inhoudelijke als vormelijke sporen verder uit te diepen.  

Ga vanuit jouw interesse en expertise aan de slag in het genre dat bij jou past en laat zien dat je met weinig woorden een eigen draai aan een opdracht kunt geven. 

Tijdens de schrijfresidentie werk je aan twee nieuwe teksten. Een opdrachttekst – waarvoor we een nieuwe opdracht uitschrijven – en een persoonlijk project (vrije tekst). De invulling daarvan is vrij. Er is vanuit deBuren dan ook niet de verwachting dat je voor jouw ‘vrije tekst’ verder aan de slag gaat rond het thema ‘Sneller, hoger, sterker – samen’, tenzij het natuurlijk aansluit bij jouw interesses als maker. 

Je kan de aanmeldingsopdrachten van de afgelopen edities in ons magazine vinden. 

Klamme handen? Twijfels?

Lees hier tips en FAQ voor je aanmeldingsdossier!

Alles bekijken
Hoe stel je je kandidaat: het aanmeldingsdossier  

Stuur uiterlijk op 19 februari om 10:00 's ochtends een e-mail met de titel 'Met deBuren op schrijfresidentie' naar info@deburen.eu met twee bijlagen: 

Bijlage 1: Je motivatiebrief + de aanmeldingsopdracht 
Bijlage 2: Eén bewijs van schrijfvaardigheid 

Bijlage 1: Je motivatiebrief + de aanmeldingsopdracht 

 • Bijlage 1 bestaat uit 2 pagina’s op A4 formaat. 

 • Pagina 1: je motivatiebrief; pagina 2: de aanmeldingsopdracht. 

 • Geef deze bijlage de naam: [je naam]_[je voornaam]_bijlage1 

 • Lever aan in Word of pdf-formaat.

Wie ben je?  Stel jezelf kort voor. Beperk je tot je vijf grootste verworvenheden. 

Waarom wil je graag deelnemen? Licht toe hoe jij tijdens deze residentie stappen wil zetten als maker. Hoe draagt de context van een groepsresidentie en het verblijf in de stad Parijs daaraan bij? Waarom is deelname op dit moment in je artistieke ontwikkeling waardevol voor jou? 

 • - Vermeld je volledige naam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. 

  - Geef aan waar je de oproep vond. 

  - Je motivatie beslaat maximaal 1 A4, lettergrootte minimaal 11. 

 • Je schrijft een nieuwe tekst in het genre dat bij jou past 

 • Je verhoudt je tot het thema ‘Sneller, hoger, sterker – samen?’ (zie de toelichting)

Technische vereisten aanmeldingsopdracht: 

- Een tekst (proza, non-fictie) telt maximaal 300 woorden en lever je aan in Word of pdf-formaat 

- Poëzie, theatertekst of strip beslaat maximaal 1 A4 (lettergrootte minimaal 11) en lever je aan in pdf-formaat 

- Audio duurt maximaal 2 minuten en lever je aan in mp3-formaat via WeTransfer.  
Vermeld de titel en bestandsnaam op pagina 2 van Bijlage 1.  
Vermeld de downloadlink in je e-mail. 

- Video duurt maximaal 2 minuten en lever je aan in mp4-formaat via WeTransfer.
Vermeld de titel en bestandsnaam op pagina 2 van Bijlage 1.  
Vermeld de downloadlink in je e-mail. 

- Beeld- of audiobijdragen zonder tekst komen niet in aanmerking 

Bijlage 2: Eén bewijs van schrijfvaardigheid 

 • Een goed verhaal, artikel, reportage, theatertekst, essay, een reeks gedichten, een podcast, scenario, strip, rap, slam, video of ander talig genre waarmee je ons overtuigt van jouw schrijftalent. Hiervoor geldt geen beperking in lengte of vorm. 

 • Geef de bijlage de naam: [je naam]_[je voornaam]_bijlage2 

 • Lever tekst- of beeldbijdragen aan in Word- of pdf-formaat. 

 • Lever audio- of videobijdragen aan via Wetransfer, bij voorkeur in mp3 of mp4 formaat.  
  Gelieve geen WAV-formaat te sturen en het bestand te comprimeren tot maximaal 250Mb.
  Vermeld de downloadlink in je e-mail. 

Deadline: maandag 19 februari 2024 om 10:00 's ochtends (Brusselse tijd). 

We wijzen elk jaar kandidaten af die enkele minuten te laat zijn. We raden inleveren vlak voor de deadline dus af. 

- De kandidaat schrijft in het Nederlands en is op 30 juni 2024 minstens 18 jaar en niet ouder dan 30 jaar. 

- De kandidaat is twee weken in juli 2024 beschikbaar: 1 t/m 15 juli 2024 

- De kandidaat stelt zich via mail kandidaat met een aanmeldingsdossier bestaande uit drie onderdelen: een motivatiebrief, een aanmeldingsopdracht en een ‘bewijs van schrijfvaardigheid’. 

- We nodigen schrijftalent van elke achtergrond uit om zich kandidaat te stellen. 

- Ook wie nog nooit een tekst publiceerde komt in aanmerking. 

- In drie juryronden worden de kandidaten geselecteerd. deBuren werkt met eigen en externe juryleden. Per ronde verschilt de samenstelling van de jury. 

- De jury kijkt naar de kwaliteit van de inzending en die kwaliteit hangt samen met een eigen stem, met groeipotentieel en met zelfinzicht. 

- Bij de selectie letten we op verschillende evenwichten en streven we naar een adequate weerspiegeling van onze samenleving. 

- Inzendingen die niet aan de voorwaarden voldoen, worden niet in aanmerking genomen. 

- We versturen altijd een bevestiging wanneer we je mail goed ontvingen. Kreeg je na drie werkdagen nog geen reactie dan ging er iets mis en raden we je aan om je mail opnieuw te sturen. Lukt het dan nog niet, bel dan even naar het algemene nummer van deBuren (+32 (0)2 212 19 30). 

- Correspondentie over de uitslag is op geen moment mogelijk. 

- Midden april maken we bekend of je met ons meegaat naar Parijs. Ook als je niet geselecteerd wordt, ontvang je bericht, ten laatste op 25 april 2024. 

Let op: deBuren is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop jij je bestanden aanlevert. Iedereen die tussen 9 januari vanaf 09:00 en 16 februari om 09:00 inlevert bij info@deburen.eu, krijgt binnen 3 werkdagen een bericht waarin staat of de bestanden compleet en in goede orde ontvangen zijn. Als dat niet het geval is, heb je uiterlijk tot de deadline van 19 februari om 10:00 de kans om je bestanden alsnog correct aan te leveren. Wie tussen 16 februari vanaf 09:00 en 19 februari om 10:00 instuurt, krijgt bericht op 19 of 20 februari dat we de inzending hebben ontvangen. Gecorrigeerde of ontbrekende bestanden die na de deadline worden ingestuurd, nemen we niet in aanmerking. We wijzen elk jaar kandidaten af die enkele minuten te laat zijn. We raden inleveren vlak voor de deadline dan ook af. 

Meer weten over de schrijfresidentie?

Informatie over het project, alle schrijfresidenten en hun werk vind je hier.

Alles bekijken

Vragen?  

Neem contact op met Marianne Hommersom (coördinator schrijfresidentie) via marianne@deburen.eu. Bellen kan ook: +32(0)499.233496 (vanaf 9 januari; op dinsdagen tussen 14-16u en op woensdagen tussen 9u30-11u30).

Illustraties © Sara Mertens