Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Over deBuren

deBuren is een Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat, gelegen in hartje Brussel.

Onze missie

deBuren bevordert de culturele en maatschappelijke samenwerking en uitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland door te presenteren, te produceren, te inspireren en te verbinden. We zijn Vlaams-Nederlands in alles wat we doen. We streven naar inclusie, stimuleren talentontwikkeling en werken duurzaam.

In 2004 richtten de Vlaamse en Nederlandse regeringen samen het Vlaams-Nederlands Huis deBuren op als culturele organisatie en als een ruimte voor debat en reflectie. deBuren biedt vanuit hartje Brussel een forum voor cultuur, samenleving en politiek van de Lage Landen. 

 

 

deBuren presenteert

 

Ontmoetingen, debatten, lezingen en symposia over de meest uiteenlopende onderwerpen wisselen elkaar af. Bij deBuren wordt er even graag naar elkaar geluisterd als gepraat. Het publiek krijgt tijdens debatavonden altijd het laatste woord. We organiseren een honderdvijftigtal activiteiten per jaar in twee seizoenshelften. Het programma-aanbod maken we bekend via een halfjaarlijkse brochure waarop je je gratis kan abonneren en communiceren we via een wekelijkse nieuwsbrief en themaspecifieke nieuwsbrieven. Blijf op de hoogte!

 

Op de programmapagina vind je altijd het meest actuele aanbod.

 

 

deBuren produceert

 

Naast culturele activiteiten, debatten en lezingen werkt deBuren ook aan brede, langdurige projecten. Zo is er onder andere de jaarlijkse schrijfresidentie in Parijs, CELA, citybooksRadioboeken en Bibi van deBuren.

 

 

Radioboeken

Een bijzondere categorie van podcasts zijn de Radioboeken. Dat zijn luisterverhalen, door Nederlandse en Belgische auteurs speciaal geschreven op verzoek van deBuren. De auteurs lazen hun verhaal voor, in het bijzijn van een live publiek. Op www.radioboeken.eu of op SoundCloud zijn inmiddels 100 van die luisterverhalen te beluisteren. Helemaal gratis. Het is een prachtige collectie, een dwarsdoorsnede van de hedendaagse Vlaamse en Nederlandse literatuur. Een groot aantal verhalen is vertaald naar het Frans, Engels en Spaans. U vindt er ook een klein maar fijn aanbod Kinderradioboeken.

 

citybooks

citybooks is een voornamelijk literair residentieproject voor auteurs en fotografen. Zij maken in opdracht van deBuren unieke stadsportretten die u altijd en overal gratis kunt lezen, beluisteren, bekijken en downloaden. De citybooks worden je helemaal gratis aangeboden als tekst, e-book en podcast, en vormen op termijn een uitgebreid netwerk van Verenigde Steden van Europa. De teksten, e-books and podcasts worden aangeboden in o.a. Nederlands en Engels. Ga naar www.citybooks.eu en reis zonder u te verplaatsen!

 

 

deBuren verbindt

 

Het fonds Grensverleggers subsidieert de culturele en artistieke samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland.  In opdracht van en met financiële ondersteuning van de Nederlandse provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland maken we tot en met december 2020 samen jaarlijks 200.000 euro beschikbaar voor nieuwe projecten.

 

Het Overleg Literaire Organisatoren (OLO) verenigt de ruim 170 literaire organisaties en organisatoren in heel Vlaanderen: van grote instellingen tot individuele curatoren. Het OLO behartigt de belangen van deze spelers en brengt hen samen tijdens inspiratiedagen.

 

 

deBuren inspireert

 

Kennisknooppunt wisselt best practices uit tussen professionelen uit de cultuursector en het maatschappelijke middenveld. Dat gebeurt systematisch in partnerschap met relevante partijen en experten.

 

Programma binnen het project Kennisknooppunt, communiceren we onder de categorie cultuurbeleid in onze kalender.

Historiek 

 

deBuren is een logische voortzetting van de nauwe culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland in de afgelopen decennia. In 1980 besloten beide regeringen de samenwerking in verband met de taal vast te leggen in het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie. Vijftien jaar later sloten ze een ruimer cultureel verdrag waaruit de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland voortsproot. Het Vlaams-Nederlands Huis deBuren wordt gesteund door de Nederlandse en Vlaamse overheden op basis van een vijfjarige beheersovereenkomst. In Vlaanderen valt dit onder de bevoegdheid van de minister van Cultuur, aan Nederlandse zijde delen de ministers van OCW en van Buitenlandse Zaken die verantwoordelijkheid. deBuren is de overheden erkentelijk voor deze structurele ondersteuning van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking.

 

 

Vlaams-Nederlandse samenwerking

 

Binnen de Vlaams-Nederlandse samenwerking zetten enkele organisaties dagelijks hun schouders onder de Nederlandse taal en de gedeelde cultuur. Naast deBuren zorgt ook Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond, de Taalunie, Literatuur Vlaanderen, de lage landen en het Nederlands Letterenfonds voor het verbinden, versterken en promoten van deze gedeelde taal en cultuur. Elke organisatie heeft daarbij een eigen focus. deBuren zet als huis voor cultuur en debat in op samenwerking en talentontwikkeling. 

 

Het pand

 

Het indrukwekkende 19e eeuwse pand in de Leopoldstraat werd in 2012 en 2013 gerenoveerd. In die periode organiseerde deBuren lezingen en debatten in andere cultuurhuizen in Brussel, Vlaanderen en in Nederland. In de zomer van 2013 namen de medewerkers opnieuw hun intrek in het vernieuwde gebouw, en vanaf het najaar bruiste het gebouw opnieuw van de activiteiten!

 

 

Statuten en intern reglement