Jolien Paeleman

Jolien Paeleman (1984) is lezer, schrijver, architect. Ze was eerst een blijmoedig en later melancholisch kind met een gelukkige jeugd, een moeder, een vader, een oudere zus. Ze veranderde één keer van middelbare school en één keer van ouderlijk huis. Ze ging alleen wonen toen ze ging studeren in Gent en heeft daar op zeven verschillende adressen onderdak gevonden. Van geen enkele heeft ze spijt. Van Gent ging het naar Rome, op drie plaatsen, slechts één daarvan bleek een slechte keuze. Vandaag zoals vroeger verblijft ze, soms zonder dit te beseffen, vooral in eigen hoofd.

© Marianne Hommersom