Hilde Onis

Hilde Onis (1994) is beeldend kunstenaar, maakt sculpturen en installaties en schrijft daarnaast proza en poëzie. Het werk verkent welke kwesties van onderlinge afhankelijkheid er bestaan tussen ons en alles waar we onszelf mee omringen, en onderzoekt de taligheid die huist in ambacht en materiaal. Hilde exposeert bij verschillende culturele instellingen en studeert momenteel aan de Schrijversvakschool. Vind meer op hildeonis.com

© Liza Wolters