Naar uitbreiding van de EU in 2030?

Debat met vooraf rondleiding in het Huis van de Europese Geschiedenis

deBuren organiseert een drietal avonden in de aanloop naar de Europese verkiezingen. Eerder ging het al over 16-jarigen die voor het eerst mogen stemmen en over de vraag of er genoeg toezicht is op 'Brussel'. Deze discussie over Europese uitbreiding organiseren we in het prachtige Huis van de Europese Geschiedenis. Extra: reserveer ook voor de gratis rondleiding vooraf om je kennis wat bij te spijkeren!

Dit debat vindt plaats in het Engels

Op 1 mei 2024 is het exact 20 jaar geleden dat de Europese Unie werd uitgebreid met 10 nieuwe lidstaten tegelijk. De afgelopen jaren stond het debat over Europese uitbreiding op een laag pitje, ook al zitten er zeven landen in de wachtkamer. Maar sinds de oorlog in Oekraïne en het kandidaat-lidmaatschap van dat land is de discussie weer springlevend. Opiniepeilingen voorspellen dat de samenstelling van het Europees Parlement na de Europese verkiezingen van juni flink zal veranderen. De vraag is welke invloed dit kan hebben op de voortgang van de uitbreiding.

Vorig jaar zorgde EU-Raadsvoorzitter Charles Michel nog voor opschudding toen hij zei dat de Unie er tegen 2030 klaar voor moet zijn om nieuwe lidstaten toe te laten. Waar de één stelt dat uitbreiding vanuit geopolitiek oogpunt onvermijdelijk is, vindt de ander dat juist dat Europa eerst intern orde op zaken moet stellen. Aan de ene kant gaan er stemmen op om de Unie te hervormen, aan de andere kant is de politiek in veel lidstaten momenteel juist nationaal gericht.

Wat zijn de belangrijkste argumenten voor en tegen uitbreiding en hoe positioneren verschillende landen, waaronder Nederland en België, zich binnen deze discussie?Op welke termijn is toetreding van nieuwe lidstaten wenselijk en realistisch? Hoe verhouden de toetredingscriteria zich tot het belang van de EU bij uitbreiding: zijn de voorwaarden te streng of juist niet streng genoeg? Wat kunnen we leren van de geschiedenis van de uitbreiding? Hoe zijn de uitbreidingsgesprekken tijdens het Belgische voorzitterschap verlopen?

Daarover gaan we in discussie met Corina Stratulat (Associate Director, European Policy Centre),  Wouter Zweers (research fellow, EU & Global Affairs Unit Instituut Clingendael) en Lien Jansen (PhD-onderzoeker KU Leuven). Moderator: Mathijs Schiffers (EU-correspondent voor Het Financieele Dagblad).

Organisatie: deBuren i.s.m. het Huis van de Europese Geschiedenis en Europahuis Ryckevelde.

Speciaal voor deze avond organiseert het Huis van de Europese Geschiedenis voorafgaand aan de debatavond vanaf 18u30 - een rondleiding met als thema `Europese integratie’. Als je daar gebruik van wilt maken moet je je daarvoor even apart inschrijven via deze link:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU_Enlargement

Over de sprekers

Corina Stratulat is Associate Director en hoofd van het programma Europese politiek en instellingen. Haar werk bij het EPC richt zich op de institutionele ontwikkelingen van de EU en de uitbreiding naar de Balkan. Ze heeft een MPhil in Hedendaagse Europese Studies van de Universiteit van Cambridge, Verenigd Koninkrijk en een PhD in Politieke en Sociale Wetenschappen van het Europees Universitair Instituut, Italië. Haar belangrijkste onderzoeksinteresses zijn vergelijkende Midden- en Oost-Europese politiek, partijen en partijstelsels, verkiezingen, democratie, populisme, EU-instellingen, de EU-integratie van de Balkan en uitbreidingsbeleid.

Wouter Zweers is research fellow bij Clingendael's EU & Global Affairs Unit. Zijn onderzoek draait om de externe dimensie van de EU-beleidsvorming, met speciale aandacht voor de uitbreiding van de EU en de oostelijke dimensie van het Europees nabuurschapsbeleid. Wouter coördineert Clingendael's 'Balkan Hub', een project waarin het instituut samenwerkt met denktanks uit de Westelijke Balkan in gezamenlijk onderzoek en evenementen. Daarnaast is hij secretaris van de Rusland en Oost-Europa Kennisalliantie (REKA), een Nederlands netwerk van experts en praktijkmensen dat zich inzet om de kennis over Rusland en Oost-Europa in Nederland te vergroten en toegankelijk te maken voor zowel beleidsmakers als het bredere publiek.

Lien Jansen is doctoraatsonderzoeker aan de KU Leuven (onderwerp: het Europees Parlement en de Westelijke Balkanlanden). Daarnaast doceert ze 'Governance in de EU', 'Instellingen en beleid van de Europese Unie' en 'Europese Integratie sinds 1945'. Lien is medewerker van KU Leuven Fondsbetrokkenheid.

Sinds augustus 2019 is Mathijs Schiffers EU-correspondent voor Het Financieele Dagblad (FD) in Brussel. Daarvoor was hij vanaf 2012 voor diezelfde Nederlandse krant gestationeerd in Londen. In 2018 verscheen zijn boek Brexitland. Een onverenigd Koninkrijk. Eerder werkte hij op de Amsterdamse redactie van het FD en publiceerde hij het boek De cowboys van het bedrijfsleven (2013).