RAKE TAAL

Eerste hulp bij genderbewuste taal

Op zoek naar praktische handvatten om inclusief te schrijven en spreken

Hoe gebruik je non-binaire voornaamwoorden als die, hun of hen? Zeg je ‘directeur’ als het een vrouw is, of toch beter directrice? Drie sprekers bieden praktische handvatten om genderbewust te schrijven en spreken, voorbij de stereotypen. 

Stel, je wil een vacaturetekst voor onderwijzers opstellen die een zo divers mogelijk publiek aanspreekt. Schrijf je dat je op zoek bent naar een leraar, of noem je ook expliciet het woord ‘lerares’ om vrouwen aan te spreken? En sluit dat mensen die zich anders identificeren niet uit?  

In een maatschappij die altijd in beweging is, verandert ook onze taal constant. Genderbewust taalgebruik wordt daarom alsmaar belangrijker. Zeker in de werkcontext zien steeds meer mensen en organisaties het belang van inclusieve taal die iedereen betrekt. Maar verandering roept ook veel vragen op. Want hoe schrijf je zo inclusief mogelijk aan in een mail, zonder onpersoonlijk te worden? Hoe zorg je dat je onbewust niemand uitsluit? En hoe verwijs je naar non-binaire personen? Om aan dat soort vragen tegemoet te komen, publiceerde de Nederlandse Taalunie vorig jaar een serie adviesteksten over genderbewust taalgebruik.  

Tijdens Rake Taal, een avond over inclusieve taal, maken deBuren en de Taalunie een vertaalslag naar de praktijk. De avond begint met een persoonlijke inleiding van Selm Merel Wenselaers over het gebruik van verwijs- en voornaamwoorden. Daarna volgt een presentatie van Sofie Verhalle, trainer in genderbewuste communicatie, over het genderbewust benoemen van beroepen. Met taaladviseur bij de Vlaamse overheid Karen Deschamps gaan we in gesprek over hoe je dat nu eigenlijk aanpakt binnen een organisatie, inclusieve communicatie. Moderator Stephan Sanders neemt ons gedurende de avond bij de hand en stuurt ons naar huis met een kader om voortaan met kennis van zaken te spreken en te schrijven. 

Over het panel

Selm Merel Wenselaers (1983) werkt als dramaturg, gespreksleider, curator, schrijver en onderzoeker. In 2024 verschijnt haar boek 'Tussenmens' bij Atlas Contact.

Stephan Sanders (61) studeerde filosofie en politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1985 werkt hij als journalist, columnist en essayist voor onder meer De Groene Amsterdammer, de Volkskrant, Vrij Nederland, NRC Handelsblad en Trouw. Van zijn hand verschenen essay- en verhalenbundels, reisverhalen en een roman. 

© Marijn Achten

Sofie Verhalle (die/hen; zij/haar) is een ervaren communicatie-adviseur, digitaal strateeg, social media expert en trainer inclusief communiceren. Die bouwde twintig jaar kennis en kunde op bij corporates, vzw’s, overheidsbedrijven, ngo’s en agencies om zich de laatste jaren steeds meer toe te leggen op thema’s als community, inclusiviteit, gender en LGBTQIA+. Hun motto: “Communicatie weerspiegelt de ambitie die je hebt in de samenleving.” 

Karen Deschamps (42) is taaladviseur bij Team Taaladvies (Vlaamse overheid). Ze geeft taaladvies over regelgevende teksten, brieven en e-mails, formulieren en andere teksten van de Vlaamse overheid. Ze is lid van de werkgroep Genderinclusief taalgebruik van de Taalunie, die taaladviezen over genderbewust taalgebruik ontwikkelt voor de website Taaladvies.net. 

Betaal wat je kan (en voor een ander) €10

Betaal wat je kan | Suggestie basisprijs €7

Betaal wat je kan | Suggestie reductieprijs €3

Betaal wat je kan | Gratis

Bij de activiteit vind je enkele 'Betaal wat je kan' opties terug waaruit je kan kiezen. We bieden suggesties aan voor een basisprijs en een reductieprijs. Maakt een lagere ticketprijs je bezoek gemakkelijker? Dan ben je vrij dat lager tarief te kiezen. Kan je je een hogere ticketprijs veroorloven? Dan zorg jij ervoor dat anderen minder kunnen betalen.

Organisatie: deBuren & De Nederlandse Taalunie.