Duurzame veehouderij in de Lage Landen: illusie of de toekomst?

Boeren en academici in discussie

De stikstofcrisis houdt Nederland en Vlaanderen in zijn greep. Een belangrijke rol speelt de veeteelt en de noodzaak om duurzamer en kleinschaliger te gaan werken. Maar is dat wel mogelijk, kan het op een economisch levensvatbare manier en welke rol hebben boeren, burgers en politiek hierin te spelen?

Dit debat wordt uitgesteld. Nieuwe datum volgt binnenkort!

We nodigden enkele jonge boeren uit Vlaanderen en Nederland uit om in discussie te gaan met academici. Welke toekomst zien zij voor veehouderij in de Lage Landen? Sprekers: Pieter Arnouts (melkveehouderij Melkerhei, Linterhout), Wendy Kicken (pluimveehouder, bestuurslid Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt), Simon Oosting (hoogleraar Animal Production Systems, Wageningen University & Research) en Wannes Keulemans (em. hoogleraar aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, KU Leuven). Gespreksleider: Stef Aerts (docent Agro- en biotechnologie aan de Odisee Hogeschool).

Veehouderij in de Lage Landen: het debat

Bijna nergens ter wereld wordt zoveel vee gehouden in zo'n beperkt gebied als in Vlaanderen en Nederland. De impact hiervan is aanzienlijk: de natuur lijdt ernstig en de biodiversiteit neemt snel af. Verandering is daarom onvermijdelijk, al was het maar omdat de Europese Green Deal de lidstaten hiertoe verplicht. De stikstofcrisis waarmee Vlaanderen en Nederland worstelen, legt pijnlijk bloot dat er aanzienlijke onenigheid bestaat over de aanpak en het tempo waarin veranderingen moeten plaatsvinden.

De Vlaamse en Nederlandse politiek streven naar verduurzaming van de landbouw en verkleining van de veestapel, maar waar links mikt op circulaire veehouderij vertrouwt rechts op technologie en innovatie. Ook wetenschappers zijn het lang niet eens over het toekomstperspectief van de agrarische sector. Zelfs boeren houden er verschillende visies op na, want ook zij die al werken aan verduurzaming hebben vaak moeite om aan de regels te voldoen.

Op dit moment ligt de focus voornamelijk op de productiekant - de noodzaak om de veehouderij te veranderen - terwijl er weinig aandacht is voor de vraagkant. Toch is het lastig om het systeem te veranderen als consumenten niet overtuigd zijn van het belang van duurzaam geproduceerd vlees. In een tijd waarin de kloof tussen stad en platteland groeit, is het een uitdaging om boeren en burgers samen te laten werken in het streven naar duurzame landbouw en veeteelt.

Is duurzame veehouderij in de Lage Landen een illusie of is het juist de toekomst? Wat zijn de grootste uitdagingen om dit doel te bereiken en welke oplossingen zijn te bedenken voor de hierboven kort geschetste problemen? Daarover gaan we in de discussie.

Dit debat vindt plaats naar aanleiding van een journalistiek onderzoek van Annick Hus, uitgevoerd met steun van de Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs. De twee artikelen die naar aanleiding daarvan in MO* verschenen kunt u hier lezen:

In samenwerking met: