Atelier Actua

Dubai: klimaatconferentie van de laatste kans?

Discussie met o.a. de Belgische en Nederlandse delegatieleiders

2023 is een jaar met nieuwe hitte- en droogterecords: de eerste week van juli was wereldwijd de warmste week ooit gemeten. De VN organiseert van 30 november tot 12 december in Dubai een nieuwe klimaatconferentie, de 28ste alweer. Onlangs ontstond al ophef over de voorzitter van de conferentie, de baas van een oliemaatschappij. Wordt deze top weer een teleurstelling of kunnen we meer concrete afspraken verwachten nu klimaatverandering zichtbaarder wordt? 

In de aanloop naar klimaatconferentie COP28 organiseert deBuren een kritisch gesprek met enkele Vlaamse en Nederlandse hoofdrolspelers en experts. Alle sprekers zullen aanwezig zijn in Dubai voor de onderhandelingen daar. Peter Wittoeck (hoofd van de Belgische delegatie), Bastiaan Hassing (hoofd van de Nederlandse delegatie), Dieuwertje Wallaart (vicevoorzitter Jonge Klimaatbeweging, Nederland) en Kiki Berkers (11.11.11., policy officer klimaat & natuurlijke hulpbronnen, politiek coördinator Klimaatcoalitie) doen mee aan de discussie. Moderator is Dirk Holemans (coördinator denktank Oikos en auteur).

Wat zijn – in de context van Europees beleid - de belangrijkste doelstellingen waarmee België/Vlaanderen en Nederland naar Dubai afreizen? Welke hindernissen wachten de onderhandelaars? Wat valt te leren van eerdere edities? Zal deze conferentie meer concrete afspraken opleveren dan de vorige? Is dit de conferentie van de ´laatste kans´? Hebben dit soort conferenties überhaupt zin of is het tijd voor andere initiatieven?

Klimaatdichter, schrijver en bioloog Pieter Van de Walle zal tijdens de avond een aantal toepasselijke gedichten voordragen.

Sprekers:

Kiki Berkers is beleidsmedewerker klimaat en natuurlijke rijkdommen bij 11.11.11, de Belgische koepelorganisatie voor internationale solidariteit. Daarnaast is ze politiek coördinator bij de Klimaatcoalitie. Ze studeerde Politieke Wetenschappen en EU-studies in Gent.

Bastiaan Hassing is delegatieleider bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCC) voor het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid. Hij bekleedt deze functie sinds 1 september 2019. Daarvoor werkte hij vier en een half jaar in Brussel als klimaat- en milieuattaché bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de EU. In deze periode is hij betrokken geweest bij de onderhandelingen over de herziening van de EU-regeling voor de handel in emissierechten, de verordening inzake de verdeling van de inspanningen en de CO2-normen voor lichte en zware bedrijfsvoertuigen. Daarvoor heeft hij verschillende functies bekleed op het gebied van klimaat- en milieubeleid bij het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu, onder andere als adviseur van de minister.

Afgelopen twee jaar was Dieuwertje al actief binnen de Jonge Klimaatbeweging, sinds 2023 is ze Vicevoorzitter & Bestuurslid Overheid en Politiek. Naast de JKB doet Dieuwertje een parttime master Medical Humanities nadat ze afgelopen jaar haar bachelor Geneeskunde heeft afgerond.

Peter Wittoeck leidt al bijna 20 jaar de Belgische delegaties bij de internationale klimaatconferenties van de Verenigde Naties en vertegenwoordigt België in de Werkgroep Internationale Milieuvraagstukken (Klimaatverandering) van de Raad van de Europese Unie. Sinds 2003 staat hij aan het hoofd van de Dienst Klimaatverandering bij het Directoraat-Generaal Leefmilieu binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Hij leidt een team van ongeveer 25 klimaatbeleidsdeskundigen: federale ambtenaren die zich inzetten om het Belgische, Europese en internationale klimaatbeleid voor te bereiden en uit te voeren, in nauwe dialoog met alle andere actoren op het terrein. Hij is voorzitter van de Belgische Coördinatiewerkgroep Broeikaseffect van het Coördinatiecomité voor Internationaal Milieubeleid (CCIM-CCPIE), waar de federale en regionale regeringen van België gemeenschappelijke standpunten voorbereiden voor de internationale klimaatonderhandelingen.

Hij geeft regelmatig lezingen over internationaal, Europees en Belgisch klimaatveranderingsbeleid aan verschillende Belgische universiteiten. Voor meer informatie over de federale Dienst Klimaatverandering: zie www.klimaat.be

Pieter Van de Walle (1992) is schrijvend bioloog en gebiologeerd schrijver. In de zomer van 2023 nam hij deel aan de schrijfresidentie van deBuren in Parijs. Zijn verhalen en gedichten verschenen eerder in Het Liegend Konijn, DIG, Hard//Hoofd, De Revisor, De Optimist en Deus Ex Machina. Hij recenseert voor De Reactor en is kernlid van de Klimaatdichters. In 2020 behaalde hij zijn doctoraat aan KU Leuven over de neurobiologie van wormen. Hij schrijft over natuur, technologie en de griezelige vallei daartussenin. 

Dirk Holemans is coördinator van de denktank Oikos en hoofdredacteur van het gelijknamige tijdschrift. Hij is co-voorzitter van de Green European Foundation, keynote speaker en geeft les over transitie en systeemverandering. Dirk is de drijvende kracht achter het jaarlijkse eco-literatuurevent Ecopolis en voedt het publieke debat met opinies en essays over sociaal-ecologische kwesties.

Betaal wat je kan (en voor een ander) €10 
Betaal wat je kan | Suggestie basisprijs €7 
Betaal wat je kan | Suggestie reductieprijs €3 
Betaal wat je kan | Gratis