Atelier Actua

Dubai: klimaatconferentie van de laatste kans?

Discussie met o.a. de Belgische en Nederlandse delegatieleiders

2023 is een jaar met nieuwe hitte- en droogterecords: de eerste week van juli was wereldwijd de warmste week ooit gemeten. De VN organiseert van 30 november tot 12 december in Dubai een nieuwe klimaatconferentie, de 28ste alweer. Onlangs ontstond al ophef over de voorzitter van de conferentie, de baas van een oliemaatschappij. Wordt deze top weer een teleurstelling of kunnen we meer concrete afspraken verwachten nu klimaatverandering zichtbaarder wordt? 

In de aanloop naar klimaatconferentie COP28 organiseert deBuren een kritisch gesprek met enkele Vlaamse en Nederlandse hoofdrolspelers en experts. Onder meer Peter Wittoeck (hoofd van de Belgische delegatie) en Bastiaan Hassing (hoofd van de Nederlandse delegatie) doen mee aan de discussie. Moderator is Meredith Greer, journalist bij de Volkskrant.

Wat zijn – in de context van Europees beleid - de belangrijkste doelstellingen waarmee België/Vlaanderen en Nederland naar Dubai afreizen? Welke hindernissen wachten de onderhandelaars? Wat valt te leren van eerdere edities? Zal deze conferentie meer concrete afspraken opleveren dan de vorige? Is dit de conferentie van de ´laatste kans´? Hebben dit soort conferenties überhaupt zin of is het tijd voor andere initiatieven?

Sprekers:

Peter Wittoeck leidt al bijna 20 jaar de Belgische delegaties bij de internationale klimaatconferenties van de Verenigde Naties en vertegenwoordigt België in de Werkgroep Internationale Milieuvraagstukken (Klimaatverandering) van de Raad van de Europese Unie. Sinds 2003 staat hij aan het hoofd van de Dienst Klimaatverandering bij het Directoraat-Generaal Leefmilieu binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Hij leidt een team van ongeveer 25 klimaatbeleidsdeskundigen: federale ambtenaren die zich inzetten om het Belgische, Europese en internationale klimaatbeleid voor te bereiden en uit te voeren, in nauwe dialoog met alle andere actoren op het terrein. Hij is voorzitter van de Belgische Coördinatiewerkgroep Broeikaseffect van het Coördinatiecomité voor Internationaal Milieubeleid (CCIM-CCPIE), waar de federale en regionale regeringen van België gemeenschappelijke standpunten voorbereiden voor de internationale klimaatonderhandelingen.

Hij geeft regelmatig lezingen over internationaal, Europees en Belgisch klimaatveranderingsbeleid aan verschillende Belgische universiteiten. Voor meer informatie over de federale Dienst Klimaatverandering: zie www.klimaat.be

Betaal wat je kan (en voor een ander) €10 
Betaal wat je kan | Suggestie basisprijs €7 
Betaal wat je kan | Suggestie reductieprijs €3 
Betaal wat je kan | Gratis