Leen Verheyen

Leen Verheyen behaalde een master in het Drama, en studeerde daarna Wijsbegeerte. Ze was actief als theaterauteur en -regisseur. Daarnaast schrijft ze ook proza. Zo is haar kortverhaal 'Sebastiaan' terug te vinden in de bloemlezing Print is Dead, uitgegeven bij Meulenhoff/Manteau. Ze werkte aan de faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. 

© Marianne Hommersom