Leen Verheyen

Leen Verheyen behaalde een master in het Drama, en studeerde daarna Wijsbegeerte. Ze was actief als theaterauteur en -regisseur. Daarnaast schrijft ze ook proza. Zo is haar kortverhaal 'Sebastiaan' terug te vinden in de bloemlezing Print is Dead, uitgegeven bij Meulenhoff/Manteau. Ze werkte aan de faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. 


Leen schreef tijdens haar verblijf in Parijs naar aanleiding van haar bezoek aan het Mémorial de la Shoah schreef ze een aantal gedichten: Poëzie bij het Mémorial de la Shoah. Het stuk dat Leen schreef over Parijs heet De stad die ophield en verdween

© Marianne Hommersom