Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Besmette Stad

Hélène Gelèns en Koen Broucke

Hélène Gelèns en Koen Broucke geven met 'Koortsdroom, 30°36'59.7”NB 114°15’43.9”OL' een artistiek antwoord op 'Zeppelin' uit Paul van Ostaijens bundel Bezette Stad. Gregor Seferens vertaalde het gedicht van Hélène Gelèns naar het Duits. Hélène Gelèns und Koen Broucke geben mit 'Koortsdroom, 30°36'59.7”NB 114°15’43.9”OL' eine künstlerische Antwort auf 'Zeppelin' aus Paul van Ostaijens Gedichtband Besetzte Stadt.
Door Hélène Gelèns en Koen Broucke op 5 jun 2020
Beeld

Gregor Seferens vertaalde het gedicht van Hélène Gelèns naar het Duits.

Hélène Gelèns leest voor:

 

© Matthijs de Ridder

Hélène Gelèns

Dichter Hélène Gelèns zoekt graag het experiment op. Haar speelse, muzikale en vaak meerstemmige gedichten nemen steeds een vorm aan die wordt opgelegd door de taal, het ritme en de zegging. Ze publiceerde drie dichtbundels: niet beginnen bij het hoofd (2006, nominatie C. Buddingh’-prijs), zet af en zweef (2010, Jan Campertprijs) en applaus vanuit het donker (2014). Ze treedt regelmatig op met musici en schreef teksten voor muziek en radio. In 2020 legt ze de laatste hand aan een nieuwe dichtbundel en aan haar prozadebuut: de zesstemmige roman Op de golven.

 

Die Dichterin Hélène Gelèns experimentiert gerne. Ihre spielerischen, musikalischen und oft mehrstimmigen Gedichte nehmen immer eine durch Sprache, Rhythmus und Ausdruck aufgezwungene Form an. Sie hat drei Gedichtbände veröffentlicht: niet beginnen bij het hoofd (2006, Nominierung für den C.-Buddingh‘-Preis), zet af en zweef (2010, Jan-Campert-Preis) und applaus vanuit het donker (2014). Sie tritt regelmäßig mit Musikern auf und schrieb Texte für Musik und Radio. 2020 gibt sie einem neuen Gedichtband und ihrem Prosadebüt, dem sechsstimmigen Roman Op de golven, den letzten Schliff.

© Sigrid Geldhof

Koen Broucke

Koen Broucke is beeldend kunstenaar, historicus en performer. Hij maakt tekeningen, schilderijen, publicaties, installaties, muziek, video’s en performances. Zijn werk is onder andere opgenomen in de collecties van het Stedelijk Museum Het Domein in Sittard, het Museum voor Hedendaagse Kunst en het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet in Antwerpen, het Museum Dr. Guislain in Gent, het Musée de la Vie Wallonne in Luik, het Lönnström Art Museum in Rauma (Finland), het Vincent Van GoghHuis in Zundert… Voor het S.M.A.K. creëerde hij in 2009 de huiskamervoorstelling Moscou/Braaklanden.

 

Een sterke interesse in teksten en onderzoek is eigen aan het werk van Koen Broucke. Zo schreef hij biografieën van fictieve kunstenaars, kroop als het ware in hun huid en produceerde kunstwerken in hun geest. In 2019 werd hij doctor in de kunsten met het onderzoek Onder de roze duisternis van het slagveld, een artistieke zoektocht naar de atmosferische lagen van de geschiedenis wat resulteerde in een boek en een tentoonstelling in het Museum Dhondt-Dhaenens/Woning Van Wassenhove.

 

Samen met Koen Peeters, Peter Holvoet-Hanssen en Pascal Verbeken maakte hij in 2014 het boek Miavoye over de laatste reis van Paul Van Ostaijen. 

 

Koen Broucke ist bildender Künstler, Historiker und Performer. Er macht Zeichnungen, Gemälde, Publikationen, Installationen, Musik, Videos und Performances. Seine Werke findet man unter anderem zurück in den Sammlungen des Stedelijk Museum Het Domein in Sittard, des Museum voor Hedendaagse Kunst und des Plantin-Moretus-Museums/Prentenkabinet in Antwerpen, des Museums Dr. Guislain in Gent, des Musée de la Vie Wallonne in Lüttich, des Lönnström Art Museum in Rauma (Finnland), des Vincent Van GoghHuis in Zundert … Für das S.M.A.K. erschuf er 2009 die Wohnzimmerperformance Moscou/Braaklanden.

 

Ein starkes Interesse an Texten und Forschung ist charakteristisch für die Werke von Koen Broucke. So schrieb er zum Beispiel Biografien von fiktiven Künstlern, versetzte sich sozusagen in sie hinein und produzierte Kunstwerke in ihren Köpfen. 2019 ist er zum Doktor der Künste promoviert worden mit der Dissertation Onder de roze duisternis van het slagveld, een artistieke zoektocht naar de atmosferische lagen van de geschiedenis, die zu einem Buch und einer Ausstellung im Museum Dhondt-Dhaenens/Woning Van Wassenhove resultierte.

 

2014 entstand zusammen mit Koen Peeters, Peter Holvoet-Hanssen und Pascal Verbeken das Buch Miavoye über die letzte Reise von Paul Van Ostaijen.

 

DIT INTERESSEERT JE VAST OOK:

Vertel het verder: