Slotshow Paul van Ostaijenjaar: De Aftocht

Liveshow met Teletext, Maxim Februari, Michelle Samba, Geert Buelens en meer. Ook te volgen via livestream!

*for English version scroll down*   *für Deutsch nach unten scrollen*

Precies een jaar nadat we met Boem Paukeslag! het Paul van Ostaijenjaar aftrapten, blazen we de aftocht van het feestjaar in Antwerpen met een al even swingende slotshow. Zaal AthenA, in het Atheneum waar zot Polleke zelf nog schoolliep, turnen we voor de gelegenheid om tot een Music Hall: met livemuziek, poëzie en performances van Nederlandstalige én Duitstalige kunstenaars. 

 

De avond is opgebouwd rond 'De Aftocht', het laatste gedicht uit Paul van Ostaijens Bezette Stad, waarin hij vanuit Berlijn terugkijkt op de bevrijding van Antwerpen aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Al gauw komt hij erachter dat de zogenaamde bevrijding niet veel verandering heeft gebracht en dat een nieuwe start uitblijft. Honderd jaar later stellen Vlaamse, Nederlandse en Duitstalige kunstenaars zich de vraag hoe de aftocht uit onze besmette steden verloopt. Wat volgt er op deze crisis? Een terugkeer naar het oude ‘normaal’ of naar een nieuw ‘abnormaal’? Gaan we verder zoals we bezig zijn, of is het tijd om lessen te trekken?

 

Artistieke antwoorden krijg je op het podium van Teletext, Geert Buelens, Ulf Stolterfoht, Carolina Maciel de França, Michelle Samba, Karosh Taha, Franz Josef Czernin, Orsolya Kalász, Zahra Eljadid, Franziska Füchsl, Maxim Februari, Esther Kinsky, Nibiru Duo & Peter ten Wolde en Reinout De Pauw. Leonore Spee presenteert. 

 

 

Dit is een meertalig programma waarin Engels, Nederlands, Fries en Duits te horen zijn. Gastvrouw Leonore Spee ontvangt iedereen in het Engels. De avond zal ook via livestream te volgen zijn op deze pagina en op de Facebookpagina's van de partners. 

Final show of the Paul van Ostaijen year: The Withdrawal 

 

 

Exactly one year after we kicked off the Paul van Ostaijen year with Boem Paukeslag!, we will sound the retreat of the festivities in Antwerp with an equally swinging closing show. Hall AthenA, in the Athenaeum where foolish Polleke himself used to go to school, is being transformed into a Music Hall for the occasion: with live music, poetry and performances by Dutch- and German-speaking artists.

 

The evening is centered on 'The Withdrawal' ('De Aftocht'), the last poem from Paul van Ostaijen's Bezette Stad, a poetry collection in which the author, who is then based in Berlin, looks back on the liberation of Antwerp at the end of the First World War. He soon finds out that the so-called liberation has not brought much change and that a new beginning is not forthcoming. A hundred years later, Flemish, Dutch and German-speaking artists are asking themselves how the exodus from our infected cities is going. What comes after this crisis? Back to 'business as usual' or are we heading towards a new kind of abnormality? Do we continue what we have been doing, or is it time to learn some lessons?

 

On stage we welcome artistic performances by Teletext, Geert Buelens, Ulf Stolterfoht, Carolina Maciel de França, Michelle Samba, Karosh Taha, Franz Josef Czernin, Orsolya Kalász, Zahra Eljadid, Franziska Füchsl, Maxim Februari, Esther Kinsky, Nibiru Duo & Peter ten Wolde and Reinout De Pauw. Leonore Spee presents.

 

 

 

This is a multilingual programme in which English, Dutch, Frisian and German can be heard. Hostess Leonore Spee will greet everyone in English. The evening can also be viewed via livestream on this page and on the Facebook pages of the partners.

Abschlussshow des Paul van Ostaijen-Jahres: Der Rückzug

 

 

Genau ein Jahr, nachdem wir mit Boem Paukeslag!  das Paul van Ostaijen-Jahr eröffnet haben, werden wir in Antwerpen mit einer ebenso schwungvollen Abschlussshow den Rückzug des festlichen Jahres einläuten. Zaal AthenA, im Athenaeum, in dem Zot Polleke selbst noch zur Schule ging, verwandelt sich zu diesem Anlass in einen Musiksaal: mit Live-Musik, Poesie und Aufführungen von niederländisch- und deutschsprachigen Künstlern.

 

Im Mittelpunkt des Abends steht ‘Der Rückzug’, das letzte Gedicht aus Paul van Ostaijens Gedichtband Besetzte Stadt, in dem er von Berlin aus auf die Befreiung  der Stad Antwerpen am Ende des Ersten Weltkriegs zurückblickt. Es wurde ihm schon schnell klar, dass die sogenannte Befreiung nicht viel Veränderung gebracht hat und ein Neuanfang nicht in Sicht ist. Hundert Jahre später fragen sich flämische, niederländische und deutschsprachige Künstler, wie der Rückzug aus unseren befallenen Städten läuft. Was kommt nach dieser Krise? Eine Rückkehr zum alten ‘normal’ oder zu einem neuen ‘abnormal’? Werden wir so weitermachen wie bisher, oder ist es an der Zeit, dass wir daraus Lehren ziehen?

 

Auf der Bühne bekommen Sie künstlerische Antworten von Teletext, Geert Buelens, Ulf Stolterfoht, Carolina Maciel de França, Michelle Samba, Karosh Taha, Franz Josef Czernin, Orsolya Kalász, Zahra Eljadid, Franziska Füchsl, Maxim Februari, Esther Kinsky, Nibiru Duo & Peter Ten Wolde und Reinout De Pauw. Leonore Spee präsentiert.

 

Dies ist ein mehrsprachiges Programm, in dem Englisch, Niederländisch, Friesisch und Deutsch zu hören sind. Gastgeberin Leonore Spee wird alle auf Englisch begrüßen. Der Abend wird auch auf dieser Seite und auf den Facebook-Seiten der Partner live gestreamt.

 

Grasduin door 'De Aftocht' in Besmette Stad en lees, luister en kijk hoe Vlaamse, Nederlandse en Duitstalige kunstenaars een antwoord bieden op Paul van Ostaijens gelijknamige gedicht en de huidige crisis.

 

Browse through ‘The Withdrawal' in Besmette Stad and read, listen and watch how Flemish, Dutch and German-speaking artists provide both an answer to Paul van Ostaijen's poem and the current crisis.

 

Stöbern Sie in 'Der Rückzug' in Besmette Stad und lesen, hören und sehen Sie zu, wie flämische, niederländische und deutschsprachige Künstler eine Antwort auf  sowohl das gleichnamige Gedicht von Paul van Ostaijen und als auch auf die aktuelle Krise geben.

 

 

>> DE AFTOCHT/ THE WITDRAWAL/DER RÜCKZUG 

PARTNERS: Vlaams-Nederlands Huis deBuren, Paul van Ostaijengenootschap, Explore The North, Leeuwarden City of Literature, Europäisches Laboratorium, dasKULTURforum Antwerpen, Sabam For Culture, Stad Antwerpen, Letterenhuis, Antwerpen Boekenstad, District Antwerpen, Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, Literatuur Vlaanderen, Nederlands Letterenfonds, de Brakke Grond, Lyrik Kabinett, Literaturverein Münster, Burg Hülshoff – Center for Literature, Haus für Poesie, Haus der Niederlande, Internationales Lyrikertreffen Münster,  Stadt Münster en Stadtmuseum Berlin.