Mariska van Dam

Filosoof en redacteur bij Radix

© Sarah Van Looy

Mariska van Dam denkt als filosoof graag na over tijd, mentale gezondheid en politiek. Ze is geregeld op het podium te vinden voor operette, kleinkunst of poëzie. Af en toe slingert ze wat verzen en essays de wereld in, waarvan sommige het schoppen tot de Turing Top 100 of de ISVW. Tevens redacteur bij Radix.