Helena de Groot

Helena de Groot (1983) is schrijver en freelance radiomaker. Ze heeft een MA In Russische Literatuur van de Universiteit Gent. Ze maakt schrijft essays, verhalen en maakt reportages. Daarnaast componeert ze de geluidsband voor theatervoorstellingen (‘t Arsenaal), audiogidsen (Museum M) en kunstinstallaties (BEssst). Ze ging in 2015 mee naar Parijs voor de schrijfresidentie. Daarnaast doceert ze radio aan het Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound (RITCS) in Brussel.

© Marianne Hommersom