Helen Weeres

Helen Weeres (1996) heeft een achtergrond in poëzie, Literary & Cultural Analysis en Gender & Sexuality Studies en werkt in de (onderzoekende) kunsten samen met regeneratieve boeren, wetenschappers en andere kunstenaars. Met diens poëzie wil Helen antropocentrisme de wereld uit schrijven, ook vormt dit de rode draad in diens verkenning van mens-natuur relaties middels rituelen die gevoed zijn door ecologie en verdwenen heidense rituelen/ folklore.