Aanmeldtekst Schrijfresidentie 2021: Spel, spelregels en …

Poetry against for Humanity

door Laure-Anne Vermaercke

Datum 27 mei 2021

Achttien jonge schrijvers nemen in de zomer van 2021 deel aan de schrijfresidentie van deBuren in Parijs. De kandidaat-schrijfresidenten van 2021 kregen de opdracht om zich te verhouden tot het thema ‘Spel’. Dit resulteerde in vormexperimenten, speelse teksten en kritische stemmen over de spelregels van onze maatschappij. Dingen benoemen is niet altijd simpel. Speel het spel mee en help Laure-Anne Vermaercke de juiste woorden te vinden om het gedicht te vervolledigen.

Poetry against for Humanity

Vertrouw het gedicht zonder _____.  Dit is een brave space waarin iedereen actief participeert. Vanochtend stapte ik _____ naar buiten.  De _____ was hard en glanzend. Was het wel _____? (x2) Benoemen wij de dingen  zonder te weten waarover wij spreken?  In een fietsstraat word je ingehaald door (een) _____.  Politiek is een assertief _____ waarbij iedereen verliest. In het discours wordt een _____ expliciet een _____ en een _____ impliciet een _____.  Dit gedicht geen _____ noemen  is een generatieprobleem / opgezet als een dwangmatig(e) _____.  De wereld wordt gediagnosticeerd met _____ terwijl een _____ zich afstandelijk ontpopt.   _____ + _____ = _____.  Op het programma staat vandaag: altijd tegen dom _____ bezit. Ik ben een _____ activist / een _____ gedicht.  Ik verander _____ in _____ sinds 2010. Vecht voor de _____ in de poëzie / de poëzie in de _____ (x2). Nog steeds ben ik een _____ in wording / mijn hoofd een opslagplaats voor _____.  Al een jaar weergalmt een mantra als een _____: This is the way the world ends this is the way the world ends not with a bang but with _____.  Dit mondt morgen steevast uit in _____.  Maar vandaag huil ik _____ / probeer een steen bij te dragen  door mijn _____ in liefde te gieten.   We keren terug naar het begin ↵

spel / vrouw / vragen / duizeligheid / macht / corona / verkeersfilosofen / stem / vreemde tijden / onrecht / bipolariteit / generator / verteller / melk / partijonafhankelijk / stad / echo / wij / ironie / jongens / vegetariërs / mening / waarheid / blootvoets / paard / revolte / ik / dauw / stilte 

Laure-Anne Vermaercke (1996) is dichter. Ze is een van de drijvende krachten achter Auw La en was binnen en buiten België al op verscheidene podia te zien. Haar werk verscheen eerder al in/op Dilemma, Waar Zine de Vrouwen en Notulen van het Onzichtbare. In de zomer van 2018 toerde ze mee met de Poëziebus en in de herfst van 2019 publiceerde ze samen met Marie Bockaert het chapbook FEAR/JOY of Missing Out bij Marktcorruptie.

Alles bekijken

Meer over de Schrijfresidentie?

Ontdek wie mee ging naar Parijs, lees al hun bijdragen en kom te weten hoe het er achter de schermen aan toe gaat via de reportages.

Alles bekijken