Talentontwikkelingsproject

Vlaamse schrijvers gezocht voor schrijversresidentie Jan van Eyck Academie

Open Call

Datum 27 juni 2024

Samen met Vlaams-Nederlands Huis deBuren biedt de Jan van Eyck Academie in 2025 een residentie van twee maanden aan. De academie is hiervoor op zoek naar Vlaamse schrijvers die (affiniteit hebben met) onderzoeksgericht werken en die bereid zijn hun werk open te stellen naar de groep overige residenten. Schrijvers uit alle genres en met uiteenlopende benaderingen van literatuur kunnen zich voor deze residentie aanmelden tot en met 16 september 2024.

De plek  

De Jan van Eyck Academie is een multidisciplinaire postacademie waar onderzoek, ontmoeting en uitwisseling centraal staan. Elk jaar start er een groep van ongeveer 36 internationale deelnemers bestaande uit kunstenaars, curatoren, architecten en ontwerpers – variërend van grafisch, mode tot food en social design.   

Alle deelnemers krijgen de tijd en ruimte om hun eigen artistieke praktijk verder te ontwikkelen, en worden daarnaast uitgenodigd om uit te wisselen met de groep. Een rijk programma van presentaties, workshops, studio visits en een wekelijkse gezamenlijke maaltijd zorgen voor verdieping en onderlinge verbinding. Diversiteit en meertaligheid zijn hierin sleutelwoorden.  

Inhoudelijk zet de academie zich in om de rol en betekenis van kunst, vormgeving en andere creatieve praktijken te onderzoeken in relatie tot de klimaatcrisis, milieuverwoesting en de uitwerking hiervan op velerlei (sociaal-maatschappelijke, geopolitieke, culturele, economische) vlakken.   

De residentie  

Naast de reguliere werkperiodes biedt de Jan van Eyck in samenwerking met Vlaams-Nederlands Huis deBuren een residentie van 2 maanden voor schrijvers aan. In het voorjaar van 2025* krijgt een schrijver een eigen studio in de academie, een maandelijks honorarium en een kamer in een gedeeld appartement.**  

Daarnaast ontvang je als deelnemende schrijver een vertaalbudget (indien er nog geen Engelse vertalingen van het werk zijn), plus een eenmalig productiebudget waarmee bijvoorbeeld gewerkt kan worden in de werkplaatsen.   

Het is de bedoeling dat de schrijver aan een eigen project werkt, maar zich ook openstelt voor uitwisseling met de groep internationale deelnemers. Een presentatie aan de andere kunstenaars vormt een vast onderdeel van het verblijf. Bij de residentie hoort ook een interview, dat wordt opgenomen en deel uitmaakt van de podcastserie Het Schrijversgesprek.  

Schrijvers die in het verleden hebben deelgenomen aan de residentie zijn o.a. Astrid Haerens, Wim Peumans en Frederik Willem Daem. 

*De precieze periode wordt in gezamenlijk overleg besloten. 

**Natuurlijk kan er ook voor worden gekozen om met eigen middelen een zelfstandige woonruimte te zoeken. Mocht de schrijver met een gezin willen komen, dan worden daar in overleg oplossingen voor gezocht, en wordt het honorarium aangepast.  

Voor wie  

We zijn op zoek naar Vlaamse onderzoeksgerichte schrijvers, waarbij het ‘onderzoek’ als bodem dient voor het te schrijven werk. Ook kan het ‘onderzoek’ tot uiting komen in de vorm of deel zijn van de inhoudelijke schrijfpraktijk. We verwelkomen schrijvers die het materiaal waarmee ze werken kritisch bevragen of die werken met meertaligheid, schrijvers die de grenzen tussen genres verkennen of schrijvers die thematisch passen bij de inhoudelijke lijn van de Jan van Eyck Academie.   

De Open Oproep is voor schrijvers vanaf 28 jaar, op verschillende momenten in hun carrière, uit alle genres, en staat open voor veelvormige benaderingen van literatuur en literair werk.  

Aanmelden & selectieprocedure  

Om in aanmerking te komen voor deze residentie is een goed voorstel, dat past bij de Jan van Eyck Academie, het belangrijkst. Behalve het inhoudelijke voorstel moet middels een CV en eventuele bijlagen aantoonbaar worden gemaakt dat de schrijver al een poosje werkzaam is in het literaire veld. Dit kan door het vermelden van eerdere publicaties, zichtbaarheid op podia, online platforms of relevante samenwerkingen.  

De selectie wordt gemaakt door deBuren, Jan van Eyck Academie en een extern jurylid. Bij de selectie wordt prioriteit gegeven aan onderzoeksgerichte schrijvers voor wie het verblijf aan de Jan van Eyck Academie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de artistieke en professionele ontwikkeling.  

Stuur je dossier (PDF of Wordbestand) naar info@deburen.eu.

Deadline: maandag 16 september 2024