deBuren stelt het Pietenpact voor

Datum 10 november 2016

Zwarte Piet blijft voor grote verdeeldheid zorgen in Vlaanderen en in Nederland. Sint en Piet moeten er zijn voor alle kinderen. Daarom lanceerde deBuren in november 2016 het Pietenpact voor een Sinterklaasfeest zonder raciale stereotyperingen.

 

Sinterklaas is er voor iedereen, en zeker voor alle kinderen. Daarom pleit deBuren voor een Sinterklaasfeest waarin respect voor traditie en inclusiviteit centraal staan.

 

De figuur van Zwarte Piet blijft voor grote verdeeldheid zorgen in Vlaanderen en in Nederland. Tegelijkertijd zijn er voorbeelden van Sinterklaasvermaak die uitstekend met de moeilijke kwestie omgaan. De roetpieten tijdens de Sinterklaasintocht in Antwerpen (Ketnet) en in de film Ay Raymon! (Sylvester), de ongeschminkte Pieten van Nickelodeon, de gouden klimpieten van de Bijenkorf - het deftigste warenhuis van Nederland: ze tonen hoe kleine aanpassingen kunnen tegemoetkomen aan legitieme gevoeligheden rond stigmatisering en racisme.

 

Uit de pietendiscussie van de voorbije jaren is gebleken dat al te radicale opinies niet leiden tot een breed gedragen oplossing. Te vaak verzanden voor- en tegenstanders van Zwarte Piet in een loopgravendebat waarin de gemoederen hoog oplopen, en dat onoplosbaar en daardoor ook oneindig lijkt. deBuren is dan wel voorstander van levendig debat, maar op een bepaald moment wordt het tijd voor compromis en pragmatiek. Met dit Pietenpact wil deBuren toewerken naar een constructieve en gedragen oplossing.

 

Het Pietenpact is een intentieverklaring die mikt op een viering voor iedereen, met een paar duidelijke afspraken én voldoende vrijheid om zelf vorm te geven aan dit oude, gekoesterde feest. Sinterklaas is door de eeuwen steeds geëvolueerd en aangepast, een reden te meer om het debat nooit voor voltooid te verklaren, noch om verfijningen halsstarrig te bestrijden.

 

Het uitgangspunt is dat we Sinterklaas vieren zonder raciale stereotyperingen. Voor de rest is de invulling van het feest vrij: de Sint kiest lekker zelf of hij zonder of met pieten - roetveegpieten, regenboogpieten, ongeschminkte pieten - jong en oud komt verblijden.

 

Wij vieren het op 5 en 6 december op deze manier. Jij ook?