Colloquium over financiering van de Vlaamse en Nederlandse cultuursector

Datum 21 september 2009

Het spanningsveld tussen ‘oude' en ‘nieuwe' waarden, en de gevolgen hiervan voor praktijk en beleid vormen het voorwerp van het Vlaams-Nederlands colloquium "Geld voor Cultuur". In verschillende sessies 's morgens en 's middags gaan deskundigen en publiek nader in op bovengenoemde onderwerpen vanuit het perspectief van bedrijfskunde, economie, financiën, beleid, sociologie en wet- en regelgeving.

In de Westerse wereld staat de traditionele financiering van cultuur door de overheid in toenemende mate onder druk. Het traditionele subsidiesysteem gaat terug op waarden als pluriformiteit en instrumentalisatie van kunst. Tegelijk speelt de Bildungsgedachte een belangrijke rol: kunst kan de maatschappij ten positieve beïnvloeden. In hoeverre kunnen deze waarden overeind blijven in een veranderende samenleving en mentaliteit? En in welke mate is de overheid, die steeds meer een economic driven beleid voert, bereid om het huidige systeem in stand te houden? Dit spanningsveld tussen ‘oude' en ‘nieuwe' waarden, en de gevolgen hiervan voor praktijk en beleid vormen het voorwerp van het Vlaams-Nederlands colloquium "Geld voor Cultuur" op maandag 12 oktober 2009 vanaf 9u in het KMSK, Antwerpen. In verschillende sessies 's morgens en 's middags gaan deskundigen en publiek nader in op bovengenoemde onderwerpen vanuit het perspectief van bedrijfskunde, economie, financiën, beleid, sociologie en wet- en regelgeving.

 

[Klik hier voor meer informatie over het colloquium]