Belgische kunstenaar Vincent Meessen geeft lezing in Stedelijk Museum Amsterdam

Datum 13 maart 2014

Van 13 tot 15 maart 2014 loopt in het Stedelijk Museum Amsterdam het symposium Collecting Geographies: Global Programming and Museum of Modern Arts. In keynote lezingen, academische sessies en panelgesprekken wordt de geschiedenis van de westerse kunstmusea en de huidige visie op ‘globale' kunst tegen het licht gehouden en van kritische kanttekeningen te voorzien. In dit kader brengt de Belgische kunstenaar Vincent Meessen een lezing over één van zijn artistieke onderzoeksprojecten onder de titel Tshela Tendu: Un malentendu / A Misunderstanding.

Van 13 tot 15 maart 2014 loopt in het Stedelijk Museum Amsterdam het symposium Collecting Geographies: Global Programming and Museum of Modern Arts. Een samenwerking van het Stedelijk Museum Amsterdam, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, Tropenmuseum Amsterdam, Moderna Museet Stockholm, ASCA/ACGS UvA en Folkwang Museum Essen. In keynote lezingen, academische sessies en panelgesprekken wordt de geschiedenis van de westerse kunstmusea en de huidige visie op ‘globale' kunst tegen het licht gehouden en van kritische kanttekeningen te voorzien. In dit kader brengt de Belgische kunstenaar Vincent Meessen een lezing over één van zijn artistieke onderzoeksprojecten onder de titel Tshela Tendu: Un malentendu / A Misunderstanding. De Congolese schilder Tshela Tendu (ca. 1890, Luluabourg - ca. 1950, Ibaanc, Congo) geldt als voorloper van de moderne Afrikaanse kunst. Toch blijft zijn oeuvre een blinde vlek in de kunstgeschiedenis, en in het verhaal van de koloniale moderniteit.Vincent Meessen herontdekte een belangrijke verzameling werken van deze schilder in de archieven van de Koninklijke Bibliotheek van België. Sinds het werk eind jaren '50 aan deze grote publieke instelling geschonken werd, is het nauwelijks onderzocht of tentoongesteld. Naar aanleiding hiervan stelt Meessen de vraag naar de publieke receptie van dit werk, en naar de verborgen erfenis van de koloniale moderniteit in ons dagelijks leven.Met zijn eigen artistieke praktijk schept Meessen een nieuw kader om deze blinde vlekken zichtbaar te maken. Getuige hiervan was het project Patterns for (re)cognition in KIOSK in Gent, een duotentoonstelling met Tshela Tendu.Meer information over het symposium in Amsterdam:

stedelijk.nl/agenda/symposia/collecting-geographies-global-programming-and-museums-of-modern-artstedelijk.nl/global-collaborations/global-collaborationsjournal.stedelijk.nl/category/global-collaborations/www.stedelijk.nl

Beeld: Exhibition view (detail) , Patterns for (re)cognition, KIOSK Ghent, 2013