Besmette Stad

Opdracht aan Mevrouw Weetikveel

door Annelies Verbeke en Sanneke van Hassel

Datum 2 juni 2020
Door
Annelies Verbeke
Sanneke van Hassel

Annelies Verbeke en Sanneke van Hassel geven met 'Opdracht aan Mevrouw Weetikveel' een artistiek antwoord op Paul van Ostaijens 'Opdracht aan Mijnheer Zoënzo' uit de bundel Bezette Stad.

OPDRACHT
aan Mevrouw Weetikveel

Annelies Verbeke en Sanneke van Hassel lezen voor:

 

© Alex Salinas

Annelies Verbeke (1976) schreef de romans Slaap! (2003) waarmee ze o.a. de Vlaamse Debuutprijs won, Reus (2006), Vissen redden (2009) en Dertig dagen (2015) waarmee ze de F.Bordewijkprijs, de NRC Handelsblad Lezersprijs en de Opzij Literatuurprijs in de wacht sleepte. Verder schreef ze de verhalenbundels Groener gras (2007), Veronderstellingen (2012) en Halleluja (2017) die de Cutting Edge Award en de J.M.A. Biesheuvelprijs voor de beste verhalenbundel van het jaar won. Ze publiceerde de journalistieke bundel Wakker in 2011 met fotograaf Charlie De Keersmaecker, en in 2013 kwam haar Tirol inferno uit, een 'graphic novella' in jambische pentameters en rijm, met tekeningen van Klaas Verplancke. In 2019 verscheen de novelle Deserteren en in 2020 haar enige kinderboek Patrick.

Uit liefde voor het korte verhaal, stelde ze met Sanneke van Hassel de bloemlezing Naar de stad (2012) samen. Verbeke schreef ook filmscenario’s en toneelstukken voor Belgische en Nederlandse gezelschappen.

© Keke Keukelaer

Sanneke van Hassel (1971) kreeg voor haar eerste twee verhalenbundels, IJsregen (2005) en Witte veder (2007), meteen de BNG Nieuwe Literatuurprijs 2008. Haar debuutroman Nest (2010) werd in 2012 gevolgd door de verhalenbundel Ezels. In datzelfde jaar verscheen Naar de stad, een bloemlezing korte verhalen uit de hele wereld, die ze samen met Annelies Verbeke maakte. In van Hassels laatste twee boeken Hier blijf ik (verhalen, 2014) en Stille grond (roman, 2017) speelt 'haar stad' Rotterdam een belangrijke rol. In september 2019 verscheen haar vijfde verhalenbundel Nederzettingen, die unaniem lovend werd ontvangen.

Deze bijdrage verscheen in exclusieve voorpublicatie op de-lage-landen.com.