Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

deBuren zoekt coördinatoren (x/v/m) voor drie projecten

We zoeken twee of drie nieuwe collega’s om drie takenpakketten te vervullen: coördinatie Week van het Nederlands, Kennisknooppunt en een nieuw talentontwikkelingstraject. Je kunt voor elk van deze pakketten afzonderlijk solliciteren of naar eigen inzicht twee pakketten samenvoegen tot een voltijdsfunctie. Naast indiensttreding als werknemer met een bediendecontract, zijn er ook freelanceformules bespreekbaar. Deadline: maandag 8 november 2021!
op 8 okt 2021
Nieuws

Over deBuren

 

deBuren is een Vlaams-Nederlands Huis voor cultuur en debat dat duurzaam inzet op samenwerking, inclusie en talentontwikkeling. deBuren heeft een eigen huis in het centrum van Brussel, is actief in heel Vlaanderen en Nederland en werkt met verschillende projecten in een bredere Europese context.

 

Met zorgvuldig vormgegeven talentontwikkelingstrajecten, meer dan 100 livemomenten per jaar en een uitgebreid tekst-, audio- en video-aanbod-op-aanvraag, heeft deBuren een geheel eigen positie verworven in het culturele landschap van de Lage Landen. Via uitgekiende en creatieve formats stimuleert deBuren de talige cultuur en wakkeren we het publieke debat aan.

 

deBuren is een open huis dat ernaar streeft de maatschappij waarin we leven te weerspiegelen in al haar diversiteit. Naast de Vlaams-Nederlandse dimensie en talentontwikkeling, loopt inclusie als een rode draad door alles wat we doen.

 

 

Wat verwachten we van jou?
 

Algemeen

Je denkt in oplossingen en bent positief ingesteld. Je kunt goed mondeling communiceren in het Nederlands. We verwachten niet dat je vlekkeloos schrijft en bieden je de kans deze en andere vaardigheden via opleidingen aan te scherpen.

 

We pinnen ons niet vast op specifieke diploma’s. Belangrijker is dat je je verbonden voelt met het dynamische en uitdagende culturele en maatschappelijke veld en ervaringen daarin kunt voorleggen.

 

Je rapporteert aan de algemeen directeur en werkt nauw samen met je collega’s. Je bent gemotiveerd, creatief, flexibel (zowel naar taakopdracht als werkuren) en respecteert deadlines.

 

 

 

Takenpakket A: coördinator Kennisknooppunt

Dit is een halftijdse functie (minimaal 2,5/5 en maximaal 3/5 ofwel 0,5-0,6 vte)

 

Met het Kennisknooppunt dragen we positief bij aan ontwikkeling van de culturele sector. Samen met steunpunten, belangenbehartigers en fondsen, gaan we opzoek naar de noden van de sector om die tijdens inspiratiemomenten en langere trajecten onder de loep te nemen.

 

Als coördinator ben jij de spin in het web van het Kennisknooppunt. Je neemt zelf het initiatief om onderwerpen op het spoor te komen waarrond Nederland en Vlaanderen van elkaar kunnen leren. Je vertrekt van onze transversale lijnen: inclusie, talentontwikkeling en, in toenemende mate, duurzaamheid. Je brengt Vlaamse en Nederlandse professionals samen om elkaar te inspireren en vindt inventieve manieren om de geleerde lessen te delen.

 

Binnen het Kennisknooppunt ben je verantwoordelijk voor het DIDI-LAB: een doorlopend, participatief onderzoek naar Diversiteit, Inclusie, Dekolonisering en Intersectionaliteit. Samen met experten en ervaringsdeskundigen ontleden we ons eigen referentiekader en gaan we op zoek naar constructieve alternatieven. Een onderdeel hiervan is het lerend netwerk inclusie dat we samen met de Brakke Grond onderhouden. We verwachten dat je in je motivatiebrief ingaat op jouw ervaringen met inclusief werken.

 

 

Takenpakket B: coördinator talentontwikkelingstraject voor ontluikende opiniemakers

Dit is een halftijdse functie (minimaal 2,5/5 en maximaal 3/5 ofwel 0,5-0,6 vte)

 

deBuren stelt het genuanceerde gesprek voorop, trekt maatschappelijke echokamers open en draagt zo bij aan het publieke debat in de Lage Landen. In haar publieksactiviteiten en projecten maakt deBuren gefundeerde meningsvorming op basis van kwalitatieve kennisuitwisseling mogelijk.

 

Vanaf 2022 starten we een talentontwikkelingstraject voor ontluikende opiniemakers uit Vlaanderen en Nederland op. Als coördinator sta jij aan de basis van dit nieuwe traject. In nauw overleg met de collega’s, ga je actief op zoek naar partners in Vlaanderen en Nederland om dit traject vanaf het begin stevig neer te zetten.

 

Je formuleert een open oproep, stelt een jury samen en betrekt daarbij interne en externe juryleden. Je ontwerpt een kader waarbinnen de opiniemakers intensief begeleid worden en bent hun eerste aanspreekpunt. Je organiseert individuele gesprekken, groepsmomenten, masterclasses, publieksmomenten en evaluatiecycli. Je bouwt dit traject de komende jaren uit tot een vaste waarde binnen deBuren.

 

 

 

Takenpakket C: coördinator Week van het Nederlands

Deze functie omvat 50 werkdagen, met een opbouw in werkdagen van maart tot oktober

 

Sinds 2019 organiseert deBuren in samenwerking met de Nederlandse Taalunie de Week van het Nederlands. De Week versterkt de positie van het Nederlands en wil het gebruik van die taal in tal van contexten aanmoedigen. deBuren bouwt de Week van het Nederlands op rond een herkenbare identiteit, met een maximale media-uitstraling.

 

Als coördinator ben jij de aanjager van de Week: bij jou komen alle draden samen. Je denkt mee na over de thematische invulling van de Week, bedenkt creatieve formats die daaruit voortvloeien en (co)produceert ze. Je benadert proactief bestaande en nieuwe partners en inspireert hen om tijdens de Week activiteiten te organiseren voor hun doelgroepen. Je bent dan ook in staat om met verschillende organisaties en mensen te werken en hebt een open en communicatieve houding.

 

Je selecteert en begeleidt twee ambassadeurs die samen gestalte geven aan het thema van dat jaar, in Vlaamse en Nederlandse nationale media, op podia van partners en tijdens minstens één eigen presentatiemoment. Je denkt mee over een passende communicatiestrategie (via eigen mediakanalen en gericht lobbywerk in functie van andere media) en voert die mee uit. Je ontwikkelt samen met collega’s bijpassend materiaal dat de partners kunnen aanwenden ter promotie van de activiteiten die ze organiseren onder de vlag van de Week van het Nederlands. Het middelbaar onderwijs is een belangrijke doelgroep van de Week, kennis van en ervaring met deze doelgroep is een pluspunt.

 

Deze functie kent een eigen seizoenscyclus: (zeer) rustige momenten van november tot en met februari en in juli, een opbouw in de periode maart-juni en een stevige inspanning van eind augustus tot begin november.

 

 

Wat bieden wij jou?
 

Wij bieden je een aantrekkelijke job in een omgeving die doordrongen is van alles wat met cultuur in Vlaanderen en Nederland te maken heeft. Ons team is dynamisch, gemotiveerd, open en nieuwsgierig, met een vinger aan de pols voor elk maatschappelijk relevant onderwerp. Wij houden van overleg en samenwerken maar nemen ook individueel onze volle verantwoordelijkheid op.

 

Je contract van onbepaalde duur gaat gepaard met een competitief salaris, gebaseerd op de barema’s en gebruikelijke afspraken in de culturele sector. We houden daarbij rekening met je ervaring. Bovendien vergoeden we woon-werkverkeer met het openbaar vervoer binnen België en bieden we maaltijdcheques, een groepsverzekering en een hospitalisatieverzekering aan. Naast indiensttreding als werknemer met een bediendecontract, zijn er ook freelanceformules bespreekbaar.

 

deBuren zet in op talentontwikkeling van medewerkers en luistert graag naar jouw ideeën over opleiding en zelfontplooiing. We organiseren gezamenlijke leermomenten als team, waaronder halfjaarlijkse denkdagen met externe gastsprekers. Daarnaast zijn er individuele middelen per personeelslid beschikbaar voor zelfontplooiing en maken we graag ruimte tijdens werktijd voor cursussen, coachingstrajecten en job shadowing.

 

Het is mogelijk twee halftijdse functies te combineren in één voltijdse functie. Geef vooral duidelijk aan in je sollicitatiebrief welke functies je wil combineren en motiveer deze keuze.

 

 

Indiensttreding tussen 1 december 2021 en 1 februari 2022
 

Weet je graag meer?

Contacteer dan directeur Willem Bongers-Dek via willem@deburen.eu. Je mag tijdens de werkweek binnen twee dagen een antwoord verwachten.

 

Of solliciteer je meteen?

Stuur uiterlijk op maandag 8 november 2021 (voor 8:00 ‘s ochtends) een email aan rie@deburen.eu met in bijlage één bestand (Word of pdf) van maximaal 3 A4, bestaande uit twee onderdelen: een vlot geschreven motivatiebrief (1A4) en je cv (maximaal 2 A4).

Opgelet! Bij langere bijlagen krijgt de jury alleen de eerste pagina van de brief en de eerste twee pagina’s van het cv te lezen. Je mag de motivatiebrief ook vervangen door een korte video (maximaal 4 minuten) die je via WeTransfer in MP4 doorstuurt. In dat geval stuur je je cv (maximaal 2 A4) met diezelfde WeTransfer mee.

 

Op basis van de ingezonden sollicitatie wordt een deel van de kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek in de tweede helft van november.

Vertel het verder: