Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Hoe passen we de nieuwe bestuurscode Cultuur toe?

Digitaal congres Cultural Governance

Samen met het Fonds voor Cultuurmanagement en Cultuurloket organiseren we een digitaal congres in het teken van de herziene bestuurscode Cultuur en de toepassing ervan in 2 stappen: een eerste bijeenkomst op 30 november en een plenaire sessie met keynote op 7 december 2020. 

In de aanloop naar het congres werd een traject doorlopen rond goed bestuur. Op 26 juni 2020 werd de herziene Bestuurscode Cultuur aan de minister overhandigd. De vraag is nu hoe de sector hier best mee aan de slag kan gaan in de praktijk. In parallelle sessies bespreken we de toepassing van de herziene Bestuurscode Cultuur.

 

 

 

De parallelle sessies

 

15.00-15.10: Opening en introductie op de Bestuurscode Cultuur

15.10-15.50: Deel 1 Parallelle sessies: De principes van de nieuwe code cultural governance zijn er. Er zijn voorstellen van aanbevelingen aan elk van de principes toegevoegd. Maar wat betekenen ze in de praktijk? Zijn de aanbevelingen helder? Fungeren ze als handvaten of moeten ze concreter? Of net niet? "Praten helpt"

 

Sessie 1: Duurzaamheid en ecologie als deel van de waardebepaling: “De organisatie reflecteert periodiek over de toepassing van de principes van duurzaamheid en integreert deze principes in de missie.” Dat roept meteen vragen op naar beperkingen die vanuit een breder maatschappelijk doel kunnen en moeten opgelegd worden aan de eigen missie. Duurzaamheid, klimaatbeleid, fair pay, inclusief beleid… Hoe kan een bestuur van een organisatie de afweging tussen dat eigen doel en de bredere maatschappelijke waarden best vorm geven?

 

Sessie 2: Netwerkstructuren (scw, soc-art): De inkt van de code is nog maar net droog en je stelt vast dat ze misschien te veel geschoeid is op de leest van de klassieke vzw met een scheiding van bestuur, directie en personeel, en AV. Maar is de nieuwe organisatievorm die uitgaan van een commons-filosofie en coöperatie niet net wat maatschappelijke meerwaarde brengt en hoe zit het dan met die scheidslijn tussen eigenaar en uitvoerder.

 

Sessie 3: Integriteit en welzijn van de werknemers: Het gaat allemaal goed en wel, tot een bestuurder weet krijgt van unfair of grensoverschrijdend gedrag binnen het personeel en de directie. Daar sta je dan met je code…

 

Sessie 4: Ethiek & governance: Belangenverstrengeling door bestuurders: Bestuurders handelen in het belang van de organisatie, maar in Vlaanderen komt het in bepaalde sectoren nog vaak voor dat de subsidiërende of inrichtende overheid de bestuurders benoemt op basis van hun politiek mandaat of van hun politieke of ideologische strekking.

 

 

15.50-16.10: Pauze

 

16.10 - 16.50: Deel 2 Parallelle sessies

Sessie 1:  Zelfevaluatie: Het ene niveau controleert het andere, maar wat wanneer je bovenaan de ladder zit? En wat te denken van controle wanneer de organisatie meer en meer horizontaal wordt, met een sterk gedeeld leiderschap? Zelfevaluatie is de oplossing. Handvatten worden aangereikt om zo’n zelfevaluatie goed te laten verlopen.

 

Sessie 2: Afbakening bevoegdheid RvB – directie (artistieke inhoudelijke vrijheid): Het lijkt simpel: de een voert uit, de ander houdt toezicht, of bepaalt de resultaten die het wil behaald zien. Maar in de praktijk is het veel vager: een voorzitter die zich directeur boven de directeur waant, een bestuur dat aan micromanagement doet, een directeur die vergeet dat er ook nog een bestuur is, …

 

Sessie 3:  Verantwoording en dialoog; rol van de overheid: “Pas toe en/of leg uit”. Wil en moet een overheidsadministratie die subsidies uitkeert de naleving van de code niet controleren? Of stelt ze zich dan in de plaats van de bestuurders en leden van de vereniging (de AV) die toezicht uitoefenen en verder zichzelf evalueren? Volstaat het dat de organisatie transparant communiceert over de toepassing van de code (leg uit) of dient er een evaluatierooster opgemaakt te worden en wordt de mate van toepassing straks ook al dan niet bewust een element dat beslist over “goed” en “zeer goed” en meteen een verschil kan maken tussen wel of geen subsidie?

 

Sessie 4:  Intersectionele diversiteit, macht herverdelen: Dat diversiteit verrijkend werkt en inclusie een maatschappelijke plicht is, wordt genoegzaam aanvaard. Maar in de praktijk niet altijd even consequent toegepast. Kan er afgeweken worden van de courante invulling van (excuus)diversiteit? Of is het al een goed begin wanneer er op sommige domeinen aan diversiteit en inclusie gedaan wordt: gendergelijkheid? Enkele twintigers in het bestuur? Op zoek gaan naar andersvalide deskundige bestuurders?


16.50-17.00: Afsluiter


Organisatie: Fonds Cultuurmanagement Universiteit Antwerpen, Cultuurloket en deBuren.

Cultuurbeleid

Dit evenement vond plaats op maandag 30 november 2020

ONLINE

Vertel het verder:
REGISTREER JE VOOR DE SESSIES maandag 30 november 2020 15:00 - 17:00