Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Nacht van de Geschiedenis

Live vanuit het Rijksmuseum

Live vanuit het Rijksmuseum voeren Paul Spies, Lotte Jensen, Jonathan Holslag, Babs Gons, Pete Wu en vele anderen je mee op een reis van West naar Oost, van Nederland naar Berlijn, door naar Curaçao en China en weer terug. Met gesprekken over Nederland in tijden van crises, de ondergang van het Westen of ontwortelde Europeanen sluiten we virtueel de Maand van de Geschiedenis af.

OOST-WEST NEDERLAND


1. Gesprek: Oost- en West-Nederland in tijden van crises
Door: Eveline van Rijswijk, Marjolein ‘t Hart, Lotte Jensen en Karel Smouter

Dat iedereen anders reageert op een nationale crisis, moge duidelijk zijn. Maar klopt het dat Oost- en West-Nederlanders in het heden en verleden anders omgaan met periode van crises? En wat voor gevolgen kunnen crises hebben voor de verhoudingen tussen Oost- en West-Nederland?

Publiekshistoricus Eveline van Rijswijk gaat in gesprek met politiek historicus Marjolein ‘t Hart, hoogleraar cultuurgeschiedenis Lotte Jensen en correspondent van Oost-Nederland Karel Smouter over de verschillende omgang met crises in Oost- en West-Nederland tijdens de Tachtigjarige Oorlog, de Franse Tijd en Napoleontische Oorlogen en crises van vandaag de dag, zoals de coronacrisis.

 

2. Dubbelinterview: Het einde van Oost-West Nederland in de voormalige koloniën: postkoloniale beeldenstormen?
Meer informatie volgt

 

 

OOST-WEST EUROPA


1. Gesprek: Ontwortelde Europeanen? Arbeidsmigratie in Oost- en West-Europa
Door: Stéphane Alonso, Jelle van Lottum, Iwona Gusc en Peter Vermeersch

Wat is ‘Oost-Europa’ en wie zijn ‘Oost-Europeanen’? Door de eeuwen heen veranderde Oost-Europa van definitie en zelfs locatie, maar één eigenschap bleef: tussen het oosten en westen bestaat en bestond altijd uitwisseling van arbeidsmigranten.

 

NRC-buitenlandverslaggever en voormalig Oost-Europa correspondent Stéphane Alonso gaat in gesprek met migratiehistoricus Jelle van Lottum, cultuurhistoricus Iwona Gusc en politicoloog Peter Vermeersch over het concept ‘Oost-Europa’. Wie waren en zijn de Oost-Europese migranten die naar West-Europa kwamen en komen voor werk? En wie blijven erachter in Oost-Europa? Welke consequenties heeft en had arbeidsmigratie voor Oost-Europa zelf? Bestaat er zoiets als ‘de Oost-Europese arbeidsmigrant’? En hoe ziet de migratie van West- naar Oost-Europa eruit?

 

2. Keynote - Oost- en West-Berlijn: 31 jaar na De Wende
Door: Paul Spies

Het is 31 jaar na Die Wende (de Omwenteling), de vreedzame revolutie die leidde tot de val van de Berlijnse Muur, de verandering van de voormalige communistische Deutsche Demokratische Republik (DDR) in een parlementaire democratie en het opengaan van de grenzen tussen Oost- en West-Duitsland. Hoe wordt er 31 jaar later door Berlijners en door de Berlijnse stadsmusea gereflecteerd op Die Wende? Hoe willen de Berlijnse stadsmusea De Wende duiden voor Berlijners, Duitsers en toeristen uit de hele wereld? En hebben Oost- en West-Berlijners en Oost- en West-Duitsers andere behoeftes als het gaat om reflectie op deze geschiedenis? Paul Spies, directeur van de Berlijnse stadsmusea en hoofdcurator van het nieuwe museum over de Berlijnse geschiedenis, spreekt.

 

 

OOST-WEST IN MUZIEK


1. Muzikale voorstelling – Voices from Letters
Door: Vernon Chatlein en Babs Gons

In de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw documenteerden de Nederlandse missionaris pater Paul Brenneker en literair kunstenaar uit Curacao “Ompi” Elis Juliana kennis, folklore en erfgoed uit Curaçao. De collectie genaamd ‘ZIKINZA’ bevat 1.400 opnames met verhalen, anekdotes en liederen van de Afro-Curaçaoënaars en vormt een van de grootste kennisbanken van orale traditie van Curaçao. Percussionist Vernon Chatlein is een van de onderzoekers van dit orale erfgoed en maakte samen met historicus en verteller Laurindo Andrea de voorstelling Voices from Letters: Zikinza.

 

Voor de Nacht van de Geschiedenis neemt Chatlein ons samen met spoken word artist Babs Gons mee op een muzikale reis waarin deze historische stemmen centraal staan. Zij putten kracht en kennis uit deze Voices from the past en zullen in deze voorstelling op basis daarvan Letters to the future sturen.

 

 

OOST-WEST WERELD


1. Dubbelinterview - De Chinese diaspora in de Lage Landen
Door: Catherine Vuylsteke, Pete Wu en Ching Ling Pang

Chinezen zijn één van de oudste etnische minderheden in de Lage Landen en Nederlandse Chinezen vormen één van de grootste overzeese Chinese populaties in het vastenland van Europa. De eerste Chinese migranten arriveerden vanaf het begin van de vorige eeuw en waren voornamelijk handelaren en studenten uit China en Indonesië. In de jaren zeventig en tachtig kwamen er veel Chinese vluchtelingen vanuit China en Vietnam en arriveerden er ook Chinese migranten vanuit Hong Kong. De laatste decennia werd met name Nederland een steeds populairdere bestemming voor studenten en wetenschappers uit China. De eerste golf Chinese migranten werkten veelal in de horeca, vaak als restauranthouder, en mede dankzij de komst van Indische Nederlanders na WOII groeide het Chinees-Indische restaurant in Nederland en vlak over de grens in Vlaanderen in de tweede helft van de twintigste eeuw uit tot een waar begrip.

 

Journalist en sinoloog Catherine Vuylsteke gaat met auteur Pete Wu en antropoloog Ching Lin Pang in gesprek over identiteitsvorming van Chinese migranten in de Lage Landen in de afgelopen eeuw. Een gesprek over stereotypering en discriminatie, over inpassen, generatiesclashes en interculturaliteit.

 

 

2. Panelgesprek - Het slavernijverleden gerepresenteerd in het heden
Door: Aldith Hunkar, Valika Smeulders, Zawdie Sandvliet, Robin Goudsmit en Francio Guadeloupe

Het Nederlandse slavernijverleden gaat ons allemaal aan en werkt door tot in onze huidige samenleving. In dit panelgesprek gaan experts uit verschillende vakgebieden met elkaar in gesprek over hoe we in onze samenleving een open dialoog kunnen creëren over het slavernijverleden en aan bewustwording van dit verleden kunnen bijdragen.

Presentator Aldith Hunkar leidt het gesprek en aan tafel schuiven hoofd Geschiedenis van het Rijksmuseum Valika Smeulders, journalist Robin Goudsmit, docent Zawdie Sandvliet en academicus Francio Guadeloupe.

 

 

OOST-WEST AFSLUITING


1. Keynote – De ondergang van het westen
Door: Jonathan Holslag

Meer informatie volgt

Wetenschap & geschiedenis

zaterdag 31 oktober 2020

20:00 - 23:00

ONLINE

IK KOOP MIJN TICKET!
Vertel het verder:
IK KOOP MIJN TICKET! zaterdag 31 oktober 2020 20:00 - 23:00