Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Conferentie rond de nieuwe Bestuurscode Cultuur

Goed Bestuur in Cultuur

Digitaal congres over de nieuwe Bestuurscode Cultuur vanuit een Vlaams-Nederlands perspectief met Bart NooteboomAnnick SchrammeDries Van DoninckThomas LeysenTitia Haaxma en Menno de Bree.
 

Het Fonds Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen, Cultuurloket en deBuren organiseren samen een digitaal congres waarbij we in discussie willen gaan over de nieuwe bestuurscode Cultuur vanuit een Vlaams-Nederlands perspectief.

Bart Nooteboom zal een keynote geven over het belang van vertrouwen voor een goede governance, daaropvolgend geven Annick Schramme en Dries Van Doninck een korte voorstelling van het onderzoek naar de praktijk van governance in de Vlaamse cultuursector (2019) en vindt er een gesprek plaats tussen Thomas Leysen, voorzitter van het Fonds Cultuurmanagement en Titia Haaxma, directeur van Cultuur + Ondernemen. Via break-outsessies gaan we vervolgens in discussie over de bestuursprincipes. Tot slot voorziet Menno de Bree een satirische eindnoot, over bestuur, transparantie en ander ongemak.
 
Tijdens de break-outsessies worden de volgende vragen in kleinere groepen besproken: hoe gaan culturele organisaties in de praktijk om met de principes van goed bestuur? Waar lopen besturen tegenaan? Wat zijn goede praktijken? Wat is de relatie met de politiek? Hoe omgaan met grensoverschrijdend gedrag? Wat met de ethiek in een veranderende omgeving? Wat met intersectionele diversiteit in besturen, en het herverdelen van macht? En wat met mogelijke belangenverstrengeling?

 

 

Over de nieuwe Bestuurscode
 
Op 26 juni 2020 werd de nieuwe Bestuurscode Cultuur aan Minister Jan Jambon overhandigd. Acht jaar na het lanceren van de eerste Vlaamse Leidraad Goed Bestuur voor Cultuur (2012) werkte een werkgroep van het Fonds Cultuurmanagement aan een nieuwe versie, die nog meer aangepast is aan de huidige praktijk. De nieuwe versie van de code kwam tot stand door een werkgroep van het fonds Cultuurmanagement bestaande uit Vlaamse en Nederlandse experten. Zij inspireerden zich op de bestaande Leidraad, de Governance Code Cultuur uit Nederland (2019) en de resultaten van een sectorbreed onderzoek naar de huidige governance praktijk. In een laatste fase werd de sectorbrede feedback verwerkt in de nieuwe code.


Organisatie: Fonds Cultuurmanagement Universiteit Antwerpen, Cultuurloket en deBuren.

Cultuurbeleid

Dit evenement vond plaats op maandag 7 december 2020

Vertel het verder:
Reserveer je plek maandag 7 december 2020 16:00 - 18:00