Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Canondebat II | Dekolonisatie en de canon

Vervolg op het debat ‘Is een Vlaamse canon een goed idee?’, 20 februari 2020

Discussie over dekolonisatie en de canon o.l.v. Nahid Shaikh met o.a. Karwan Fatah-Black, Luc Devoldere en Mathieu Zana Etambala. Livestream vanuit de Nederlandse ambassade in Brussel.

In Nederland werd meer dan tien jaar geleden een canon ingevoerd. Naar aanleiding van kritiek op o.a. de gebrekkige aandacht voor zwarte bladzijden uit de koloniale geschiedenis werd de canon door een wetenschappelijke 'herijkingscommissie' aangepast. De nieuwe versie werd op 22 juni 2020 gepresenteerd. Waarin verschilt deze versie van de vorige en waarom? Gesteld dat er een Vlaamse canon komt, welke rol zou het Belgische koloniale verleden daarin dan moeten spelen en wie beslist op welke manier? Hoe verhoudt deze discussie zich tot het huidige debat over standbeelden en monumenten die volgens critici misdaden uit het verleden verheerlijken?


Discussie o.l.v. Nahid Shaikh (journalist en documentairemaker) met o.a. Karwan Fatah-Black (universitair docent koloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden, lid van de Herijkingscommissie Canon van Nederland), Luc Devoldere (directeur Stichting Ons Erfdeel, lid commissie Literaire Canon, KANTL) en Mathieu Zana Etambala (historicus, verbonden aan het Afrikamuseum in Tervuren, auteur Veroverd. Bezet. Gekoloniseerd. Congo 1876-1914). Voor korte biografieën van de sprekers: scroll naar beneden.

 


>> leestip: bekijk hier de reeks artikelen over het postkoloniale verleden van Nederland en België, gepubliceerd door De lage landen (uitgegeven door Ons Erfdeel vzw)


  • Livestream via deburen.eu en via de Facebookpagina van deBuren. 
  • I.s.m. de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden.
  • Live opname zonder publiek.

 

Karwan Fatah-Black

Karwan Fatah-Black (1981) is expert op het gebied van vroegmoderne globalisering en het Atlantische slavernijverleden. Recent werkte hij mee aan De Wereldgeschiedenis van Nederland en publiceerde hij boeken over slavernij en koloniaal bestuur. Hij was lid van de commissie Herijking Canon van Nederland. Fatah-Black is regelmatig in de media om actualiteit rond het koloniale verleden van Nederland te duiden.

Luc Devoldere

Filosoof en taalkundige Luc Devoldere (1956) is hoofdredacteur en afgevaardigd-bestuurder van de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw. Hij publiceerde o.a. Wachtend op de barbaren. Essays en De verloren weg. Van Canterbury naar Rome (beide titels uit 2002); Mijn Italië (2006) en Tegen de kruideniers. Over talen, Europa en geheugen (2014). Hij is lid van de canoncommissie van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal en letteren die een literaire canon van 50 plus één, boeken opstelde in 2015 en die canon dit jaar herijkte.

Foto (c) MO* Magazine

Mathieu Zana Etambala

Mathieu Zana Etambala (1955) werd geboren in Congo en woont sinds 1962 in Vlaanderen. Hij is doctor in de geschiedenis. Hij doet voltijd historisch onderzoek aan de KU Leuven en in de Sectie Geschiedenis Hedendaagse Tijd van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. In 2019 verscheen zijn meest recente boek: Veroverd. Bezet. Gekoloniseerd. Congo 1876-1914.

Nahid Shaikh (moderator)

Nahid Shaikh (1978) is een Belgische documentairemaakster en reporter. Na haar studies aan de KUL werkte ze bij de BBC, waarna ze aan de slag ging bij CANVAS. Ze werkte er samen met onder meer Rudi Vranckx, voor Bonjour Congo, en met Phara de Aguirre voor o.a. de reeks Amazones. Momenteel werkt Nahid aan een lange documentaire over haar Pakistaanse vader, over wie ze eerder een kort portret maakte voor de Canvasreeks 4x7.

De canondebatten
Wetenschap & geschiedenis

Dit evenement vond plaats op woensdag 21 oktober 2020

ONLINE

Vertel het verder:
Registreer gratis voor livestream woensdag 21 oktober 2020 20:00 - 21:30