Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Stad in debat | Jongerenarmoede in de stad

De aanpak van Antwerpen en Rotterdam

Stad in Debat is een vierdelige debatreeks rond grote stedelijke uitdagingen georganiseerd door deBuren en De Roma in Antwerpen. We bieden een platform aan professionals, experts en burgers om in dialoog te gaan over de toekomst van de stad. De eerste editie staat in het teken van armoede onder jongeren in de stad. We vergelijken de aanpak van dit probleem in Rotterdam en Antwerpen.

Uit recente cijfers van Kind en Gezin blijkt dat het aantal gezinnen in armoede de jongste jaren blijft toenemen. Provincie Antwerpen scoort het hoogst van alle provincies met een percentage van 18%. Het gemiddelde in Vlaanderen ligt op 14%. Bovendien blijkt dat de armoede in Antwerpen geconcentreerd is binnen verschillende stadsdelen zoals Antwerpen-Noord, Deurne en Merksem.

Aan de hand van enkele good practices leggen we tijdens deze eerste debatavond de link met Rotterdam. Als havenstad vertoont deze Nederlandse stad verschillende raakvlakken met Antwerpen en wordt ze geconfronteerd met een vergelijkbare armoedeproblematiek. Hoe pakken beide steden de strijd tegen jongerenarmoede aan, zowel praktisch als op beleidsniveau, en wat kunnen ze van elkaar leren? Academici, beleidsverantwoordelijken en jongerenorganisaties als Jes en Betonne jeugd gaan met elkaar in gesprek.


Programma

 

  • Michiel Grauss, Rotterdams wethouder voor armoede en schuldenaanpak, heeft een keynote speech over het inspirerende project RESET Rotterdam. Het is een strategie om jongeren met schulden nieuwe kansen te geven. Ook de bredere aanpak van armoede in Rotterdam zal aan bod komen.

Is deze problematiek herkenbaar voor Antwerpen? We laten twee Antwerpse bevoorrechte getuigen aan het woord die spreken vanuit het jongerenperspectief. Waarom geraken jongeren in schulden en wat werkt om dat te voorkomen of er verder mee aan de slag te gaan?

  • JES vzw wordt deze avond vertegenwoordigd door Filip Balthau, coördinator bij JES Antwerpen samen met Mostafa Ameziane, arbeidscompetentiebegeleider die de straat op gaat in Borgerhout en Deurne-Noord. Hij spreekt jongeren aan en motiveert hen in hun zoektocht naar werk of een opleiding.
  • Kristof Daems spreekt vanuit Betonne Jeugd. Hun werk met thuisloze jongeren wordt geprezen en zij presenteren wat wel of niet werkt voor deze doelgroep.
  • Jan Belon van Garage2020 uit Rotterdam komt 'Monnie' toelichten, een applicatie die jongeren helpt bij het makkelijker betalen van rekeningen het wegwerken of tegengaan van betalingsachterstanden.

Na de good practices volgt een debat met o.a. Tom Meeuws, schepen bevoegd voor sociale zaken en armoedebestrijding, Jan Belon van Garage2020 uit Rotterdam, Michiel Grauss en Betonne jeugd. Deze gesprekken worden in goede banen geleid door moderator Vanessa Broes


Tickets: 5 euro.

Organisatie: deBuren, De Roma en Urban Studies Institute, Universiteit Antwerpen.
Politiek & samenleving

Dit evenement vond plaats op woensdag 4 maart 2020

De Roma, Turnhoutsebaan 286, Borgerhout

Vertel het verder:
Ik koop mijn ticket! woensdag 4 maart 2020 20:00 - 21:30