Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

MO*talks | Dit is het regeerakkoord: een rechtvaardige transitie

Met Kitty Jong (FNV), Joeri Thijs (Greenpeace) en Leen Smets (Samenlevingsopbouw)

Jongeren namen het voortouw en intussen is een groot deel van de samenleving mee: een écht klimaatbeleid moet de kern vormen van elk ernstig regeerbeleid. 

Tegelijk brak het besef door dat klimaatbeleid meer moet zijn dan CO2-reductie, en dat het vooral de groeiende ongelijkheid moet keren, in plaats van versterken. Omdat de politici nog bezig zullen zijn de post-26 mei-puzzels te leggen, vraagt MO* drie experts uit de samenleving om de contouren te schetsen van wat rechtvaardige transitie kan betekenen in Vlaams, federaal of Europees beleid voor de komende vijf jaar.


Tickets : 5 euro 

Meer over de sprekers

Kitty Jong

Kitty Jong is sinds mei 2017 vicevoorzitter van FNV, de grootste Nederlandse vakbond. Zij is in het FNV bestuur verantwoordelijk voor zorg, arbeidsomstandigheden, energiebeleid/duurzaamheid, diversiteit, sociale zekerheid en medezeggenschap/corporate governance. De FNV is de leidende vakbondsstem in het Nederlandse debat over een rechtvaardige transitie.

Joeri Thijs

Joeri Thijs werkt voor Greenpeace sinds 2003, eerst als campagnemedewerker en later als campagneverantwoordelijke. Vandaag is hij woordvoerder van de milieu-organisatie en is hij een prominente stem in het klimaat- en transitiedebat. Greenpeace prikkelt het klimaatdebat en gaat in haar rol als waakhond de confrontatie niet uit de weg, maar reikt ook actief oplossingen aan door het publiceren van wetenschappelijk onderbouwde alternatieve scenario’s voor bijvoorbeeld een mobiliteit, energiesector of landbouwsector in lijn met de klimaatuitdaging.

Leen Smets

Leen Smets is opbouwwerker bij Samenlevingsopbouw, de organisatie die opkomt voor het recht op een menswaardig bestaan voor iedereen, ook voor mensen in een kwetsbare positie. Ze werkt al meer dan 10 jaar rond energiearmoede en is dus goed geplaatst om over een rechtvaardige transitie te spreken. 

MO*talks
Politiek & samenleving

Dit evenement vond plaats op woensdag 5 juni 2019

deBuren, Leopoldstraat 6, Brussel

Vertel het verder:
Ik koop mijn ticket! woensdag 5 juni 2019 19:30 - 21:30