Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Small Talk | On Framing

Een gesprek met Baldwin van Gorp

Wat zijn referentiekaders? Hoe framen we precies? Wie of wat bepaalt onze blik waarmee we de wereld (eventueel) in normaal en abnormaal onderverdelen?

In deze Small Talk met Baldwin Van Gorp (hoogleraar journalistiek en communicatiemanagement aan de KU Leuven) snijden we het thema framing aan. In zijn onderzoeken heeft hij het over wat wij als een probleem definiëren en wat niet. In welke mate is migratie een probleem omdat we het als abnormaal bestempelen, terwijl migreren een absoluut normaal gegeven is? Kunnen we bij psychische aandoeningen bij het normale en het abnormale een derde categorie toevoegen: het bijzondere. Selm Wenselaers is de moderator van dienst.


Opgelet! In het Engels.

Voor deze activiteit is vooraf reserveren niet nodig.

Meer informatie

 

Iedereen hanteert een geheel eigen referentiekader om het normale te definiëren. Daar waar referentiekaders botsen, ontstaat verwarring en soms conflict. Over die (on)zichtbare regels, waarden en normen die een normatieve blik en het handelen bepalen, hebben we het tijdens de Small Talks. We zoomen in op wat referentiekaders juist kunnen zijn en op hoe we écht naar elkaar kunnen luisteren.

 

Deze Small Talk maakt deel uit van Normal Schnormal, een multidisciplinair programma over normaliteit en andere variaties.

 

 

 

ENGLISH VERSION

 

What are frames of reference? What leads us to frame things the way we do? Who or what colours our view of the world, a world that we often simplify in terms of normal and abnormal?

 

In this Small Talk with Baldwin Van Gorp (Professor of Journalism and Communication Management at KU Leuven) we’ll broach the topic of framing. In his research, Van Gorp looks at how we determine what is problematic to us. How come some people consider migration problematic while migrating in itself is a completely normal phenomenon? In the case of mental illness, could we conceive of a third category: the extraordinary? Everyone has their own completely unique frame of reference by which they define that which is normal. When these different frames of reference clash, it can end up in confusion and sometimes conflict. In our Small Talks we look at the rules (spoken and unspoken), values and norms that co-define normative viewpoints and actions. For this edition, we’ll zoom in on what exactly these frames of reference might be and how we can learn to really listen to each other.

Organisatie: Beursschouwburg in samenwerking met deBuren
Politiek & samenleving
Media

Dit evenement vond plaats op donderdag 14 maart 2019

Beurscafé, Auguste Ortsstraat 20-28, Brussel

Vertel het verder:
Gratis, reserveren is niet nodig donderdag 14 maart 2019 19:00 - 20:15