Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Het constitutionele recht anno 2018: Frankrijk

De Franse Revolutie is één van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van Europa. Hoe precies?
Sven ’t Jolle, Global Empowerment 2002. Coll BPS22 Provincie Henegouwen. Tentoonstelling Superdemocratie, de Senaat, 1-31/10/2017. © Jan Kempenaers.

De Franse Revolutie is één van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van Europa. Het is de politieke weerslag van een omslag in het denken.

 

Sinds de Franse Verklaring voor de Rechten van de Mens en de Burger (1789) gelden rechten niet alleen specifiek, maar ook universeel.

 

Hoe verhoudt zich dat tot de Franse constitutie (1791), tot de vijf republieken, tot de nee-stem tegen een Europese grondwet en tot het hedendaags populisme van politici als Marine Le Pen?

 

Sprekers: Frederik Dhondt, Mia Doornaert, Niek Pas. Moderator: Marco in 't veld. Inleider: Milan Calloens.

Lees alvast de introtekst van Marco in ´t Veld!

 

De wortels van Europa is een debatreeks over het constitutionele recht anno 2018.

 

De Belgische grondwet van 1831 werkte inspirerend voor tal van landen. In 2018 is het 170 jaar geleden dat de gewijzigde Nederlandse grondwet van 1848 van kracht werd. In het revolutionaire Europa van die tijd betekende dit een fluwelen omwenteling: Koning Willem II leverde op advies van Thorbecke vrijwillig een deel van zijn macht in. Van de achttien nieuwe artikelen waren er overigens tien letterlijk bij de zuiderburen geleend. Als het over grondwetten gaat, hebben we vanuit de Lage Landen historisch gezien dus recht van spreken in Europa.

 

Met een Europese grondwet loopt het evenwel lastig. In Frankrijk en Nederland wezen referenda in 2005 zulk een constitutie af. En inmiddels zijn we op weg naar een Brexit.

 

Hebben we nog een helder overzicht over de staat van ons continent? Moeten we een verlangende blik over de Oceaan heen werpen? In deze reeks bekijken we vier keer hoe het met het constitutionele recht anno 2018 is gesteld.

 

DO 15 maart – Het constitutionele recht anno 2018: Nederland

DO 29 maart – Het constitutionele recht anno 2018: Frankrijk

DO 26 april – Het constitutionele recht anno 2018: Verenigd Koninkrijk

DO 17 mei – Het constitutionele recht anno 2018: Verenigde Staten

© Maite Morren

Frederik Dhondt

 

Frederik Dhondt is rechtshistoricus aan de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen. Hij houdt zich vooral bezig met de relatie tussen de achttiende- en negentiende eeuwse diplomatiek en het publiek recht, met een focus op Frankrijk. Over dit land schrijft hij ook geregeld in De Morgen. Heeft de constitutionele geschiedenis van Frankrijk nog relevantie voor België en de Europese Unie anno nu?

Mia Doornaert

Mia Doornaert is columniste voor de krant De Standaard. Voor die krant was ze een tijdlang correspondente in Frankrijk. Zij volgt de Franse actualiteit op de voet en publiceerde in 2016 De ontredderde republiek: Zoektocht naar de ziel van Frankrijk. Onder president Macron lijkt Frankrijk een uitgesproken pro-Europese koers te gaan varen. Wat gaan we hiervan merken? Wat moeten we daarvan denken?

Niek Pas

Niek Pas is historicus, Frankrijkkenner en schrijver van het boek De razende republiek: Een geschiedenis van Frankrijk in vogelvlucht (2008). Sinds 2010 is hij als historicus verbonden aan de universiteit van Amsterdam. Zijn specialisatie is Franse geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw, evenals de dekolonisatie van Algerije.

Marco in 't Veld

Marco in ’t Veld studeerde rechten en filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveert aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek richt zich op het handelsrecht in het Amsterdam en Lyon van de achttiende eeuw. Daarnaast denkt hij graag na over politiek-filosofische thema’s en de invloed daarvan op het recht en politiek.

Milan Calloens

Milan Calloens studeert rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. In zijn vrije tijd trekt hij er regelmatig op uit in het bruisende Brussel, waar je hem op allerlei culturele evenementen kan aantreffen. Ook gaat hij op ontdekking in andere landen om zijn wereldbeeld te verruimen – hetzij als vrijwilliger, als monitor, of gewoon als reiziger. Met grote interesse voor wat er in de wereld omgaat, volgt hij ook de ontwikkelingen in de Europese Unie op de voet. Milan zorgt voor een inleiding op de avond.

 Ticketprijzen (inclusief drankje nadien):

  • €5,-    Basisprijs voorverkoop 
  • €3,-    Reductie voorverkoop (-26/65+/ werkzoekenden)
  • €7,-    Basisprijs aan de deur
  • €5,-    Reductie aan de deur (-26/65+/ werkzoekenden)
  • Studenten gratis (mail hiervoor naar roos@deburen.eu)

 Meer over de reeks op www.dedebatten.be

Organisatie: deBuren en VUB (De Debatten)
De wortels van Europa
Politiek & samenleving

Dit evenement vond plaats op donderdag 29 maart 2018

deBuren, Leopoldstraat 6, Brussel

Vertel het verder:
Koop je ticket! donderdag 29 maart 2018 19:30 - 21:00