Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Vrouwen in deeltijdwerk: keuze of dwang?

Presentatie & debat: nieuw Nederlands onderzoek en vergelijking met Vlaanderen

Ongeveer 75% van de Nederlandse vrouwen werkt deeltijds: een Europees record. In Vlaanderen ligt dat percentage een stuk lager. Waarom? En wat betekent dit voor de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt in Vlaanderen en Nederland?

 

Presentatie van een nieuw rapport van het Nederlands Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gevolgd door discussie met Vlaamse sprekers waaronder Ann Coenen (FOD Werkgelegenheid), Sonja Teughels (VOKA) en Deborah De Moortel (VUB). Moderator: Niels Morsink (SERV).


Sociaal en Cultureel Planbureau komt met nieuw onderzoek

 

In 2017 constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat zelfs zeer jonge, kinderloze vrouwen al veel minder voltijds werken dan mannen. Op 22 januari komt het SCP met een kwalitatief vervolgonderzoek: hoe komt het dat vrouwen beter presteren in het onderwijs dan mannen maar een minder goede arbeidsmarktpositie hebben? Werken (jonge) vrouwen vrijwillig in deeltijd?

 

Lees een samenvatting van het rapport in De Volkskrant

Lees getuigenissen in NRC

 

 

Programma

 

Ans Merens (CPB) presenteert het onderzoek, aansluitend discussie. Waarom werken in Vlaanderen zoveel minder vrouwen in deeltijd? Wat zijn de meest recente ontwikkelingen wat betreft de arbeidsparticipatie van Vlaamse vrouwen? Betekent de hogere arbeidsparticipatie van Vlaamse vrouwen dat deze meer kans maken het glazen plafond te doorbreken? Of de loonkloof te dichten? Kan Nederland wat dit betreft iets leren van Vlaanderen?

 

 

Tickets (inclusief drankje nadien): voorverkoop €5/€3 met reductie (-26/65+/werkzoekenden) | Aan de deur: €7 of €5 met reductie.

 

Over de sprekers

Ann Coenen

Dr. Ann Coenen was als onderzoeker en docent economische geschiedenis verbonden aan de universiteiten van Utrecht en Antwerpen. Sinds 2016 is ze arbeidsmarktanaliste voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Haar onderzoek focust op ongelijkheden op de arbeidsmarkt, op vlak van gender, herkomst, opleiding.

 

Ans Merens

Ans Merens studeerde Sociale economie en Maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkte vervolgens voor o.a. diezelfde universiteit en de Volkskrant. Inmiddels werkt ze sinds geruime tijd voor het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), waar ze meewerkte aan alle edities van de Emancipatiemonitor; eerst als auteur en vanaf 2008 als projectleider. Daarnaast heeft ze gepubliceerd over vrouwen in topfuncties, de (arbeidsmarkt)positie van migrantenvrouwen, deeltijdwerk en beloningsverschillen. Ans is (namens Nederland) lid van de werkgroep Gender Equality Index van het European Institute for Gender Equality (EIGE).

Deborah De Moortel

Deborah De Moortel graaft als socioloog, met een achtergrond in filosofie, graag diep in actuele arbeidsvraagstukken. Zij concludeerde in haar doctoraat dat gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen deels te maken hebben met hun arbeidscontracten. Als postdoctoraal onderzoeker onderbouwt ze deze stelling verder door zich toe te spitsen op de werkuren van werknemers. Zij heeft hiervoor de expertise van onze buren opgezocht en ruilde haar thuisbasis, de Vrije Universiteit Brussel, tijdelijk in voor de Heinrich Heine Universiteit in Düsseldorf.

Sonja Teughels

Sonja Teughels is Senior Adviseur arbeidsmarktbeleid en Vlaams sociaal overleg bij werkgeversorganisatie VOKA (Vlaams Netwerk van Ondernemingen). Ze studeerde Arbeidssociologie en Bedrijfskunde in Leuven.  

Niels Morsink (moderator)

Niels Morsink werkt voor de studiedienst van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Daar volgt hij de thema's arbeidsmarkt, sociale economie en economische migratie op. De SERV brengt de Vlaamse werkgevers en werknemers samen voor overleg en advies over sociaaleconomische thema’s. Niels studeerde politicologie in Antwerpen en Toulouse.

Organisatie: deBuren i.s.m. Denktank Minerva
Politiek & samenleving
Economie

Dit evenement vond plaats op donderdag 1 februari 2018

deBuren, Leopoldstraat 6, Brussel

Dit event maakt deel uit van het thema:

De erfenis van de jaren zestig

Bekijk het thema
Vertel het verder:
Koop je ticket! donderdag 1 februari 2018 19:30 - 21:00