Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Al fluitend naar school!

Over het belang van muziek in het basisonderwijs

Hans Schmidt, directeur van basisschool De Wonderfluit in Gent heeft zware kritiek op ons onderwijs, de leermethoden en de eindtermen. Hij vindt dat de school van vandaag nog steeds een “école caserne” is, een term van Freinet, en stelt dat ervaringsgericht leren - en muzische vorming in het bijzonder - de geest creatief en flexibel maakt. Hij vindt dat we met z’n allen moeten durven nadenken over de kern van het leren om het natuurlijke leren in zijn eenvoud te herstellen.

De Wonderfluit is de enige officieel erkende basisschool (dagonderwijs) waarvan de kern van het onderwijs verdiepende cultuureducatie is. De kinderen krijgen er negen uren per week muzische vorming. Naast de algemene vakken zoals wiskunde en Nederlands, krijgen de kinderen er negen lestijden muzische vorming. Hans Schmidt en zijn collega’s creëren een opvoedingswereld waarin muzikale kinderen zich ten volle kunnen ontplooien. Schmidt is ervan overtuigd dat dit essentieel is voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en onmisbaar is in hun leerproces.

Hans Schmidt was jarenlang een gedreven onderwijzer. Hij verdiende zijn artistieke sporen als auteur van talloze kinderverhalen (Uitgeverij Clavis en Halewijn) en regisseur van kinder- en jeugdtheater. Sinds 2005 bouwt hij aan zijn nieuwe droom: een basisschool waar muziek de kern vormt van het pedagogische handelen. Op 1 september 2009 kregen de eerste kinderen les in de klaslokalen van 'De Wonderfluit' in Sint-Amandsberg bij Gent. Al vanaf het begin kende de school veel succes, en ook voor het komende schooljaar zit het schooltje nagenoeg propvol.

Enkele quotes van Hans Schmidt:

“Ons onderwijs bevindt zich in de grootste crisis sinds zijn ontstaan. Het wezen van het instituut school dient in vraag gesteld te worden. Scholen zitten met de handen in het haar. De verticale gezagsdimensie van weleer werkt (gelukkig) niet meer. De intrinsieke motivatie van de school is zoek omdat men buiten de school minstens evenveel of meer kan leren.”

“Het systeem waarbinnen de kinderen vandaag de dag nog steeds tot leren komen, zorgt ervoor dat de scholen de term 'école caserne', zoals Freinet ze benoemde, nog steeds waardig zijn en dat ook Loris Mallaguzzi nog steeds scoort met zijn uiterst scherpe uitspraak: Tussen de Ford-fabrieken en de school is er maar één verschil: Ford zet wagens op de band en wij kinderen.”

“…je moet de werkelijkheid eerst multizintuiglijk en diepgaand ervaren, liefst reëel, maar als dat niet kan  (en dat geloven wij nu ten volle in De Wonderfluit) via de muzische kanalen beeld, muziek, drama, bewegen, media, alvorens echt te begrijpen wat je leert. Ontbreekt deze stap, dan klinkt de taal die we de kinderen aanbieden hol, is de wiskunde virtueel en blijven we aan de gladde oppervlakte. Als we willen dat kinderen echt leren en echt humaan worden, dan dienen we in te zetten op diepgang. Doen we dat niet dan zetten we alle deuren open voor verdwazing en banalisering met een koude en egocentrische wereld als gevolg.”

Prinses Turandot
Deze lezing wordt georganiseerd in het kader van de kleuteropera Prinses Turandot in HETPALEIS. Voor opera ben je nooit te jong. De lyrische tenor Lorenzo Carola, de multi-instrumentalist Rudi Genbrugge en actrice Julienne De Bruyn maken deze kleuteropera tot een unieke ervaring.

Documenten

Lees hier het opiniestuk van Hans Schmidt

Vertel het verder: