Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

De religieuze lobby in Europa

Met Sophie in 't Veld, Paul Cliteur en Rik Torfs. Moderator: Rik Van Cauwelaert

Debat met Sophie in ’t Veld, Paul Cliteur en Rik Torfs over de invloed van de religieuze lobby in de Europese politiek. Moderator: Rik Van Cauwelaert (Knack) Europarlementariër In ’t Veld is voorzitter van het ‘Platform for Securalism in Politics’, dat stelt dat religieuze organisaties teveel invloed hebben op de Europese Unie. Is die invloed inderdaad onevenredig groot? Of verschilt de religieuze lobby niet wezenlijk van andere belangenorganisaties in Brussel? Ook komt in dit debat de meer fundamentele vraag aan bod: wat zijn de belangrijkste argumenten voor en tegen een scheiding tussen politiek en religie?

Achtergrond
De belangrijkste normen en waarden van de Europese Unie zijn vastgelegd in verdragen, zoals in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Europese samenleving is echter voortdurend in beweging. Om de vinger aan de pols te houden van maatschappelijke evolutie is de EU volgens artikel 17 van het Europese Werkingsverdrag verplicht zich te laten adviseren door diverse levensbeschouwelijke organisaties. Volgens critici zoals Sophie in 't Veld hebben in de praktijk echter alleen religieuze instanties werkelijke politieke macht; de seculiere stem wordt niet gehoord. de Katholieke kerk neemt daarbij ontegenzeggelijk een bijzondere positie in, eenvoudig omdat het Vaticaan als enige religie een officiële permanente vertegenwoordiger heeft bij de EU.
Moeten niet-gelovige Europese burgers zich nu zorgen gaan maken, of is de wetgeving waarop de Europese Unie draait voldoende solide om onafhankelijkheid en democratische besluitvorming te waarborgen?

Over de sprekers
Paul Cliteur
Prof. dr. Paul Cliteur (Amsterdam, 1955) is rechtsgeleerde en filosoof. Hij is hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast is hij vooral bekend columnist en schrijver van opiniërende stukken. Cliteur schreef onder meer boeken over de rechten van dieren en over zijn zoektocht naar een moraal die niet gefundeerd is in religie. Eind 2010 verschenen twee nieuwe boeken van zijn hand: The Secular Outlook (Wiley Blackwell, in het Engels) en Het monotheistisch dilemma: de theologie van het terrorisme (de Arbeiderspers).

Sophie in ’t Veld
Sophie in 't Veld (Vollenhove, 1963) is voorzitter van het European Platform for Secularism in Politics en sinds juli 2004 lid van het Europees Parlement. Zij maakt namens D66 deel uit van de fractie van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE). In het EP is Sophie in ’t Veld ondervoorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en lid van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid.

Rik Torfs
Prof. dr. Rik Torfs (Turnhout, 1956) is hoogleraar, kerkjurist, christendemocratisch politicus (CD&V) en columnist. Net als Paul Cliteur is hij een veelgehoorde stem in de media. Hij is hoogleraar Kerkelijk Recht aan de Katholieke Universiteit Leuven. Torfs vervult verschillende gasthoogleraarschappen, onder meer in Parijs, Straatsburg en Universiteit Stellenbosch. Hij was daarnaast o.a. voorzitter en bestuurder van het European Consortium for Church and State Research, lid van de Academic advisory board van het International Center for Law and Religious studies aan de Brigham Young-universiteit (VS) en lid van de board of experts van de International Religious Liberty Association (IRLA).

In samenwerking met de Beursschouwburg

Video's

Documenten

In de pers:

Gesprek met Sophie in t Veld en Rik Torfs op Radio1
"België is niet seculier", door Paul Cliteur, De Standaard, 29 januari 2011
"We don't do God", door Sophie in 't Veld, De Morgen, 31 januari 2011

Vertel het verder: