Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Naar een multicultureel geschiedenisonderwijs?

Met Bruno De Wever, Els Witte, Carla van Boxtel, Kees Ribbens en Rik Van Cauwelaert

Moet het geschiedenisonderwijs rekening houden met de multiculturele samenleving?

In een stad als Rotterdam is ongeveer 60% van de leerlingen van buitenlandse afkomst, in Antwerpen is 56 % van de kinderen van allochtone origine. Het spanningsveld tussen de multiculturele samenleving en integratie is een van de belangrijkste  thema’s van de afgelopen jaren.

 

Culturele identiteiten zijn in deze discussie van groot belang. Een belangrijk onderdeel van culturele identiteit is historisch besef, iets waarin geschiedenisonderwijs een belangrijke rol speelt. Een scholier met grootouders uit Marokko krijgt van huis uit andere verhalen mee dan het kleinkind van een Friese boer of Antwerpse diamantslijper.

 

De revoluties en oorlogen in het Midden-Oosten zijn voor die leerling bekender terrein dan de Duitse bezetting of het koloniale verleden in Congo of Nederlands-Indië. Kunnen we wel verwachten dat onze blik op de geschiedenis bepalend is voor het wereldbeeld van elke leerling? Wordt het niet eens tijd dat het geschiedenisonderwijs rekening gaat houden met  de veranderende samenstelling van de bevolking? Of moet integratie ook hier voorrang krijgen?

Debat met Bruno De Wever, Els Witte, Kees Ribbens en Carla van Boxtel. Rik Van Cauwelaert (Knack) modereert het gesprek.

 

 

 

Prof. dr. Bruno De Wever is historicus en hoofddocent aan de Vakgroep Nieuwste Geschiedenis van de Universiteit Gent. Daarnaast is hij redactiesecretaris van Het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis (BTNG). Samen met Gita Deneckere richtte hij aan de Universiteit Gent het Instituut voor Publieksgeschiedenis op, waarmee hij nieuwe onderwerpen aanboort en probeert de link tussen universiteit en cultureel erfgoed te versterken.

Prof. dr. Els Witte is emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en ere-rector van deze universiteit. Zij doceerde er onder meer de cursussen 'Politieke Geschiedenis van België', 'Maatschappij en instellingen van de hedendaagse periode', 'Toepassingen van de historische kritiek' en 'Politieke functies van de massacommunicatie'. Zij is tevens oprichter/directeur van het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel en auteur van diverse werken over de Belgische politiek in de 19de en 20ste eeuw. Sinds 1988 is ze lid van de Koninklijke Academie.

Prof. dr. Carla van Boxtel is bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie bij het Centrum voor Historische Cultuur (CHC) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek van Carla van Boxtel richt zich op geschiedenisonderwijs en erfgoededucatie in een globaliserende en multiculturele samenleving. Deze leerstoel is de eerste in Nederland op dit terrein.

Dr. Kees Ribbens is onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in Amsterdam. Hij is (mede-)auteur van o.a. het boek Oorlog op vijf continenten. De Tweede Wereldoorlog vanuit het perspectief van de ‘Nieuwe Nederlanders. Enkele jaren geleden deed hij onderzoek waarbij leerlingen van 14 tot 18 jaar in Rotterdam, Londen en Lille werd gevraagd in hoeverre zij zich vereenzelvigen met het land waarin zij wonen, en welke rol nationale geschiedenis hierbij speelt.

 

Politiek & samenleving
Wetenschap & geschiedenis

Dit evenement vond plaats op woensdag 5 mei 2010

Flagey | Studio 1, Heilig Kruisplein, 1050 Brussel

Vertel het verder: