Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

De Europese droom. Debat met Hendrik Vos, Bart Staes, Saïd El Khadraoui, Derk Jan Eppink, Peter Vermeersch, David Van Reybrouck

Europa blijft hoog boven de hoofden van haar burgers zweven. In juni hebben we opnieuw onze Europese leiders gekozen, maar slechts weinig burgers hebben ook effectief van hun Europees stemrecht gebruik gemaakt. Volksraadplegingen monden vaker dan verwacht uit in een hard neen voor meer Europa. Ook het Verdrag van Lissabon verging het zo. Het ratificatieproces liep vast toen Ierland het verdrag in een referendum afwees.

Status quo
Artikel 6 van het Verdrag van Lissabon bepaalt dat het verdrag op 1 januari 2009 in werking had moeten treden. Dusver is het door zesentwintig EU-landen aangenomen, waarvan drieëntwintig het ook al hebben geratificeerd. Voorlopig blijft de windstilte groot rond het verdrag. Waar staan we op dit moment? Zal het verdrag in haar huidige vorm ooit in werking treden? Waarin schuilt de tegenstand?

Grondwet in verzen
Een Europese grondwet in verzen hebben we ondertussen wel al. 52 dichters van over heel Europa werkten er aan mee, want als, volgens de initiatiefnemers David Van Reybrouck en Peter Vermeersch (Centrum voor internationaal en Europees beleid, KULeuven), de Europese instellingen er niet in slagen om het volk te inspireren, charmeren, beroeren, te raken of kwaad maken, dan moet iemand anders het doen! Beide heren leiden de avond passend in, waarna Hendrik Vos (UGent), Bart Staes (Groen!), Saïd El Khadraoui (sp.a) en Derk Jan Eppink (LDD) in gesprek gaan. Moderator van dienst is Rob Heirbaut.

Video's

De Europese Droom from deBuren on Vimeo.

Een dag voor het Iers referendum, dat de weg heeft geëffend voor het Verdrag van Lissabon, gingen politici Bart Staes, Saïd El Khadraouï, Derk Jan Eppink en professor Hendrik Vos dieper in op de betekenis van het Verdrag voor de Europese Unie. Heeft de Europese droom ooit bestaan en wat betekent die dan vandaag nog? David van Reybrouck en Peter Vermeersch, bekend van de Europese grondwet in verzen, leidden de avond passend in. Als Europese instellingen er namelijk niet in slagen om hun volk te charmeren, beroeren, of kwaad te maken, dan moet iemand anders het doen. 52 dichters van over heel Europa werkten mee aan deze alternatieve grondwet. De politici in het panel leggen uit in welke mate het ook hen heeft geïnspireerd, of net niet.

Foto's

Documenten

Lees hierbij het opiniestuk van Mia Doornaert "Deficit of Dreams" in De Standaard van 28 september 2009 over de Europese droom.
Lees ook het opiniestuk "Mag Europa leesbaar zijn?" van David van Reybrouck en Peter Vermeersch dat verscheen in De Standaard op 30 september 2009.

Dit evenement vond plaats op donderdag 1 oktober 2009

Flagey | Studio 1, Heilig Kruisplein, 1050 Brussel

Vertel het verder: