Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Samenwerken

Missie

 

Het Vlaams-Nederlands Huis deBuren wil de culturele en maatschappelijke samenwerking en uitwisseling bevorderen tussen Vlaanderen en Nederland, door:

 

 • te presenteren
 • te produceren
 • te inspireren
 • te verbinden

 

 

Uitgangspunten

 

deBuren gaat enkel samenwerkingen aan en steunt enkel initiatieven die op een kwalitatieve manier in lijn liggen met haar missie. Daarnaast spreidt deBuren haar werking over de Lage Landen en streeft ze een evenwichtige verdeling over het culturele seizoen na.

deBuren gaat op vier verschillende manieren

partnerschappen aan:

deBuren als PARTNER

 

deBuren heeft een zaal (cap. 85) waar activiteiten georganiseerd kunnen worden, maar kan ook activiteiten organiseren op externe locaties of bij partners.

 

Voorwaarden

 

 • Heldere financiële en organisatorische afspraken.
 • Gedeelde inspanningen op vlak van organisatie, promotionele communicatie, praktische hulp tijdens de activiteit en de nodige nazorg.
 • Vooraf bepaalde communicatieafspraken.
 • Correcte en duidelijke vermelding van alle partners in de communicatie en tijdens de activiteit. Zichtbaarheid in verhouding tot de inbreng.

   

deBuren als BRUGGENBOUWER

 

deBuren kan optreden als matchmaker en Vlaamse en Nederlandse spelers rond bepaalde thema's samenbrengen, in een besloten activiteit of een activiteit open voor publiek. Dit vooral in het kader van het Kennisknooppunt.


deBuren als (CO)PRODUCENT

 

deBuren produceert zelf citybooks en podcasts en kan externe producties ondersteunen in de mate dat dit in overeenstemming is met de missie.

 

Voorwaarden

 

 • Heldere financiële en organisatorische afspraken.
 • Gedeelde inspanningen op vlak van organisatie, communicatie en de nodige nazorg.
 • Vooraf bepaalde communicatieafspraken.
 • Correcte en duidelijke vermelding van de partners: zichtbaarheid in verhouding tot de inbreng.

 


   

deBuren als COFINANCIER

 

Enkel binnen het kader van Grensverleggers.