Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

De Vlaams-Nederlandse onderzoeksbeurs

Realiseer je journalistiek onderzoek met een onderzoeksbeurs van de VNJB! Uitzonderlijk lanceren we dit jaar een extra oproep voor de VNJB. Heb je een idee voor een diepgravend journalistiek onderzoek met Vlaams-Nederlandse insteek maar mis je budget om het uit te kunnen voeren? Dan heb je nu een nieuwe kans nog dit jaar een beurs aan te vragen.

Dien je aanvraag in voor 1 september 2021 en ga van start met je onderzoek of uitwisseling vanaf ten vroegste 1 oktober. Je project moet zijn afgerond op uiterlijk 31 januari 2022. De VNJB staat open voor freelancers en journalisten in vaste dienst.

Vlaanderen en Nederland vormen een mooi stel. We delen een taal en onze geschiedenis kent vele raakvlakken. Tegelijkertijd zijn er onmiskenbare culturele verschillen, van de politiek tot aan de dagelijkse eetgewoonten. Die contrasten binnen de overeenkomsten maken het Nederlandstalige deel van de Lage Landen tot een boeiend werkterrein voor journalisten.

 

De Vlaamse-Nederlandse Journalistenbeurs is ingesteld om dit terrein te verkennen. Samen stellen de Vlaamse en de Nederlandse overheid jaarlijks 22.000 euro ter beschikking voor diepgravende journalistieke producties over Vlaams-Nederlands gerelateerde thema's én voor uitwisselingsprojecten.