Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

VRT, open je ogen voor de commercie ze sluit

Erg dat er vandaag maar alleen in termen van besparingen wordt gesproken als het over onze openbare omroep gaat. Net een medisch team dat alleen over de timing van de amputaties praat, terwijl het lichaam van de patiënt voornamelijk bestaat uit gezonde, vitale organen. Ik maak dus enkele suggesties aan politiek en management, en ook aan 'politiek management’ dat straks een beleid moet tekenen en vooral leiding moet geven aan de VRT.
Door Dorian van der Brempt op 13 apr 2010
Tekst
Politiek & samenleving
Cultuurbeleid
Dorian van der Brempt

Erg dat er vandaag maar alleen in termen van besparingen wordt gesproken als het over onze openbare omroep gaat. Net een medisch team dat alleen over de timing van de amputaties praat, terwijl het lichaam van de patiënt voornamelijk bestaat uit gezonde, vitale organen. Ik maak dus enkele suggesties aan politiek en management, en ook aan 'politiek management’ dat straks een beleid moet tekenen en vooral leiding moet geven aan de VRT.

1. Stop met het ontmoedigen van uw medewerkers. Bij de openbare omroep is er nog steeds talent. Zelfs verloren zonen en dochters zullen terugkomen. Het personeel is de grootste troef van een mediabedrijf. Koop desnoods op termijn alle techniek in, maar ontwikkel, koester, vertouw de eigen mensen, uw enige echte troef op lange termijn.

2. Specialiseer in nieuws, cultuur, documentaire en drama. Geef medewerkers de kans om te groeien, dat doen ze zelfs in de privésector (als ze aan de VRT de factuur mogen presenteren). Risicovreugde moet bij de VRT herontdekt worden. Het is een gevoel dat het zelfvertrouwen automatisch stimuleert.

3. Neem de draad op waar de commerciële collega’s hem lieten vallen. Investeer in buitenlandredacties, correspondenten en in kennis van het buitenland. Ontwikkel eigen expertise, investeer in uw geheugen van morgen.

4. Hou op met kijker en luisteraar te onderschatten. Zij zijn intelligenter dan uw dure onderzoekers beweren. Een merkenbinding kan je ook met inhoud en kwaliteit realiseren, niet alleen met vorm en communicatie.

5. Zorg ervoor dat de VRT de partner bij uitstek wordt van de culturele en van de sociale sector. Geef informatie over het boeiendste cultuurland van de wereld, maar maak ook het beste consumentenprogramma.

6. Maak vele bruggetjes met onderwijs. Laat schitterende radio- en televisieprogramma’s het ideale complement zijn voor de volle curricula in het onderwijs. Stimuleer vanuit de openbare omroep samen met onderwijs de gezonde nieuwsgierigheid.

7. Maak van toeristische programma’s ook cultuurtoeristische programma’s. Maak eens één kookprogramma voor kleine budgetten. Daar heeft nog niemand aan gedacht. Maak van de VRT de plaats waar schoonheid en wijsheid herverdeeld worden. Gelijke kansen zijn het best te realiseren als de beste communicatiekanalen ter beschikking zijn.

8. Stop met een concurrentieoorlog met de commerciële collega’s. Een openbare of een publieke omroep dient het algemene belang, dient alle burgers. Een commerciële omroep dient enkel de aandeelhouder.

9. Sterke openbare omroepen zullen democratie volwassen laten worden. Een goed geïnformeerde burger is een betere burger. Straks, als de geschiedenis van deze tijd geschreven wordt, zal er een onderscheid gemaakt worden tussen de landen en de volkeren die enkel door de commercie werden geïnformeerd, gevormd, verzorgd en vermaakt en zij die van het privilegie konden genieten om te leven op plaatsen waar het algemeen belang steeds de toon zette.

10. VRT, open je ogen voor de commercie ze sluit. Zet in op uw inhoud. Van de mediamultinationals weten wij dat je moet investeren op drie fronten: content, content en content. Laat de VRT het bedrijf worden met de beste, de sterkste, de mooiste inhoud. Al de rest volgt. De VRT maakt geen producten voor verbruikers maar voor gebruikers.

Om dit alles te realiseren moet straks de nieuwe CEO een mandaat krijgen van een raad van bestuur met wie hij vertrouwen kan delen. De regering moet samen met de raad van bestuur de VRT-baas kiezen. Het is niet onbelangrijk om ook het project goed te omschrijven. Niet het loon en de ontslagpremie moeten onderhandeld worden maar het project.

Vertel het verder: