Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

deBuren zoekt een Nederlandse bestuurder (m/v/x) om de raad van bestuur te versterken

Kom jij de raad van bestuur van deBuren versterken? De deadline is zondag 15 mei.
op 11 apr 2022
Oproep

Over deBuren
 

deBuren is een Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat dat duurzaam inzet op samenwerking, inclusie en talentontwikkeling. deBuren heeft een eigen huis in het centrum van Brussel en is daarnaast actief op podia in heel Vlaanderen en Nederland.

 

Met zorgvuldig vormgegeven talentontwikkelingstrajecten, meer dan 100 livemomenten per jaar en de website deburen.eu met een aantrekkelijk aanbod-op-aanvraag heeft deBuren een geheel eigen positie verworven in het culturele landschap. Via uitgekiende en creatieve formats stimuleert deBuren de talige cultuur en wakkert het publieke debat aan.

 

deBuren wordt sinds 2004 via beheersovereenkomsten (Vlaanderen) en beschikkingen (Nederland) structureel in haar werking ondersteund en heeft een totaal personeelsbestand (vast, los en stages) van zo’n 15 fte.

 

 

De raad van bestuur
 

De raad van bestuur is een collegiaal orgaan dat in eerste instantie voor de strategische hoofdlijnen, het goedkeuren van de meerjarenplannen en meerjarenbegroting, het afsluiten van de beheersovereenkomst en de wijzigingen of aanvullingen ervan, het opmaken van de jaarrekeningen en het opstellen van het jaarverslag, en de uitoefening van de andere, specifieke bevoegdheden die via de statuten aan de raad van bestuur zijn toevertrouwd. De statuten en het intern reglement zijn hier te raadplegen.

 

De raad van bestuur vergadert viermaal per jaar. Per bijgewoonde vergadering heeft een lid van de raad van bestuur recht op een vergoeding van 150 euro. Deze vergoeding wordt mee in rekening gebracht bij de persoonlijke jaarlijkse belastingaangifte.

 

Formeel worden bestuurders van deBuren voorgedragen door de Vlaamse Overheid of door de Nederlandse Overheid. Deze twee overheden hanteren een uiteenlopende benoemingscultuur. De Vlaamse overheid draagt zelf bestuurders voor. Daarnaast draagt de raad van bestuur onafhankelijke Vlaamse bestuurders ter benoeming voor aan de Vlaamse Overheid. De Nederlandse overheid delegeert de voordracht aan de raad van bestuur die zelf nieuwe bestuurders aanwerft. Het is in die context dat we deze oproep doen.

 

 

Kandidatuur en selectie
 

Je hebt interesse in de Vlaams-Nederlandse context in brede zin en ondersteunt de missie van deBuren. Je onderschrijft het onderscheid tussen bestuur en directie zoals vastgelegd in de statuten en het intern reglement en situeert jouw inbreng met name op het algemeen-strategisch vlak. Het uiten van je mening vind je belangrijk, maar je beslist altijd collegiaal en in het belang van deBuren. Uiteraard voldoe je aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden en onverenigbaarheden zoals die staan vermeld in het intern reglement.

 

Bij de selectie en de voordracht van een bestuurder wordt er rekening gehouden met de reeds aanwezige, aantoonbare expertises van de door de subsidiërende overheden voorgedragen bestuurders. We verwachten dat een kandidaat die zich aanmeldt relevante ervaring kan illustreren, waarbij persoonlijke, doorleefde ervaring minstens zo belangrijk is als academische of professionele verworvenheden. 

 

deBuren streeft naar een evenwichtige maatschappelijke vertegenwoordiging. Bij de selectie van onafhankelijke bestuurders zal de voorkeur dan ook uitgaan naar profielen die op dat moment ondervertegenwoordigd zijn.

 

Reageren

Je stelt je kandidaat door je kandidatuur (cv en motivatiebrief) uiterlijk zondag 15 mei te sturen naar bestuur@deburen.eu. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging.

Stel je kandidaat
Vertel het verder: