Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Lerend Netwerk Inclusie

Door deBuren op 20 mei 2018
Tekst
Cultuurbeleid

Onder de bredere noemer van DIDI-LAB valt ook de samenwerking tussen deBuren en de Brakke Grond, Vlaams cultuurhuis te Amsterdam. Zowel deBuren als de Brakke Grond wil uitgroeien tot een intersectioneel inclusievere organisatie aan de hand van de code diversiteit en inclusie en de 4 p’s: Personeel, Programma, Publiek, Partners. Dit doen we door een wederzijds leertraject uit te werken, gestuurd en gecoached door experten, waarin uitwisseling, kennisdeling en gezamenlijke groei centraal staan.

 

We nemen onze eigen werking onder de loep, stellen ons kwetsbaar op, implementeren de adviezen die ons aangereikt worden en werken met beide organisaties aan reflectieve introspectie die tot concrete actie leidt. Binnen dit lerend netwerk wordt gestreefd naar sectorbrede kennisdeling en uitwisseling over de landsgrenzen heen.

Vertel het verder: