Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Open Call Culturele Ambassadeurs

Het doel van deze open call is om vijf ambitieuze projecten - die vernieuwing, diversiteit of verbinding centraal stellen - in de schijnwerpers te plaatsen. De geselecteerde makers, residenten, onderzoekers, groepen of collectieven krijgen de kans om elkaar te leren kennen en een gezamenlijk netwerk in Belgiƫ en Nederland uit te bouwen.
Door deBuren op 13 mrt 2019
Oproep
Politiek & samenleving
Cultuurbeleid
Brussel

In het kader van het programmajaar Nederland-België lanceert de Nederlandse Ambassade samen met deBuren de Open Call Culturele Ambassadeurs, voor uitdagende artistieke projecten van Nederlands signatuur. Het doel van deze open call is om vijf ambitieuze projecten - die vernieuwing, diversiteit of verbinding centraal stellen - in de schijnwerpers te plaatsen.

De geselecteerde makers, residenten, onderzoekers, groepen of collectieven krijgen de kans om elkaar te leren kennen en een gezamenlijk netwerk in België en Nederland uit te bouwen. Bovendien zullen de deelnemers gevolgd worden tijdens hun traject en zo een belangrijke ambassadeursfunctie vervullen binnen het programmajaar.

 

Het einddoel is om door kennisuitwisseling tussen deelnemers, programmatoren en organisatoren een wederzijdse verrijking te bewerkstelligen en zo gezamenlijke projecten in de toekomst te stimuleren. De geselecteerde projecten vinden plaats in België en worden geopend, gepresenteerd of gebracht tijdens het programmajaar Nederland-België, van 22 juni tot 14 november 2019.

 

De deadline voor het indienen van de projectvoorstellen is 14 april 2019.

Programmajaar Nederland-Belgiƫ 2019

Van 22 juni tot 14 november 2019 organiseert de Nederlandse Ambassade samen met het Nieuwe Instituut, het Fonds Podiumkunsten in samenwerking met DutchCulture een speciaal programmajaar Nederland-België. De centrale thema’s zijn vernieuwing, diversiteit en verbinding; het werkdomein is de stad. Hier kruisen nieuw en oud, rijk en arm, mensen met uiteenlopende achtergronden en culturen, elkaar op dagelijkse basis.

 

Hoe kan kunst bijdragen aan de dialoog tussen de verschillende groepen en het samenleven vanzelfsprekender maken? Hoe kan kunst bijdragen aan een open omgeving, wijk of stad?

WIE WIJ ZOEKEN

 

Nederlandse makers

 

 • Je bent actief in de Nederlandse kunstensector en wilt nu met je werk de grens naar België oversteken OF je werkt al actief aan een project in Belgische context, maar je hebt nog een extra duwtje in de rug nodig.
 • Je bent bezig met performance, theater, muziek, beeldende kunst, design of architectuur, dans of combineert deze verschillende disciplines in je werk.
 • Met je werk zet je in op thema’s als vernieuwing, diversiteit en verbinding. Projecten met een participatieve component worden met extra aandacht bekeken.
 • Je bent overtuigd van het nut van Nederlandse-Belgische samenwerking en met name op vlak van cultuur.
 • Je staat open voor ontmoetingen met andere Nederlandse makers die deelnemen aan het programmajaar.
 • Je bent bereid een Belgische partner te zoeken om je project mee te ontwikkelen én in te dienen.

 

Belgische culturele instellingen

 

 • Je bent actief in de Belgische kunstensector en wilt het werk van een inspirerende Nederlandse maker programmeren, solo of als onderdeel van een grotere presentatie.
 • Je draagt een eigen budget (min 50% van het totaalbudget voor de NL deelnemer) aan.
 • Je bent bereid een gezamenlijke communicatiestrategie met de Nederlandse Ambassade en deBuren op te zetten.

 

WAT WIJ BIEDEN

 

Een budget

 

 • Je krijgt een werkbudget tussen de 3000 en 7000 euro, afhankelijk van de begroting en de aanvraag.
 • Het werkbudget moet aangevuld worden met een budget van de partner in België (min. 50%).
 • Het budget van de Nederlandse Ambassade kan besteed worden aan: transportkosten, vervoer en overnachting van de betrokken Nederlandse deelnemers, en aan de communicatie omtrent het programma.
 • Alle andere kosten (zoals een fee, productiekosten, catering, per diems) dienen door de Belgische culturele instelling gedekt te worden.
 • Onkosten gemaakt op vraag van de ambassade worden vergoed.


Een ervaring

 

 • De mogelijkheid om kennis te maken met de andere deelnemers, de organisatoren, en programmatoren en spelers uit de Belgische culturele sector te ontmoeten.
 • De mogelijkheid om deel uit te maken van een grootschalig artistiek programma waaraan jong talent en gerenommeerde kunstenaars deelnemen.
 • De mogelijkheid om bij te dragen aan een programma, ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse overheid en ondersteund door verschillende Nederlandse fondsen en partners.
 • De mogelijkheid om deel uit te maken van een uitgebreide campagne die in België en Nederland uitgezet zal worden. De deelnemers worden ingezet als gezicht van de campagne of als culturele ambassadeur.


WAT WIJ VERWACHTEN

 

 • Je bent in staat om in samenwerking met een Belgische culturele instelling een project uit te werken en een presentatieplek vast te leggen. Deze samenwerking is bevestigd voordat de aanvraag wordt ingediend.
 • Je neemt deel aan een aantal brainstormmomenten in Brussel onder begeleiding van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren.
 • Je bent bereid nieuwe contacten te leggen en wil samen met de andere geselecteerde makers nadenken over de centrale thema's verbonden aan het programmajaar: diversiteit in de stad, vernieuwing en participatie.
 • Je helpt de communicatie omtrent het programmajaar uit te dragen en betrekt je netwerk op een positieve manier.

Het aanvraagformulier

Vul de aanvraag in en let daarbij in het bijzonder op de volgende punten:

 

 • Reflecteer in de projectbeschrijving expliciet over jouw motivatie om onderdeel te zijn van het programmajaar.
 • Het aangevraagde werkbudget ligt tussen de 3000 en 7000 euro, afhankelijk van de begroting en de aanvraag.
 • Dit budget kan enkel worden besteed aan transportkosten, vervoer en overnachting van de betrokken Nederlandse deelnemers en aan de communicatie omtrent het programma.
 • Het werkbudget dient te worden aangevuld met een budget van de partner in België (min. 50%).

Indien er zich problemen voordoen met het ePortaal, kan u ons rechtstreeks contacteren via bru-ppc@minbuza.nl.

Werkwijze

 

Na het inzenden van uw aanvraag, wordt deze in behandeling genomen door een van de medewerkers van de afdeling Culturele Zaken van de Nederlandse Ambassade in Brussel. De aanvraag wordt gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Indien nodig kunnen bijkomende inlichtingen opgevraagd worden of wordt er nog bijkomend onderzoek gevoerd. Nadat de deadline verstreken is, worden de aanvragen gelijktijdig beoordeeld. Feedback volgt ten laatste vier weken na het verstrijken van de deadline. Wanneer uw aanvraag wordt gehonoreerd, berichten wij u het maximaal toegezegde bedrag en de voorwaarden waaronder een reservering kan worden omgezet in een subsidieverlening. Aan een subsidie zijn verplichtingen verbonden zoals in de beschikking en in het aanvraagformulier vermeld.

DEADLINE 14 APRIL 2019! SUCCES!

Vertel het verder: